[wiki] Znakowanie dróg w Polsce vs wartości highway

Cześć, wychodzę z propozycją scalenia tabeli ze strony: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:highway#Warto%C5%9Bci z https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Znakowanie_dr%C3%B3g_w_Polsce#Drogi_samochodowe

Obie strony traktują o tym samym, przy czym wiele osób powołuje się na “Znakowanie dróg w Polsce”, które w moim odczuciu jest mniej przejrzyste i często niespójne z tym co jest w opisach poszczególnych tagów highway oraz tagu głównym.

Jestem otwarty też na jakaś hybrydę, tylko fajnie byłoby to przygotować tak, by nie aktualizować w dwóch miejscach niespójnych treści.

Ale to są różne artykuły. Strona Pl:Key:highway listuje wartości klucza highway=*, a są to nie tylko drogi.
Pl:Znakowanie dróg w Polsce jak sama nazwa wskazuje, opisuje drogi w odniesieniu do polskiej rzeczywistości.

Częściowo zaktualizowałem.