Zone tagging

Holtingerveld

Net nieuwe borden. Zone/gebieds borden:

Borden staan links en rechts van het pad

Is het nu, yes of designated, op een route en dan overige =no ?
of is het toch permissive
Welk bord is nu leidend?
official

Gebied achter borden.
motor_vehicle=no
foot=yes of designated/permissive?
dog=leashed, wanneer vrijloopgebied =unleashed
opening_hours=sunrise-sunset
military_vehicle=?

Wel of niet op route
carriage=
horse=
bicycle=

en dan ligt er ook een onverplicht fietspad, eigenlijk zou er motor_vehicle=no op moeten staan vanwege gebieds en zonebord.
highway=cycleway
mofa=no
opening_hours=sunrise-sunset
dog=leashed

Moet er op het highway=cycleway dan ook nog bicycle=designated of yes vanwege het gebiedsbord holtingerveld en zonebord.

Het is mij niet duidelijk of gelijk achter het bord een horse/carriage route loopt, als je niks ziet staan op een bordje is het dan gelijk =no op de highway
20 meter verder gaat de fietsroute links af. daarna, op highway=track bicycle=no

Dan staat er ook nog ergens op een bord uitgezonderd “verkeer naar Hunehuis”
hoe tag je zoiets?

Atb is er weer niet leuker op geworden.

Allroads, heb daar al eens rond gedwaald en zelfs per auto tussen de Holtingerweg en de Helomaweg gereden, zonder een bord te zien, goed dat het nu als zone geregeld is.
Foot =designated, slechts op de paden.
Military_vehicle=yes
Carriage, horse, bicycle=designated
Hunehuis=destination
Je mag met ATB, fiets, toch ook op de paden rijden :wink: ?
ATB=designated, achter het gebiedsbord, net als routes voor karren, paarden en fietsen.
Daarmee kan het denk ik.

ATB, fiets, dus je mag alleen op de aangegeven routes rijden.
Er zijn meerdere gebieden, elk met eigen eigenschappen nu Zone C1c , ATB, mag je op elk weg/pad rijden.

kaart van zones:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2013-4302/1/pdf/exb-2013-4302.pdf

Het kleurrijke verzameling van gebruik is er nu af, ik vond het wel leuk als ik de solex club over de Hunnenbedenweg even moesten ploeteren, door het fijne zand zag rijden, en zo de vreemdste voertuigen tegen te komen. Ieder zijn ding.

permissive voor foot?

Permissive ? Je mag toch over alle paden lopen ? Vandaar mijn hint =designated, om te voorkomen dat je door of over de wilde natuur gaat zwerven.

In C1c noord ligt de golfbaan in de weg en in C1c zuid zijn slechts enkele paden, waar een wandelaar niet op een haastige fietser zit te wachten.

Je mag over alle paden lopen alleen omdat je toestemming hebt (zie bord; overigens art. 461 WvS). Vandaar =permissive, toch?

Die toestemming mag altijd weer ingetrokken worden (tenzij een pad ondertussen als openbare weg wordt gezien). Dus niet =yes.

Wij taggen alleen de wegen; dus over het lopen buiten die wegen zeggen we niets, ook niet met =designated.

=designated is niet gelijk aan ‘verplicht’.

okay engelse begrippen, dat botst vaker bij mij. :confused:

Nou, meer “OSM=begrippen”; dat botst vaker bij mij (en ik ben Engelstalig). :smiley:

Zo leerde ik onlangs dat men vindt dat bicycle=no betekent ‘niet fietsen’, en niet dus: ‘géén fietsen’.
Nu weet ik niet meer of ik met bicycle=no de toegangsregels bij staatsbosbeheer goed weergeef.
(M.a.w.: mag je met je fiets aan de hand door de bospaden lopen als er “Geen fietsen” staat, en hoe geef ik het aan.)

Gebiedsborden en tekst
“geen fietsen” geen slaat op het voorwerp “de fiets” is hetzelfde als “verboden voor fietsen”. Dus de fiets mag er niet komen, dus je kan er ook niet mee wandelen en rijden.
“verboden te fietsen” “fietsen verboden” hier wordt met “fietsen” de beweging bedoelt, het rijden op een fiets. Zegt niks over of het voorwerp “de fiets” er wel of niet mag komen.
Als in OSM met bicycle=no “het fietsen” de beweging wordt bedoelt, dan is dat zo.
Maar hoe je dan uitdrukt, het verbod dat “de fiets” er niet mag komen, hebben ze in 2004 in de UK nog niet verzonnen.

Ik betwijfel of men hier ooit echt over nagedacht heeft. Net zoals ik, denk ik, volstond men met bicycle=no om de fiets uit te sluiten, zonder zich te bekommeren om mensen die die fietsen aan de hand gingen vervoeren.

Het kwam alleen aan de orde omdat iemand bicycle=dismount wilt verwijderen en men wees ook nog op voetgangersgebieden waar je ook expliciet niet met je fiets aan de hand mag komen.

Ik verwacht dat er een tag komt voor het al dan niet met de hand vervoeren van een fiets. :expressionless: