Zjazdy na MOP

Czy można uporządkować prawidłowe tagowanie zjazdów na MOPy?
Są one łączone jak maper uważa. Raz poprzez service road innym razem przez link (trunk, motorway…).
Moim zdaniem powinien być użyty link z ustawionym znacznikiem destination.
I tu kolejne pytanie - czy można automatycznie poprawić wszystkie łączniki ustawiając destination (nie wszystkie posiadają) na nazwę MOPa?

Temat również nadaje się do dyskusji na Wiki (j. polski) w celu porównania sugestii tagowania w innych językach.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Pl:Key:highway

“czy można automatycznie poprawić wszystkie łączniki ustawiając destination (nie wszystkie posiadają) na nazwę MOPa” - w pełni automatycznie raczej nie, jak ktoś jest zainteresowany to pewnie można sklecić zapytanie do Overpass i poprawić ręcznie