Woensdag 20 september online community bijeenkomst

Iemand een voorkeur voor een bepaald soort bier? Wel zelf meenemen!

Ik ben bezig met een nieuwe versie van de BAG plug-in die betere ondersteuning biedt voor het updaten. Als test heb ik daarmee heb ik de gemeente Utrecht en een paar woonplaatsen er omheen bijgewerkt. Daarbij was duidelijk te zien dat de meeste wijzigingen geen verbouw/nieuwbouw zijn, maar ontstaan zijn door verbeteringen van de kwaliteit van de oorspronkelijk BAG data.

Heel veel schuurtjes die nog niet waren ingevoerd, verbeterde geometrieen en opsplitsingen of samenvoeging van panden. Splitsen leidt tot ‘nieuwe’ panden die er eigenlijk al honderden jaren staan en samenvoegingen tot verwijderde panden, zonder dat er een sloopkogel aan te pas is gekomen.

In centrum Amersfoort was het niet veel anders. De grote gele vlakken zijn parkeergarages die later ‘onder’ de bestaande gebouwen getekend zijn. Rond Utrecht C.S. zijn er ook veel ondergrondse gebouw(deel)en, waarvan je je af kunt vragen of we ze in OSM willen opnemen. Ik heb ze nog even niet ingevoerd in OSM tot er consensus is over hoe om te gaan met dit soort panden.
Afgezien van de parkeergarages is het centrum van Amersfoort nu weer een beetje meer actueel.

Screenshot at 2023-09-16 21-30-17

Dit is de situatie rond utrecht CS:
Screenshot at 2023-09-16 21-35-39

3 Likes

Daar heb ik hier ook een aantal van en er moeten er nog veel meer zijn. Van mij mogen ze worden geïmporteerd als building. Een mapper die dat niet zint - zoals ik - maakt er wel iets anders van. Meestal maak ik er

layer=-1
description=parking underground

of iets dergelijks van.
De buildingtag laat ik weg.

Dat gaat niet werken. Als je de building tag weg laat wordt het nog steeds als een ontbrekend pand gezien. Dan is de kans groot dat een andere mapper het alsnog toevoegt omdat het als geel vlag op de tools4osm site blijft staan. Dat kan je voorkomen door de tag no:building=yes toe te voegen.

De tools4osm site? Ken ik niet maar blijkbaar is het prima zo want het is al jaren zo.
Misschien dat iemand het heeft weggevinkt als false positive?

Top, ik ben wel benieuwd als je een run over Haarlem doet !
Die ondergrondse bebouwing is ook nuttig om te mappen omdat dat in Haarlem: fietsstalling en/of parkeergarages betreft die erg nuttige mobiliteits-POI oplevert.
90% daarvan zal openbaar toegankelijk zijn, die andere 10% privé garages/stallingen schat ik in mijn woonplaats in.
Van een paar ondergrondse parkeergarages/fietsenstallingen weet ik dat ze er zijn maar bij gebrek aan plattegrond info daarvan niet hoe ze er precies uit zien… Recente voorbeelden: parkeergarage Houtplein, parkeergarage Raaks.

In zo’n geval laat ik een serviceway onder het pand lopen en op de laatste node zet ik
amenity=parking
access=private
level=-1

Ja is bij gebrek aan volledige info de manier, maar dit Pietje precies wil ook de gehandicapte parkeerplekken en/of oplaadplekken voor elektrische auto’s laten zien, dan is een plattegrond wel handig :slight_smile:

1 Like

In Haarlem hoef je je nog even niet te vervelen. Voortgang - BAG Import OSM:

Screenshot at 2023-09-17 17-21-11
bm=building missing; am=address missing;bd=building deleted;aw=address withdrawn

JOSM met tools4osm WMS lagen:
Screenshot at 2023-09-17 17-24-41
Rood=pand gesloopt;Geel (lijkt hier oranje)=pand ontbreekt

Parkeergarage Raaks is een groot geel vlak. P Houtplein valt samen met het Houtpleincomplex waardoor het gebouw al wel in OSM staat.

Kan kloppen dat grote gele vlak: de hoogste parkeerverdieping: -1 en er zijn 4 parkeerdekken onder elkaar… Hoe die loopt hoopte ik op je kaartje te kunnen zien…
Boven die parkeergarage zit een bioscoop, publiekshal Gemeente Haarlem en een fitness.
En gelukkig zijn er veel bouwprojecten in Haarlem gaande of staan op stapel waarbij gemeente Haarlem via haarlem.nl schaalbouwtekeningen laat zien die je mag gebruiken dus met een beetje mazzel is Haarlem over een tijdje meer up to date dan BAG zelf…
Edit1 &2: laatste 2 zinnen

Graag wilde ik onderstaand voorstel morgen tijdens de meeting bespreken en omdat onderstaande nogal een lap tekst is hier alvast ter inzage met iedereen delen: (hier en daar moet ik nog wat links toevoegen wat de vele edits gaat verklaren)

OSM NL FUTURE note

FUTURE
PROJECT- SAMENVATTING & STATUS: [gemeente project url]

PROJECT PLATTEGROND OP SCHAAL: [gemeente project plattegrond url]

PROJECT PARTNERS: [gemeente project partners urls]

—————————————————————————————————
NOTE future plaatsingsspelregels:
Gemeenten hanteren project fasen om de voortgang van een project weer te geven die we kunnen gebruiken om te bepalen of een NOTE future plaatsing op OSM zinvol is.

De gemeente Haarlem (waar ik woon) hanteert 6 project fasen waarbij alleen de laatste 3 voor OSM NL waardevol zijn om te bepalen of een FUTURE note plaatsing iets toevoegt.
Deze 3 fasen zijn:

 1. ONTWERP :
  Schaaltekeningen van het project zijn gemaakt en bevinden zich in fase:
  a. VO: Voorlopig Ontwerp:
  Architect heeft met info van opdrachtgevende partijen een ontwerp gemaakt en zal 6 weken ter inzage liggen & via inspraak m.b.v. projectgebied om- en inwonenden besproken worden.
  b. DO: Definitief Ontwerp:
  Gegronde bezwaren op de VO worden verwerkt en heeft als resultaat: DO
  Deze status VO of DO zal altijd op de schaaltekening terug te vinden zijn met ook vermelding van versie nummers.
  Mag duidelijk zijn dat je in de FUTURE note de meest recente schaaltekening vermeld en als een meer recentere schaaltekening van dit project beschikbaar komt is dat een reden om een extra vermelding te plaatsen op de FUTURE note immers dit is dan een project update…

 2. VOORBEREIDING:
  De gemeente heeft project bouw partners geselecteerd die het project gaan voorbereiden.
  Voor OSM NL het startsein om te controleren op meest recente bouwtekeningen omdat het project snel kan gaan plaatsvinden…

 3. UITVOERING:
  Voor OSM NL het startsein om een bepaald projectgebied als UNDER CONSTRUCTION op de OSM NL weer te geven.
  Immers het projectgebied is geruime tijd slecht of niet toegankelijk wat OOK waardevolle info op levert mijn in ziens…

Als het project gerealiseerd is:

 1. de schaaltekening importeren in OSM NL zodat alle nuttige kaart info beschikbaar is voor iedereen…
 2. het project gebied weer vrijgeven als niet UNDER CONSTRUCTION of houd de import daar al rekening mee ?
 3. FUTURE note resolven als op de kaart de aangebrachte veranderingen te zien zijn.

@Tjuro: het zou super zijn als de verschillende fasen op je veel eerder gemaakte weergave future note programmaatje deze fasen achtereen volgens weer kan geven:
ONTWERP. : ORANJE
VOORBEREIDING: GEEL
UITVOERING. : GROEN
Is dat realiseerbaar voor je ?

Omdat ik natuurlijk niet kan spreken voor andere gemeenten hoe zij hun projectfasen indelen is misschien wel door het lezen van informatie op hun website’s te bepalen in welke projectfase een bepaalde gemeente project zich bevind waardoor een FUTURE note op OSM NL te plaatsen valt.

Op de OSM NL wiki pagina heb ik een projectlijst Nederland gemaakt (nu nog in draft fase) waar gemeente project websites (als deze er nog niet zijn kunnen ze op deze pagina toegevoegd worden door iedereen) makkelijk te raadplegen zijn.
Als voorbeeld: Haarlem project pagina

Dit bovenstaande is slechts een voorstel om morgen in de geplande OSM NL meeting te bespreken & alle opmerkingen/aanvullingen op dit voorstel zijn altijd welkom !

Zie bovenstaande dus als: FUTURE note in voorlopige ontwerp fase.

Ik hoop op veel constructieve input van iedereen hier
Tot morgen !

Hier de meetinglink: https://meet.calyx.net/OSMNL

Mensen bedankt voor de vergadering, leuk om jullie even gezien te hebben. Ik heb nog een schaaktoernooi lopen en moet weg.

2 Likes

Bedankt voor de vergadering! Goed bezocht (telde 14 na start). Interessante punten. Een aantal zoals, OSM NL website en BAG import, zouden eigen vervolg/bijeenkomst verdienen. Ik zwaaide op het laatst omdat ik ervandoor ging, dus gedag en tot volgende keer!

2 Likes

Was inderdaad een goede meeting!
Ik wil voorstellen dat ik bij een volgende meeting een duidelijk einde facaliteer zodat mensen die willen gaan fatsoenlijk dag kunnen zeggen.

2 Likes

Het was erg druk bezocht en dat brengt zijn eigen dynamiek met zich mee… je kan dan niet goed meer diep op alle onderwerpen ingaan, en dan komen soms ook niet alle deelnemers voldoende aan bod.

De aangedragen grotere onderwerpen (Systematisch gebruik van gemeentelijke projectenplanning, reanimatie van de/een OSM-NL Website, en verregaand geautomatiseerde BAG-import) verdienen elk een aparte uitwerking. Ik ben geen techie, maar ik ben gemotiveerd om aan mn de Website en de BAG-importtool bij te dragen door inhoud te maken (liefst direkt op de website) en als reviewer/tester.

Het Gemeentelijke-Plannen-voorstel zie ik voor mijn gemeente niet zitten; de projectplanning en -stukken zijn belangrijke bronnen voor als ik konkrete vragen heb, maar ze sturen hier niet de OSM-aktiviteiten aan, daarvoor is de betrouwbaarheid en aktualiteit simpelweg niet goed genoeg. Dus dat zie ik als een voorbeeld van een workflow nav bronnen, wat anderen in hun samenwerking en werkgebied zouden kunnen overnemen.

2 Likes

Natuurlijk is dat voor elke gemeente anders, het voorstel is een andere weg naar Rome zoals er vele wegen naar Rome zijn…
Neemt niet weg dat je project schaaltekeningen prima in kan zetten als ze voorradig zijn vanuit je gemeente…
Ik ben eens verder gaan spitten en heb dezelfde kwaliteits project schaaltekeningen weten op te diepen voor een stad als Amsterdam
Met name gebieden rond Amsterdam CS en Sloterdijk.
Zelfde voor gemeente Leiden via dezelfde infobron als Haarlem.

Als er animo is om dezelfde werkwijze te hanteren voor jou gemeente als dat ik een paar maandjes in Haarlem gedaan heb als pilot (via Future notes werkwijze) dan hoor ik dat graag.
En als er goede mappers (bedankt Emvee om de aanpassingen mogelijk te maken van Rustenburgerlaan te Haarlem via schaalprojecttekeningen [ter ondersteuning van future notes methodiek]) mij verder willen ondersteunen in Haarlem waarbij ik ook eyes on the ground kan zijn dan ga ik graag verder op dezelfde voet in Haarlem.

@Tjuro: wil jij mijn Future notes aanmaak methode in dit draadje splitsen zodat dit een nieuw draadje word ?

Was ook blij met de positieve feedback van de mensen in de afgelopen meeting omtrent future notes methodiek.

Edit 1 &2: laatste 3 zinnnen Edit 3: toevoeging url verwijzing

Hebben gemeentes geen geotiffs? Die kun je direct in JOSM slepen.

1 Like

Ik vond wel deze online pdf naar geotiff converter
Is dat wat Carlo ?

Volgens mij moet je daar speciale PDF’s voor hebben - GeoPDF - die ook al een coördinatensysteem in zich verwerkt hebben.