Zaterdag 29 oktober: Het 22e Digitale Openstreetmaptreffen Nederland

Dank voor de verslagen! Zaterdag is me aan de aandacht ontglipt door drukke werkzaamheden, dus fijn te weten wat er is besproken.
Ik hoop eerdaags weer te kunnen aanhaken in onze gemeenschap. En weer te kunnen helpen bij het kartrekken van het project met de Veiligheidsregio’s. Ik ga het bijbehorende gespreksdraadje er meteen even bijpakken!

Ik hoop volgende keer ook weer eens te kunnen aansluiten. Ik bedacht me trouwens, kunnen we de maandelijkse bijeenkomsten niet ook in de OSM kalender zetten? Dan bereiken we misschien wat meer mensen. Dan verschijnt hij bijvoorbeeld ook in OSMWeekly.

https://osmcal.org

Peter, Its so Funny heeft meetings op zn werklijst gehad, maar bijeenkomsten of samenwerkingen ken ik uit de begin jaren, maar zijn een zachte dood gestorven. Misschien dat de oldies, PeeWee, Eggie of Commodoortje misschien iets over kunnen zeggen Je kon zelfs een GPS lenen, maar ik zou niet weten waar die apparaten gebleven zijn of bewaard worden. Maar ze zullen nu wel op leeftijd zijn (verouderd).
Persoonlijk vindt ik het af en toe wel leuk, maar heb voldoende werk in projecten zitten waar ik nog wel 40 jaar mee vooruit kan en niet slechts surveying maar ook archivaal zoekwerk. Voor een juist waarheidsgetrouw bouwwerk heb je een bouwtekening nodig, buiten meten en kijken is onvoldoende.

Ik heb ook voor een mensenleven aan allemaal van die nooit-af-projekten. Af en toe is het dan fijn om iets met een ploeg mensen aan te pakken en het helemaal af te maken. Je kan dan een onmogelijk lijkende aktie waar niemand in zharijn eentje aan begint, in één keer over Nederland uitrollen. Ik neem aan dat iedereen dat gevoel van “dat hebben we toch maar mooi gepresteerd!” wel kent.

Ik heb de maandelijkse bijeenkomst voor 21 augustus in OSMcal gezet. Deze verschijnt dan in OSM weekly en gebruikers kunnen ook aangeven of ze komen. Eens kijken of we zo wat meer animo krijgen. Zou leuk zijn

https://osmcal.org/event/845/

Ik zeg “Ja!” tegen het gevoel en het idee van Peter. En “Hulde!” tegen de actie van Cartographer om het op de kalender te plaatsen! Ik ben benieuwd wie we dan nog meer zullen aantreffen!

Mocht iemand trouwens op voorhand al een discussiepunt willen aandragen, geef maar aan. Dan zal ik een agenda typen in de beschrijving van het calender-item. Kan iedereen meteen zien wat er besproken gaat worden.

Was weer een interessante bijeenkomst vandaag. We hebben toch wel een aantal interessante dingen besproken. Een korte samenvatting van de belangrijkste besproken punten:

 • BAG importen. Dan vooral dat er de nodige adressen missen. Hiervoor is het wenselijk zijn alle missende adressen in een keer te importeren. Het zelfde geldt voor een groot deel van de missende schuurtjes die wel in de BAG staan.
 • Besproken is dat veel adresnodes perongelijk worden verwijderd bij het verwijderen van bijvoorbeeld winkels. Cartographer10 gaat met JOSM de discussie aan voor een validatie regel die hierbij waarschuwt. De ontwikkeling van ID ligt even stil.
 • Friendly_ghost is aan het kijken om de landuse=railway beter op kaart te zetten. Hier volgt meer info over tzt.
 • We hebben ons ongenoegen besproken over de gang van zaken binnen OSM. De mailinglijst is niet echt een fijne plaatst en het is lastig om consensus te vormen, bijvoorbeeld over nieuwe tags of over nodige grootschalige opschoningen door de vele mensen die iets ervan vinden. Eigenlijk mist er een soort persoon die eindregie heeft en die ingrijpt als een discussie ontspoort. De ontwikkeling van OSM wordt geremd door het huidige systeem. Daarnaast gaat de ontwikkeling binnen OSM te langzaam (Carto, ID, technische achterkant OSM). Het stemproces is niet echt toegankelijk op wiki.
 • Ook gaven vele aan OSM ook echt als een hobby te zien waarbij ellendig veel “zinloze” discussie afschrikt. Vooral op de mailinglijst (en soms ook hier op het forum) willen veel er iets van zeggen waardoor een discussie ontspoort. Zeker voor kleine dingen werkt dit ontmoedigend. Dan denken mensen, laat maar, ik map gewoon.

Aan de aanwezigen, mocht ik iets vergeten zijn dan zeg het maar even.

Hierbij alvast de OSM cal voor de volgende meeting: https://osmcal.org/event/877/ @Lachgast, pas jij de hoofd post aan naar 25 september? Kun je daar meteen de OSM cal link zetten.

Cartographer, bedankt voor het uitgebreide verslag. Ik was plots een film aan het maken dit weekeinde. Jammer dat ik er niet bij was. Maar zo voelt het net alsof ik er wel bij was.

De datum is wederom aangepast aan het begin van dit draadje.

Het was weer een zeer informatieve bijeenkomst. De meeting heeft ook best lang geduurd dit keer. Een korte samenvatting (voor zover ik er bij was)

 • Cartographer10, multimodaal en Hendrikklaas hebben gesproken over cartographer’s voorstel voor het taggen van meerdere landuse. Er was interesse voor dit proposal en dit zal dan ook door cartographer worden doorgezet. Meer info hier: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=73447
 • Er is veel gesproken over de omgangsvormen binnen OSM en het voeren van goede discussies. Het komt vaak voor dat mensen iets vanuit persoonlijk oogpunt niet zien zitten (bijvoorbeeld een nieuwe tag) en dat dat de hele discussie off-topic trekt en doet ontsporen i.p.v. dat er bij de kern wordt gebleven. Vooral op het forum gebeurd dit geregeld wat het soms ook vermoeiend maakt om hier iets te posten. Ook hebben meerdere het belang van dergelijke online meetings aangegeven. Zeker deze keer is er heel goed inhoudelijk gediscussieerd. Vele hebben alleen geluisterd en daarmee veel nieuwe kennis opgedaan. Ook is er kort gesproken dat mechnical edits goed van te voren moeten worden besproken (al dan niet via een meeting). Vooral Commodoortje gaf af aan terughoudend te zijn met mechanical edits en het liever kleinschaliger aan te pakken om zo ook fouten te voorkomen.
 • Multimodaal heeft het idee geopperd om de tag access_sign te gaan gebruiken (en doet dit ook al samen met Allroads) om die toegangsbordjes van (vooral) landgoeden te taggen. Dit om aan te geven of voetgangers, fietsers etc hier gebruik van mogen maken (al dan niet seizoensafhankelijk). In het gebied rond de Veluwe heeft multimodaal dit al op veel gebieden aangegeven maar nog niet op de wegen/paden. Hier, en over de tag moet nog eens een goede discussie (op de inhoud) en documentatie komen.
 • Bovenstaande heeft ook geresulteerd in een discussie over het toevoegen van access tags zoals foot=* en bicycle=* op wegen zoals highway=path of highway=footway. Er zijn veel mappers die op basis van onderstaande[1] tabel die access tags niet toevoegen omdat ze er vanuit gaat dat dit default is en dus niet hoeft. Vooral multimodaal gaf aan dat je als mede mapper daardoor niet kunt zien of een mapper de toegang al heeft gecontroleerd.
 • Hierop volgde de discussie over het gebruik van de tags survey:date=* en check_date=*. Ook gaf multimodaal aan dat je beter lifecycle tags kunt gebruiken op vooral bospaden ipv van ze te verwijderen. Dan staan ze niet op de kaart en is het voor andere mappers duidelijk dat daar een pad ligt (of heeft gelegen). Pas als het echt jaren weg is dan kan het echt verwijderd worden.
 • Een mapper (sorry, ben de naam even kwijt), heeft de kaart https://openbomenkaart.org laten zien. Een gedetailleerde kaart van een paar specifieke gebieden die heel nauwkeurig de bomen, hun soort en grote aangeven. Dit leidde ook in een discussie over het gebruik van GPS of zelfs met de hand meten om data in te winnen. Commodoortje liet ook zien dat door tegelijk gebruik te maken van meerdere bronnen (GPS, mapillary, AHN), je heel nauwkeurig paden kunt intekenen.
 • Er is ook nog gesproken over het functioneel en objectgericht mappen. Je kunt een brug op een weg met bridge=yes taggen (functioneel voor een router) maar je kunt de brug ook als een vlak taggen met man_made=bridge. Dan heb je objecten om je info (zoals een naam of geschiedenis) aan te hangen maar heb je ook een functioneel object voor een router. Ander voorbeeld, een vlak met highway=pedestrian + area=yes (object gericht om een groot voetgangersgebied aan te geven) en wegen met highway=pedestrian (functioneel voor een router). Eigenlijk zouden beide objecten gemapt moeten worden. OSM is een data project.

Aan de aanwezigen, mocht ik iets vergeten zijn dan vul maar aan.

Hierbij alvast de OSM cal voor de volgende meeting: https://osmcal.org/event/924/ @Lachgast, pas jij de hoofd post aan naar 30 oktober? Kun je daar meteen de OSM cal link zetten.

[1] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Netherlands

De mapper die over https://openbomenkaart.org vertelde was ik: Erik Zachte (Infodisiac). Volgende keer hoopt Sjaan van Agtmaal (Sv8x) ook weer aanwezig te zijn. Misschien kunnen we dan nog wat meer van de site laten zien. We hebben plannen om van allerlei steden die nu al een open data bomenbestand hebben kaarten online te zetten. Waar we zelf bomen inventariseren doen we dat via OSM middels on site surveys.

HI is er ook een link naar Jits voor deze bijeenkomst ?

Het is altijd de zelfde link. De vergaderruimte staat als het goed is zelfs 24/7 open. Dus ook buiten deze meetings om kun je er met mensen afspreken

Kort samenvatting van afgelopen meeting:

Er waren 6 mensen inclusief 2 nieuwe.

 • We begonnen met TomTom. Iedereen deelde de mening dat het een beetje onduidelijk is wat TomTom nu precies wil. Ik gaf aan dat ze meer dan welkom zijn in de community en het goed is dat ze zich eerst zo introduceren ipv direct veel de kaart te gaan bewerken. Wel zou het fijn zijn als TomTom iets opener is over wat hun bedoelingen zijn met OSM. Zoals andere aangaven, hebben we niets tegen de hulp van grote bedrijven maar om het draagvlak te vergroten zou het fijn zijn als ze iets opener zijn.
 • We hebben over de BAG gesproken. 2 deelnemers gaven aan wel geïnteresseerd te zijn in het gebruik van de BAG plugin. Commodoortje heeft laten zien hoe de plugin werkt, hoe je je aanmeld etc. Ook hebben we kort gesproken over het verspreiden van adressen binnen een gebouwcontour ipv alles dicht of op elkaar te plaatsen. Het zou wenselijk zijn als de plugin dit zelf beter kon verspreiden.
 • Ik heb laten zien dat ze met de AHN4 al best ver zijn. Ze moeten alleen het oosten nog inmeten. Via https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ zijn de verschillende AHN producten te bekijken. Ook heb je linksboven de mogelijkheid om te meten. Je kunt dan een lijn trekken en dan geeft de tool het hoogteverloop aan over die lijn en rekent ie het hoogteverschil uit.
 • We hebben ook nog wat andere kleine dingen besproken.

Indien ik iets vergeten ben, geef maar aan.

@Lachgast, de nieuwe datum is 27 november en de nieuwe OSM Calender link is https://osmcal.org/event/998/

Dit snap ik niet helemaal. Zat TomTom ook in dit treffen? En je verwelkomt ze namens mij? Of alleen namens jezelf?
Ik verwelkom TomTom niet, laat dat duidelijk zijn.

Ah nee, misverstand. TomTom zat niet in de meeting. Het ging er om dat ik en ander zeiden dat ze net als iedereen welkom zijn in de community en dat het fijn was dat ze zicht rustig introduceren en helpen ipv direct grote edits te doen. Dat was meer de context

Wat doen we in December? of 18 december, of we maken er een kersteditie van :wink: of we slaan hem over deze maand.

Ik zou zeggen 18 december!
Ik denk dat het ook leuk is om een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. En dan de plannen & vooruitzichten voor het nieuwe jaar!

In een ver verleden liften we als gewaardeerde mappers altijd met GEO.nl mee naar H’sum. Maar onder Covid19 & fam. stellen we dat nog even uit tot we Ω zijn gepasseerd ?

Ik heb 18 december met potlood in de agenda genoteerd. Ik ben een tijdje vooral met andere belangrijke zaken bezig geweest, dus ik vind het leuk om het weer op te pakken.