Zijkanalen Gent-Terneuzen

Beste mede-cartografen,

Na een reeks van waterwegrelaties in Midden- en West Nederland te hebben gemapt, heb ik mijzelf nu ook gewaagd aan Kanaal Gent-Terneuzen. Meerdere aanliggende waterwegen langs het Nederlandse deel dit kanaal dragen de naam Zijkanaal A/B/C/…, zoals deze. Mijn vraag is of we deze zijkanalen apart moeten beschouwen, of als onderdelen van Kanaal Gent-Terneuzen met het kenmerk side_stream in de relatie.

Met vriendelijke groet,
Casper

P.s. Hier is de Wiki pagina over waterwegrelaties als naslagwerk.

Ik zou het mappen zoals het officieel vastgelegd is. Misschien is er iets te plekke te vinden, dat zo het best zijn maar even zoeken op het Internet laat zien dat “Zijkanaal B” in ieder geval op officiële kaarten te vinden is.

Havenkaart Terneuzen - Terneuzen Port Service

Ben de laatste weken ook met deze materie aan het worstelen.

Ikzelf beschouw jouw sidestream eerder als een tributary.

Zoals ik het wiki begrijp is sidestream een parallelle stroom waarvan je de wegen toevoegt aan de **bestaande **relatie.

tributary is een zij- of bovenstroom die je in een aparte childrelatie zet met key destination = hoofd- of benedenstroom waarna je deze child in de parent als tributary toevoegt.

Overigens is “tributary” een de facto standaard die niet door de validatie van JOSM wordt goedgekeurd.

De zijarm zal ik naar tributary veranderen. De website vaarweginformatie.nl van RWS noemt de zijkanalen “Zijkanaal A/B/… (Kanaal van Gent naar Terneuzen)”, dus zijn dit dan ook tributaries?

Verder vraag ik me af hoe dit soort stukken waterweg gemapt moeten worden. Ze zijn parallel aan de hoofdstroom gemapt omdat er een brug tussen zit, maar ik vraag me af of ze op de kaart horen, of ze een naam moeten dragen en of ze bij de relatie horen.

Als het een vaarroute is dan hoort die op de kaart. De naam is dan hetzelfde als de andere doorvaart. Dat is niet anders dan een weg die zich in tweeën splitst voor een kruispunt.

De stoplichten en de verkeersborden geven aan dat dit een valide route is.

Misschien zelfs eenrichtingsverkeer aan beide kanten?

Je kan AdVerburg eens vragen, die zit wel aardig in die materie. Vergelijkbaar voorbeeld: https://www.openstreetmap.org/way/751126317#map=19/53.18528/5.77387&layers=N

Met routerelaties houd ik mij (nog) niet bezig; momenteel focus ik me op waterwegrelaties gebaseerd op de namen van de rivieren & kanalen. Mijn vraag is dus vooral of parallelle stukken bij bruggen hierbij horen.

Om dit onderwerp wat te verbreden: horen vispassages ook bij waterwegrelaties? (dus niet de routerelaties)

Verder ben ik dus geïnteresseerd in het al dan niet toevoegen van zijkanalen met letters aan de waterwegrelatie van de hoofdstroom.

Het wordt wel gedaan: https://www.openstreetmap.org/way/107166999#map=18/48.02186/7.58429

Fout lijkt het me niet.

Dat is bij een sluis die in dit voorbeeld sowieso al een splitsing van de waterweg is. Mijn vraag is in welke categorie de parallelle delen vallen die nog steeds onderdeel van de hoofdstroom zijn.

Hoe het mappinggewijs zit weet ik niet, maar taalkundig en geografisch kun je “tributary” enkel toepassen op stromend water, en dus niet op kanalen. “Tributary” betekent immers “bijdragend tot” - zoals ook “contributie” staat voor een (geldelijke) bijdrage.

Er is dus nmbm helemaal geen sprake van een “stroom”, en dus ook niet van een “hoofdstroom”.

In dat geval neem ik aan dat we geen tags voor dit soort zijkanalen hebben, dus ik zal ze voor nu buiten de relaties laten.

Nogmaals, dit is helemaal niet mijn kopje thee - ik ben vooral bezig met het mappen van luchtvaartterreinen in heel Europa - maar deze reactie lijkt me al te ver te gaan.

Ter ener zijde: als we totnogtoe geen tags hebben terzake, dan zie ik geen reden om ze niet te beginnen invoeren. “canal:side” bv. lijkt me perfect okee, en indien niet dan zal iemand wel laten weten waarom.

Anderszijds: “relations” boezemen mij wantrouwen in, ze worden vaak misbruikt door lieden die het leven per sé ingewikkeld willen maken. Er zijn zeker correcte toepassingen voor, bv. voor spoorlijnen en treindiensten, maar ik zie weinig reden om een soort van verband te willen leggen tussen een groot kanaal (zoals bv. Gent-Terneuzen) en de zijkanalen - er is natuurlijk wel een verband, maar dat is ook zonder relatie wel duidelijk.

Misschien een beetje buiten de orde, maar dergelijke dubbele kanalen bij bruggen en zijkanalen routeerbaar maken heeft in die mate zin omdat bij grote bruggen op rivieren bijvoorbeeld beide zijdes éénrichtingverkeer toestaat. Aan de andere kant geldt dat natuurlijk voor de gehele rivier of het gehele kanaal. Maar ik vergelijk het dan met een weg met twee rijbanen die op punten gescheiden wordt door een berm of vluchtstrook.

Om Openstreetmap wellicht ook voor de (plezier-)scheepvaart interessanter te maken zijn routeerbare wateren wel aantrekkelijk. Of in ieder geval vollediger.

N.B. Het gaat hier niet om routerelaties, maar om relaties gebaseerd op de naam van de waterweg. De hamvraag is dus: zijn Zijkanaal A/B/C/… en parallelle stukken binnen dezelfde waterloop onderdelen van de waterweg die je terug wilt vinden wanneer je de naam of Wikidata opzoekt?

Ja. Waar de ingetekende vaarweg zich in tweeën splitst vanwege eenrichtingsvaarverkeer/barrière/brugpijler/eilandje is het raar om te stellen dat een van de twee wel de ‘echte’ rivier is en andere niet. Er is in OSM niet een zuivere tagging voor enkel de lineaire conceptuele loop van het water. We hebben lijnen die een combinatie van vaarwegen en waterloop vormen (lineair) en wateroppervlak (de vlakken). In een rivierrelatie verwacht je alle lineaire stukken (de vlakken kan een data consumer altijd nog erbij laden).

Dat een rivier daar zichzelf regelmatig even opsplitst om om een obstakel heen te stromen is logisch.

Ik ben geen kenner, maar…
Zo te zien zijn die “Zijkanalen” niet veel anders dan de “dokken” verderop. Geen doorvaart, maar invaren, parkeren (of hoe dat heet bij boten) en uitvaren.
Als ze vaarwegnamen hebben en je wil er over water naartoe kunnen navigeren dan waterways van maken; dat is ook precies gedaan.

Ik zou ze niet toevoegen aan de waterwegrelatie, want dat wordt met al die havens en dokken verderop ook niet gedaan.

Bedankt voor de reacties. Dit lijkt me een goede leidraad.

Deze vraag is bedoeld voor andere rivieren, maar horen vispassages bij de waterwegrelaties?

Dat zul je aan de vissen moeten vragen die OSM voor hun navigatie gebruiken.

Maar serieus: de vistrap heeft niet de naam van het kanaal of de rivier neem ik aan en kan mede om die reden als volledig separate entiteit gemapt worden.