A.P.V. en access, Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving.
Gemeentelijk.
**
Algemene Plaatselijke Verordening**

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_verordening

Daarin wordt ook access geregeld voor gebieden.

En kom je een begripsomschrijving, natuurgebied tegen.
Binnen deze verordening wordt het begrip natuurgebied niet omschreven.

De vraagstelling wat is een natuurgebied bij een Gemeente neergelegd.

Wat is een natuurgebied?
Wordt een vermelding in bestemmingsplannen, natuur en/of** bos **ook gezien als een natuurgebied?

Telefonisch reactie terug gehad.

Een natuurgebied ( A.P.V.), zijn de door de overheid aangegeven beschermde natuurgebieden. Zo ook, bijvoorbeeld natura 2000.
Deze gebieden zal binnen het bestemmingsplan als natuur aangegeven zijn, maar gedeelte kunnen ook een ander bestemming hebben, bijvoorbeeld een kinderboerderij. Een andere activiteit vastgelegd in bestemmingsplan.

Daarnaast tekent de Gemeente op andere plaatsen ook in het bestemmingsplan natuur in, wat zei ook waardevol achten, of om de randen van het “echte natuurgbied”, deze bestemming natuur zijn geen natuurgebied, zoals bedoelt in de A.P.V.

Dit is een Gemeente, veelal staat het begrip natuurgebied in elke A.P.V. en zal het zelfde betekenen. Heb ik begrepen.
De invulling waar binnen bestemmingsplannen “natuur” ingetekend wordt is aan eigen interpretatie onderhevig. Verschilt dus per Gemeente.