60 % af danske kirkegårde er nu kortlagt - status uge 7

Projektet med at kortlægge gangstier/trapper mm på alle danske kirkegårde og gravpladser kører nu på 7. uge. Så det er blevet tid til at lave en ny status.

Status per 9. maj 2023 er følgende - 60 % af ca. 2440 kirkegårde/gravpladser er nu kortlagt. dvs der mangler ca. 970 kirkegårde rundt omkring i Danmark.

sorterup3

21 OSM frivillige har indtil videre deltaget og har ca. lavet imponerende 18.000 nye stier/trapper og andre veje. Der er også blevet tilføjet ca. 1338 nye låger (tag barrier=gate) ind til kirkegårde og ca. 648 flagstænger. Projektet med kirkegårds kortlægningen i Danmark er også blevet omtalt i denne uges Weekly OSM (667).

Der er stadigvæk mulighed for dem af jer som ikke har deltaget endnu i ovenstående projekt at hoppe ind og tage et par kirkegårde. Læs mere hvordan på projektsiden.

Formålet med kortlægningsprojektet er at skabe det bedste digitale frie geodatasæt over, hvordan gangsti/trapper infrastrukturen er på Danmarks kirkegårde og gravpladser. Det er ikke særligt svært at føre en enkelt kirkegård op på et niveau som slår alle andre digitale kort med en simpel indsats på ca. 7-8 minutter i gennemsnit.

Vi kan tage en case med Sorterup Kirkegård i Slagelse Kommune.

I det næste billede ses på SDFI Skærkort (som er baseret på GeoDanmark vejmidter) følgende stier og veje.

I næste billede ses kirkegården i SDFI Skråfoto (2021) og det ses at der er mange flere stier og indgange end hvad SDFI Skærmkort (GeoDanmark vejmidter baseret) viser.

Næste billede viser kirkegården i OpenStreetMap editoren iD. Her er der blevet indtegnet endnu flere stier samt indgangslåger efter SDFI Luftfoto 2022.

Denne lille indsats gør nu, at Sorterup Kirkegård er bedst kortlagt i OpenStreetMap ud af andre landsdækkende digitale kort som fx SDFI Skærmkort, Google Maps osv.

Indsatsen i OpenStreetMap kommer alle 3. partsudviklere og organisationer som bruger OSM data til gode fx Wikipedia kort (ses i næste billede som viser Sorterup Kirkegård)

Sidste ord i denne status er : 8. juni 2023 afholder GeoØst (GIS & geodatasamarbejde for 46 kommuner øst for Store Bælt) en 1. dags konference (der vil også være et OSM foredrag på dagen) i Roskilde.

Da der mangler ca. 68 kirkegårde øst for Store Bælt, så kunne det være en historie at breake til GeoØst samarbejdet, at nu er alle kirkegårde i området de bedst kortlagte i OSM og der er frie geodata tilrådighed.

Så hvis nogen allerede deltager i ovenstående projekt så kunne kortlægning af kirkegårde øst for Store Bælt være primær fokus.

2 Likes