Γλώσσα στο Wikiproject Greece του openstreetmap wiki

Τι γλώσσα προτιμάτε να χρησιμοποιούμε στο WikiProject Greece? Ελληνικά ή Αγγλικά, ή και τα 2?
Σύνδεσμος: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Greece

Θα ήταν καλό να πάει ένα link για το forum στο δεξί πάνελ με τα Links.

Από το [[Template:Place]](δείχνει ποια πεδία είναι διαθέσιμα) και ειδικά από το [[WikiProject_United_Kingdom]] πήρα παράδειγμα πως να το κάνω. Μόλις έκανα το edit στην σελίδα wiki μας.

ωραίος :slight_smile: