A4 Zuid wel of niet wenselijk om in te tekenen als proposed?

Om te voorkomen dat we discussies krijgen in de gemaakte “opmerkingen” van Openstreetmap het volgende …
Hoe zinvol is het om wegen te gaan tekenen waar ooit vage plannen zijn gemaakt in betere tijden? Weliswaar als proposed getekend, maar toch…

http://www.openstreetmap.org/changeset/27919833 Zie ook de opmerking in het “ballonnetje”.

De (beginnende) mapper heb ik gemaild, maar op dit item nog geen antwoord gekregen. Ook heb ik hem herhaaldelijk uitgenodigd op het forum.
Ben er niet zo voor om vage plannen in te tekenen. Waar ligt de grens?

Eggie

Eggie, n goeie. Bij bij mij ligt de grens bij ‘in uitvoering’, neem A1 Muiden - Almere. Plan is bekend, werken worden uitgevoerd, dan kan het stapsgewijs voorzover bekend worden ingetekend. OSM is geen wegenplan van de Overheid, die jaren een vigerend plan presenteerden, om budget te kunnen genereren het was dus een soort wensenplaatje.

Ik denk inderdaad dat een goede grens is om alleen werken, gebouwen e.d. op te nemen die daadwerkelijk in uitvoering zijn dan wel de vergunning afgegeven is, het traject bekend en de start van de werkzaamheden ook. Aan de andere kant is er dan weinig op tegen een korte tijd - want daar moet dan toch sprake van zijn? - te wachten met mappen. Status dan natuurlijk ‘construction’.

Voorgestelde wegen e.d. waarvan de datum van constructie nog niet bekend is of überhaupt de kans van realisatie geen 100% is of waarvan het traject nog niet in detail bekend is zouden we met ‘proposed’ kunnen mappen, maar persoonlijk vind ik dat we deze niet moeten mappen.

Je zult maar op OSM zien dat een proposed weg dwars door jouw huis of tuin loopt…

Zo ook bij mij in de buurt waar de aansluiting van de Parkstad Buitenring op de A76 (tussen Nuth en Schinnen) al ingetekend is, terwijl het traject nog niet vastligt en de datum van start werkzaamheden eerder zes dan vijf jaren voor ons ligt.

Weghalen dan maar?

Martin :slight_smile: http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.38616/4.95037 De Witte Boogbrug, alleen aan de stijl is al te zien hoe oud deze brug over de geplande Amsterdamse rondweg met 2 rijbanen is. De rondweg door het Vliegenbos is er nooit gekomen. Een plan ja en zelfs voortvarend al aan begonnen ook, maar t blijft gissen om wel of niet aan een plan beginnen met mappen.

Weghalen vind ik ook zo wat. De betreffende mapper heb ik uitgenodigd op het forum en via mail. Even afwachten maar op de reactie. De aanleg van de weg ligt ook politiek gevoelig, maar dat heeft weinig met OSM te maken. Voor de “kunstwerken” over of onder de rivieren (Oude Maas / Spui) door zal voorlopig geen geld beschikbaar zijn. Dit is een weg die evt. nog tientallen jaren op zich laat wachten. Laten we hopen dat OSM dan nog bestaat. :slight_smile:

Goedenavond heren/dames,

Ik heb van Egbert vernomen dat dit topic in het forum is geplaatst. Laat ik mijzelf dan ook gelijk maar even voorstellen, ik ben zoals door Egbert al aangestipt een “beginnend bewerker” en hij brengt mij dan ook veel bij over de “wel” en “niet” van het bewerken.

Ikzelf vindt de geprojecteerde A4 wél toepasselijk op OSM, maar inderdaad niet in dit (door mij) losgetekende traject. Dus hoe we dit opkunnen lossen weet ik op dit moment ook niet…

Ik weet niet of deze weg er vlugger door wordt aangelegd, maar waarschijnlijk in reactie op Snelweg A4-Zuid Hoogvliet - Klaaswaal niet meer nodig en van de baan is er nu het vervolg PROVINCIE VRAAGT VLAAMSE STEUN VOOR A4 ZUID.

Dan zal ik me ook gelijk even voorstellen, ik bewerk (nog) geen kaarten maar volg wel veel actuele wegenprojecten in binnen en buitenland. Deze situatie is de eerste die ik tegenkom waar OSM voorloopt op de ruimtelijke ordening en eventuele bouwwerkzaamheden.

Ik had ook niet anders verwacht, want anders had je ook niet de moeite genomen om het in te tekenen. Maar wat zijn jouw argumenten waarom het in dit geval wel toepasselijk is?

In het Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 wordt wel degelijk het tracéalternatief gekozen, en in Tracénota/MER Aansluiting Nuth wordt wel degelijk het exacte tracé gedocumenteerd. Dat deel is planmatig dus ‘af’ en wacht slechts op de aanbestedingsprocedure en de start van de werkzaamheden.

Dit geldt dus niet voor het deel van de A4, het is slechts in de laatste jaren van de Rijksstructuurvisie (tegenwoordig MIRT) verdwenen en er bestaat een ruimtereservering voor, maar meer niet. Er is geen daadwerkelijk tracébesluit genomen, geen voorkeursalternatief gekozen en ook niet democratisch besloten. Met dat laatste doel ik op de tracéwetprocedure die meerdere planstappen kent, waarbij er na elke stap een inspraakprocedure volgt. Met eventueel beroep tot de Raad van State aan toe. Als Rijkswaterstaat nog niet eens daaraan begonnen is, wat doet zo’n tracé dan op een kaart?

Daar komt nog bij dat als een weg niet op een MIRT voorkomt, RWS geen procedure kan en mag starten. Dit is ook bijvoorbeeld het geval bij het missende deel van de A8 bij Wormerveer. De provincie Noord-Holland heeft dit nu alsnog opgepakt en de Notitie Reikwijdte en detailniveau A8-A9 gepubliceerd als start van de procedures. Aangezien alle mogelijkheden nog open liggen voor de tracé’s, vind ik het ook geen toegevoegde waarde om dan maar op OSM alvast een lijntje kaarsrecht naar de A9 te trekken ‘want het is al bezig’. Wacht dan tot het voorkeurstracé is gekozen en doe dat ook bij de A4.

Mijn betoog destillerend naar een oplossing stel ik voor dat als een tracéprocedure nog niet begonnen is via bijvoorbeeld een startnotitie/-beslissing of een intentieverklaring, er geen grond is om een ‘mogelijke’ wegverbinding al op OSM in te tekenen.

Vooral omdat de plannen er al jaren liggen. En het getekende traject is het meest besproken traject voor de A4-Zuid. Zoals ik al aangaf, is het uit de losse pols getekend en kan het dus wat bijgewerkt worden, maar ik acht het mogelijk om het in OSM te behouden.

Beste Sven, ik zit toch op BeatleBas zijn lijn, zie 2 & 4. OSM is geen plankaart ! :slight_smile: Maar we ‘mappen wat er is’ dat is de basis anders wordt het een Gordiaanse knoop waar we als mappers ondanks goede bedoelingen niet meer uitkomen :frowning: En voor mappers, is er nog genoeg buiten te zien dat niet in beeld komt :stuck_out_tongue: Waarmee OSM nog nuttiger kan worden.
Je zou bijvoorbeeld, neem A1 het gebied kunnen vangen / schetsen zo je wilt en taggen als landuse=construction, maar ook dan niet zonder zichtbare werkzaamheden, het blijft taggen wat er is. En voor construction geldt dat er in zo’n gebied vaak al wel van alles gebeurd, verhuizende boten en complete huizen, om van sloop maar niet te spreken.

'n Korte aanvulling vb Lightrail Utrecht, naar verwachting 2018 (+?) maar wel een bed en afrastering. Link http://www.openstreetmap.org/#map=16/52.0703/5.1446&layers=N

Ik zelf denk dat het tracé van de A4-Zuid beter weggehaald kan worden. Er is nog niet eens budget om een dergelijke verbinding voor 2028 te realiseren (tot zover loopt het MIRT). Er is nog wel steeds sprake van een ruimtereservering om te voorkomen dat de ruimte voor de weg wordt volgebouwd. Het heeft denk ik pas zin om een verbinding als proposed in te tekenen als de procedures lopen en het tracé duidelijk is. Als de werkzaamheden vervolgens starten, kan je dat veranderen in construction. Zo teken ik zelf ook plannen in (zoals ik bij SAA A1/A6 gedaan heb).

Na een gesprek met de verkeersambtenaar van de betreffende gemeente heb ik het ‘proposed’ deel verwijderd. Aanleg is verre van zeker, en als het doorgaat niet eerder dan zes jaar na nu.

Dus na vijf jaar kunnen we de situatie weer 's bekijken.

Martin,

'k Zie 'm nog wel steeds lopen door de Hoekse Waard. :confused:
Denk dat hij ook nog beter even van de kaart kan. Te onzeker…

Hoekse Waard, Nuth, Schinnen? :slight_smile:

Kwam vanmiddag nog een oude wegenkaart van Nederland tegen van de Raffeissenbank van rond 1970 waar het stukje A4 Benelux-Klaaswaal al als stippellijn op stond getekend.
Net als tientallen andere stukken snelweg die grotendeel gerealiseerd zijn. Zoals de N57 over de Deltawerken. De A4 bij Steenbergen, maar dan zonder die rare bocht eromheen, maar gewoon rechtdoor aan de oostelijke kant en natuurlijk de A4 tussen Delft en Schiedam.
Is toch een hoop aangelegd de afgelopen 50 jaar en soms verrekte weinig :roll_eyes:

Martin,

Heerlijk langs elkaar heen gepraat. :smiley:
De a4 Zuid waar het draadje mee begon is uiteindelijk weggehaald door een van bovenstaande mappers en ik denk zomaar dat dat de juiste beslissing is.
http://www.openstreetmap.org/#map=15/51.8019/4.3983&layers=N
Zie opmerking in ballon.

… en die Raffeissenbank is ook niet meer. :confused:

Goedendag.

Zou de MIRT fasering als criterium gehanteerd worden? Na uitvoeringsbesluit als proposed en na openstelling als definitief?
De MIRT wordt jaarlijks bijgewerkt.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt

http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl/mirt_2014/project_en_programmabladen/

Over de werkwijze en fasering van MIRT:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/09/14/factsheet-werkwijze-mirt-en-sneller-beter.html

Helpt dit?

Beste stermap, welkom.

Dan is de MIRT dus gelijk aan de oude Rijks-, Provinciaal en Gemeentelijke wegenplannen (# 10 - 16) in een modern jasje. Zie #2. Je mapt wat er is of met ‘construction’ actueel wordt gemaakt.

Lijkt logisch, maar klinkt tegennatuurlijk.
Volgens mij is het voor het besluit gevallen is een voorstel (proposed), na een besluit is het in uitvoering (construction), na opening een reguliere weg.
Er is misschien nog te bediscussieren of construction direct na besluit begint of gewacht moet worden tot de eerste schop in de grond gaat. Er zijn meestal nog wel wat voorbereidende werkzaamheden nodig (aanbesteding, vergunningen, detailplanning) die buiten niet direct zichtbaar zijn.

De hamvraag is wanneer proposed begint. Is dat nadat een lokale politieke partij of een lobbygroep hard roept dat er een weg moet komen, of is dat wanneer de wegbeheerder het op het meerjarenplan zet als optie? Uitgaande van MIRT zou ik opteren voor de status verkenning.

Maar dat is rijksoverheid, wat doen we met provinciale/gemeentelijke plannen?
Lokaal heb ik de paar plannen die op de website van de gemeente staan als proposed gemapt. Dat een en ander door de bouwcrisis op een erg laag pitje staat doet daar volgens mij niet aan af. Het zal tzt wel gerealiseerd worden, mogelijk in iets aangepaste vorm door nieuwe inzichten, maar dat passen we dan later wel aan.