Woonboten en andere drijvende, niet varende objecten

Het viel me op dat voor woonboten en andere drijvende (niet varende) objecten niet een standaard-manier van mappen lijkt te bestaan.
Ze worden ook meestal niet ingetekend. Ik kan tenminste nergens een ingetekende woonboot vinden.
Dat is eigenlijk vreemd, want ze komen niet van hun plaats. En ze staan ook meestal in de BAG (zie http://bagviewer.geodan.nl/index.html ) met officiële adressen en al.
Ook andere boten die niet van hun plek komen staan meestal niet ingetekend.

In eerste instantie leek het me logisch om de key boat=* te gebruiken, maar die is al in gebruik voor de vraag of een bepaalde way toegankelijk is voor boten, analoog aan bicycle=yes/no of foot=yes/no.

De key ship=* lijkt nog niet ‘bezet’, dus die ik heb maar gebruikt.

Ik heb een aantal voorbeelden ingetekend, met een multipolygon:

http://www.openstreetmap.org/?lat=52.400821&lon=4.889487&zoom=18&layers=M
(NDSM-steiger met voormalig actieschip de Sirius, restaurant de Pollux en hotelboot Amstel Botel)

http://www.openstreetmap.org/?lat=52.374521&lon=4.938303&zoom=18&layers=M
(Veemkade met de Lizboa (restaurant), de Odessa (partyboot) en de Salve (vaaropleidingsschip)

http://www.openstreetmap.org/?lat=52.364217&lon=4.902667&zoom=18&layers=M
(3 woonboten in de Amstel: de Phedre, de Morgenster en nog eentje, naam weet ik niet)

Ik heb als waarden voor ‘ship’ bijvoorbeeld ship=houseboat, ship=commercial, ship=hotel of ship=yes gebruikt. Dit naar analogie van de key ‘building’.

Wat vinden jullie? Is dit een goede manier van intekenen van drijvende objecten die (in principe) niet van plaats veranderen?

Je zou ze ook kunnen taggen met building=yes (of building=houseboat) bij boten die eigenlijk drijvende bungalows zijn?

Je bedoelt ‘building’ gebruiken, en ‘ship’ helemaal niet?
Daar valt wat voor te zeggen, want dan sluit je aan bij een bestaande tag, en kun je idd gewoon bijv. building=houseboat gebruiken.
Je hebt dan geen onderscheid meer tussen bouwsels die in het water die drijven, en bouwsels die niet drijven. Ik weet niet of dat bezwaarlijk is. Eventueel een tag floating=yes toevoegen?
Ik zie het wel lukken.
Een restaurant-boot is dan building=commercial + amenity=restaurant. Een hotelboot building=hotel + tourism=hotel. Of voor de dekschuiten in de grachten rondom het Leidseplein om fietsen op te parkeren: building=boat + amenity=bicycle_parking (alles plus eventueel floating=yes).

Of bedoel je alleen ‘building’ te gebruiken in die gevallen dat men gewoonlijk spreekt van een woon-ark? D.w.z. een speciaal voor bewoning gemaakt drijvend ding, versus de tot woning omgebouwde echte boten, die in die optiek de naam ‘woonboot’ verdienen.
Dan moet je ook wat verzinnen voor de schark… een combinatie van ark en woonboot - een woondoos op een dekschuit. Bestaat ook.

Om het overzichtelijk te houden zou ik denk ik willen pleiten voor ofwel alles wat drijft een ‘ship’ noemen, en als het niet drijft een building. Ofwel alles wat gebouwd is een building noemen, drijvend of niet, en eventueel floating=yes/no toevoegen.

Ik geloof dat ik een lichte voorkeur heb voor alles dat zich op of in het water bevindt, maar niet beweegt een ‘building’ te noemen, met eventueel floating=yes/no.
Er komen ook steeds meer zgn. waterwoningen, steigerwoningen en wat al niet. Het drijft wel, maar heeft niets met een boot te maken. Op IJburg in Amsterdam heb je er een hele wijk van. Om die dan ‘ship’ te noemen omdat het drijft, dat is ook lastig…
De combinatie building=* met floating=yes komt overigens al 56 keer voor (als ik http://taginfo.openstreetmap.org/keys/floating#combinations goed begrijp).

Mijn suggestie was: houseboat=yes
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=12819
Het zijn er ondertussen 16 volgens taginfo.
Dus snel gaat het niet.

Op zich zou houseboat=yes ook kunnen.

Ik vind het mooie van het idee building=* (+ evt. floating=yes/no) dat het aansluit op een bestaande key. Dat maakt het gemakkelijker voor documentatie, mappers en renderers, en komt in het algemeen de overzichtelijkheid ten goede. Als je met dingen als houseboat=* gaat werken, krijg je discussies over of je een woonark ook als houseboat moet taggen, en zo nee, hoe dan wel. Terwijl ‘building’ in principe alles kan dekken wat in het water staat of drijft, en daar stil staat of ligt.

Bijvoorbeeld is het wel handig dat de bij ‘building’ al ontwikkelde onderdelen height=number of building:level=* meteen van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan zoiets als de drijvende woonhuizen die tegenwoordig steeds meer in raken, zie bijv. http://www.funda.nl/koop/amsterdam/huis-48403719-ijburglaan-291/fotos/#groot&foto-1 .
Bij dat soort huizen spreekt men niet van een sousterrain, maar van een sous-l’eau. Aansluiting bij de tagging-systematiek van de building-key lijkt me het meest praktisch.

Dat wordt dan deels een discussie over de definitie van “houseboat”. Voor mij is een woonark ook een “houseboat”; het hoeft niet de traditioneel vorm van een boot te hebben om een houseboat te zijn, (zie voorbeeld) al geef ik toe dat er ergens grenzen zijn :smiley: . NL_Wikipedia behandelt woonark onder “woonboot”).
Lastiger nog is dat een houseboat voor mijn gevoel wel bewoond wordt en in de regel een restauarant niet.

Het lijkt mij prima om woonboten en woonarken gelijkelijk te taggen als building=houseboat + floating=yes.

Bij een restaurant op een boot kun je building=yes (of building=commercial) gebruiken + floating=yes. Zo’n boot zal idd normaliter niet bewoond zijn, maar ik zie niet wat er lastig aan is.

De drijvende studentenflat in Zwolle waar je naar linkt, lijkt me precies zo’n voorbeeld dat illustreert dat building een goede keus is. Je kan het ding taggen met building=apartments, en eventueel de gebruikelijke systematiek gebruiken om de nummering van de appartementen aan te geven. En dan nog floating=yes erbij en klaar.

Lastig, omdat ik ervan uit ging dat het houseboat=yes zou worden.

Dat is waarom ik het hier ter sprake breng… Wat is de beste manier om dit soort dingen te mappen. Wat je ziet op forums als deze is dat een discussie eindigt in niks. Waar ik naar toe zou willen werken is dat het mappen van drijvende objecten wordt gedocumenteerd op de pagina Map Features (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features).
Het lijkt me goed dat er dan eerst een proposal komt, waar dan over gestemd wordt (zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features)).
Mijn hoop is dat het eens wat verder komt dan hier en daar een doodlopend draadje op een forum.
Met als eerste stap een discussie op dit forum, om tot een goed voorstel te komen.

Waarom ga je er eigenlijk van uit dat het houseboat=yes zou worden? Vind je dat een betere oplossing? Zo ja, waarom?

Komt er ook onderscheid tussen motorloos en op eigen kracht kunnen varen? Was onder mijn oude bootvrienden nogal een discriminerende statusfactor :wink:

Ik probeerde niet volledig te zijn; anderen kunnen ook reageren. Mijn gedachtengang was:

Vorm:

  1. Het is al eerder besproken, die suggestie is toen gedaan, niemand had kennelijk een beter idee, het was al in gebruik (nog niet echt erg overtuigend qua aantal, maar toch kennelijk bruikbaar). Ik zocht het toen uit, en houseboat=yes leek mij bruikbaar. Als dat geen navolging krijgt, dan komt er t.z.t. een betere oplossing.
  2. Je reageerde zelf in #5 met “Op zich zou houseboat=yes ook kunnen.” Mijn reactie ging er vanuit dat dat dus speelde. (Las ik kennelijk niet goed.)
  3. Ondanks pogingen op de tagging list om zaken anders te reguleren, tagt een ieder zoals hij/zij wenst. Als een tag in gebruik is, is het een goede gewoonte om dat voorbeeld te volgen (meer dan 16 gevallen zou uiteraard meer overtuigen, maar ik denk tot nu toe niemand woonboten echt vastlegt in OSM; ik was van plan om die in Arnhem te doen, dan waren er meer geweest, maar het is er niet van gekomen).

Inhoud:
4. Een boot is voor mij geen gebouw, ongeacht of men er in woont of niet, ongeacht hoe groot het is (een cruise schip is toch geen gebouw, al is het groot). Maar zie 6.
5. Een echt woonschip (kan wel varen; zou kunnen varen; heeft wel gevaren; wil graag weer varen) moet niet als gebouw worden getagd (want dat is het niet). Maar zie 6.
6. Een woonark is volgens NL-wikipedia (onder het kopje “Roerend of onroerend?”) voor de wet een boot. En zou dus ook als houseboat getagt kunnen worden. Roerend of onroerend is niet wat iets maakt tot een woonboot (pace, de oude bootvrienden van noordfiets - al begrijp ik ze wel). Ik lees echter elders andere uitspraken van de rechter (b.v. hier).
7. Of iets een schip/boot is hangt niet af van het constructiemateriaal. Of van de vorm van de drijvende constructie of van het stukje die wij wel kunnen zien.
8. Ik denk dat de meeste objecten die wij willen vastleggen als woonboot zijn werkelijk schepen (al dan niet met eigen motor) of worden als schepen/boten behandeld. Laten we ze niet als gebouwen gaan taggen omwille van de uitzonderingen of omdat het ons beter uitkomt.

Lastig blijft:
9. Er zijn objecten die we dan niet consequent kunnen taggen. B.v. Quirin’s. (Ik merk dat de mapper dat opgelost heeft door niet aan te geven wat het is maar alleen een POI voor restaurant te gebruiken.) Hier heb ik geen oplossing voor, maar voor mij wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.

Graag repliek; ook graag van anderen.

Aangezien je bij 6 al aangeeft dat een woonboot die vast verankerd is voor de wet een bouwwerk is, zie ik niet in wat er verkeerd is deze met building te taggen.
Bovendien sluit je zo aan bij de bestaande wijze van mappen en renderers. Als er later een betere tag voor bedacht wordt kunnen die woonboten makkelijk hertagd worden als er bijv ook houseboat=yes bij staat.

Bedankt voor het meedenken.

Quirin’s is wel een aardig voorbeeld. Het restaurant is gesloten per 1 juli (blijkens de website), dus die POI klopt niet meer.

Wat van die POI ook niet klopt is de note ‘No housenumber, this is a boat’. Vroeger was dat zo - dan adresseerde je zo’n boot met bijv. zoiets als ‘t.o. Waalkade 80’. Maar tegenwoordig hebben dingen met een officiele ligplaats een officieel adres. In dit geval is dat Waalkade 100, en dat blijkt ook uit de BAG.

Hoe je zo’n boot dus ook tagt, het is in elk geval zinvol het zo te doen dat een amenity als restaurant los van de overige eigenschappen wordt getagd. Want de boot is er (neem ik aan) nog wel, het adres dus ook, alleen het restaurant erop is niet meer.

Het taggen van drijvende, niet bewegende objecten is niet zo simpel blijkbaar.
Iets wat zichtbaar een boot is als building taggen gaat een beetje tegen het gevoel in, dat heb ik ook wel. Eenzelfde bezwaar kleeft aan de mogelijke key ‘ship=*’ (zie de eerste post): een drijvend huis, zoals ze die tegenwoordig bouwen, een ship noemen voelt ook niet goed. Dat wil je gewoon building=house noemen, misschien met de aanvulling ‘floating=yes’.
Misschien beide keys gebruiken, en van het geval laten afhangen wat de beste is?

Tja.

Ik ga eens een goede lijst met voorbeelden maken, dat helpt hopelijk de gedachten te vormen.

@ligfietser: vraag is wat is de preciese werking van mijn punt 6, tweede deel (“andere uitspraken”). Dat heb ik niet verder uitgezocht.
Als de boodschap is dat iets wat niet drijft maar op palen steunt, al zit er water onder, een gebouw is, zou je het als gebouw taggen. Daar heb ik geen probleem mee. Ook al heeft het de vorm van een schip.
Als de boodschap is: alles wat vast zit / verankerd is, is een gebouw, al drijft het, dan zijn er niet alleen voor OSM consequenties. Er zullen veel woonboten zijn die we als gebouw moeten zien (en dus ook zo taggen).
Probleem hierbij is dat je niet kan zien of iets drijft of vastzit aan palen .

Als ik je suggestie begrijp, zeg je: ga je gang en tag ze (allemaal?) als gebouw volgens de schema van Jan. Maar zet er ook houseboat=yes erbij. Dan kan het later als er nieuwe inzichten zijn alsnog hertagd worden.

@Jan Westerhof: veel succes. Ook met het lanceren van deze ideeën op de wiki. (Ga je ook de tagging lijst informeren?) Ik ga straks langs Quirin’s om te bekijken wat er van over is. :slight_smile: