1881/Kistefos AS bruker OSM-data ulovlig?

Jeg la plutselig merke til at kart.1881.no, eid av Kistefos AS, bruker data fra OSM, men kun ser ut til å vise til det på denne måten, nederst i midten:

image

Hvis jeg forstår ting riktig så er dette ikke i henhold til kravene for kreditering i lisensen:

Vi krever at du bruker godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsyterene».

Provide credit to OpenStreetMap by displaying our copyright notice.
Make clear that the data is available under the Open Database License.

og

To make clear that the data is available under the Open Database License, you may link to this copyright page. Alternatively, and as a requirement if you are distributing OSM in a data form, you can name and link directly to the license(s).

På OSM Foundation sin side finner jeg følgende om hvordan kreditere i et interaktivt kart:

If a splash screen or other method of attribution cannot link to the licence information, the link must be provided in an easily locatable part of the web page, software, or application (e.g. in the menu under “Data licences”).

Men jeg kan ikke se noen link noe sted på kart.1881.no til OSM.

I tillegg står det kun “OpenStreetMap”, ikke “OpenStreetMap-bidragsyterene” — Dog dette er litt vanskelig å forstå, fordi på OSMF sitt eget eksempel i linken over står det også kun “OpenStreetMap”:

Så her føler jeg at OSMF må bli tydeligere på hva kravet faktisk er.

Men uansett virker det veldig tydelig på meg at det kreves at lisensen linkes til når linking er mulig.

Misforstår jeg noe her, eller bryter 1881 her lisensen og bruker dermed OSM-data ulovlig?

Dette er nok innanfor det som stort sett blir rekna for greit.

Lista over tenester som ikkje nyttar den eksakte formuleringa som OSM helst vil ha er ganske lang, men i dette tilfellet er namnet skrive heilt ut, i ein samanheng der det tydeleg er lista opp opphavsrettshavarane, og på sjølva kartet (ikkje gøymd bort i menyane).

Ville ikkje brukt meir energi på denne.

1 Like

Det er kun to krav for å bruke OSM-data, det burde jo ikke være så vanskelig å overholde, men de overholder bare delvis det ene kravet. Hvorfor skal vi ikke bry oss om det andre kravet?

Jeg tror ikke den norske oversettelsen er helt oppdatert. Her er engelsk: Licence/Attribution Guidelines - OpenStreetMap Foundation. Det skal være “OpenStreetMap” UTEN “Contributors”.

Det skal være mulig å se flere detaljer, f.eks. ved å klikke på “OpenStreetMap”, men det er også åpnet for å legge dette andre steder, f.eks. på en side for data lisenser. 1881 har en slik side, men det mangler mulighet for å klikke der også, og lisensen (ODbL) mangler: Vilkår for bruk av tjenestene – 1881.no