Zasady numeracji dróg krajowych

Staram się poprowadzić routing na mapie dla Garmina po wybranych drogach krajowych. Mam z tym 2 problemy. Czasami relacje opisujące drogi krajowe nie są ciągłe, co chyba jest błędem, czy może raczej brakiem danych. Przykład dziury dla DK19 w Bialymstoku:
http://map.project-osrm.org/?hl=en&loc=53.154980,23.159190&loc=53.183400,23.148200&z=14&center=53.169183,23.135490&alt=0&df=0&re=0&ly=-1171809665

Drugi problem to numeracja łączników autostrad. Właściwie to nie wiem, czy te łączniki powinny mieć numery? Część z nich ma. Dla mojego routingu byłoby wskazane, żeby dało się w sposób ciągły przejechać z jednej relacji na drugą. Tutaj przykład skrzyżowania DK7 z DK8 w Warszawie bez żadnego styku między relacjami:
http://map.project-osrm.org/?hl=en&loc=52.281660,20.983170&loc=52.287390,20.983740&z=17&center=52.284549,20.983978&alt=0&df=0&re=0&ly=-1171809665

I stąd moje pytanie: czy można te relacje dostosować do wymagań routingu? Tzn. zadbać, żeby łączniki miały numery i razem z drogami tworzyły ciągłą siatkę połączeń?

Zrobiłem przymiarkę do mapy samochodowej, można pobrać i przetestować:
http://www.gmaptool.eu/pl/content/polska-osm-auto

Nie widzę dużego zainteresowania tematem, ale ponieważ kompilator mkgmap, produkujący mapy dla Garmina z danych OSM, zanotował istotne udoskonalenia w zakresie routingu, to ja także wyprodukowałem nową mapę samochodową. Jest pod tym samym adresem:
http://www.gmaptool.eu/pl/content/polska-osm-auto