Aankondiging mini-seminar RD en Open Source Software

Hoi, wellicht is dit voor een aantal van jullie ook interessant, ondanks dat je niet op de OSGeo-mailinglijst zit. De aanleiding is een recente discussie over de juiste RD-parameters.

Op donderdag 20 oktober a.s. organiseert OSGeo.nl het mini-seminar “RD en Open Source Software”. Het doel is tweeledig: allereerst om de bezoeker kennis bij te brengen over coördinatenstelsels in het algemeen en het Rijksdriehoeksstelsel in het bijzonder. Het tweede doel is om coördinatenstelsels op een juiste manier toe te passen binnen software, waarbij de focus natuurlijk ligt op open source software.

Het voorlopige programma is als volgt:

 • vanaf 16:00 uur: verzamelen / koffie
 • 16:30: start
 • 16:30 - 18:00: 1e deel
  • Erik Meerburg, GeoAcademie: introductie coördinatenstelsels en -transformaties
  • Jan Hartmann, Universiteit van Amsterdam / Thomas Vermaut, Fryske Akademy georeferentie historische kaarten (incl. triangulaties 1810 en 1930, alsmede transformatie naar WGS84)
  • Lennard Huisman, Kadaster: relatie RD, ETRS89 en WGS84, moeilijkheden, overstap naar ETRS89
 • 18:00 - 19:00: pauze
 • 19:00 - 20:00: 2e deel
  • Edward Mac Gillavry, Webmapper: gebruik Proj.4 met OSGeo-software
  • Discussie
 • 20:00: afsluiting

Het mini-seminar zal worden gehouden in de bovenzaal van Café Dudok, Larenseweg 1A te Hilversum (zie http://www.cafedudok.com/). Tijdens de pauze is het mogelijk om gebruik te maken van een warme maaltijd. De kosten hiervan bedragen €10,- (dagmenu). Geef bij je aanmelding aan of je hiervan gebruik maakt of niet. Geef s.v.p. ook aan of je gebruik wilt maken van een vegetarische maaltijd.

Aanmelden kan door je op te geven op MeetUp (zie https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/234546607/) of door een mail te sturen naar Frank Steggink. Laat in je aanmelding weten of je mee wilt eten of niet. Geef jezelf uiterlijk zo. 16 oktober op als je mee wilt eten. Wie mee wil eten wordt verzocht gepast geld mee te nemen of €10,- over te maken op rekening NL72 INGB 0006276370 t.n.v. Stichting OSGEO.nl o.v.v. “RD-eten”.

Mocht iemand ervaring hebben met het opnemen van presentaties en gemakkelijk over de juiste apparatuur kan beschikken, laat het ons s.v.p. weten.

Mede namens het OSGeo.nl-bestuur,

Frank Steggink