zoom satelity Yahoo

Kiedy? rysuj?c na podstawie zdj?? yahoo mo?na by?o powi?ksza? obszar dowolnie mocno, po prostu by?y coraz wi?ksze pixele. Teraz wida? tylko komunikat:

Czy jest jaki? sposób na przeskoczenie tego? Na tak du?ym oddaleniu ci??ko cokolwiek dorysowa?.

Use JOSM, luke!

(a tak na serio, to nie wiem czy jest, w potlatchu, na IRCu stwierdzono ze raczej nie ma)

Thx, w JOSM dzia?a je?li zacznie si? ?ci?ganie map yahoo z odpowiednim zoomem. Po prostu sam nie doci?ga wi?kszego przybli?enia dopóki mu tego nie kaza?. Co innego w Potlatchu i merkaartorze, którego te? zd??y?em przetestowa? :slight_smile: