Zeeburgersluis?

Bestaat deze sluis nog: https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.36744&mlon=4.95345#map=19/52.36744/4.95345

Op de PDOK-foto is daarvan niets meer te zien

Zo te zien wel, met (permanent) openstaande deuren.
https://www.mapillary.com/app/?pKey=nZCA13c3Jl-0TabLN_ygtA&lat=52.367194068042636&lng=4.953269598809925&z=17&focus=photo&x=0.3614925289396188&y=0.5399914092651507&zoom=0.2368421052631573

THX

Dan laten we dat!

En dan mag je hier meteen even de sluisdeuren toevoegen Martin. :slight_smile:

Ik laat het aan de Amsterdamse mappers maar zolang er deuren zitten zou ik ze laten staan.

Op zich komt het vaker voor dat sluisdeuren permanent openstaan; de boezem wordt dan alleen in kleinere compartimenten verdeeld als het nodig is en zo niet dan heb je vrije doorvaart.

uit mijn hoofd kan je binnen de boezem van dit waterschap normaal gesproken varen zonder te schutten, in ieder geval op dit traject (ook staande mastroute van Nieuwemeersluit via Kostverlorenvaart naar het IJ.
http://brouter.de/brouter-web/#zoom=12&lat=52.3191&lon=4.8511&layer=OpenStreetMap&lonlats=4.846741,52.339476|4.889174,52.393568|4.959555,52.381939|4.903035,52.362223|4.735542,52.207395&nogos=&profile=river&alternativeidx=0&format=geojson

Uit de legger blijkt dat de delen aan beide zijden van de sluis hetzelfde waterpeil hebben (-0,4m)
http://waternet.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=67d17c6701074b679b32d2cd96abf208

Wel opvallend dat deze sluis niet meer in het overzicht van het waterschap lijkt te staan:
https://grachten.waternet.nl/vaarkaart/#!/verkeer/filter/sluis

Op mijn waterkaart 2009-2010 staat: “overdag open”

De verklaring:
https://www.amsterdamheefthet.nl/wp/item/zeeburgersluis/

Is dus nog wel in gebruik, maar voor de scheepvaart alleen als doorvaart, niet om naar water van een ander niveau te worden gebracht.

Vooral wel laten staan dus, want er ligt gewoon nog een sluis in het veld.

Mocht iemand de deuren van de Oranjesluizen permanent open gaan zetten dan ga ik me meer zorgen maken :slight_smile: