Wijzigingen West Betuwe

Beste mensen,

Wij zijn als gemeente aangesproken door instanties, overheden, hulpdiensten, bedrijven en inwoners dat de kaarten van onze gemeentes niet kloppen. Hierdoor zijn wij momenteel druk bezig met het wijzigen van wegtype, snelheden, drempel en andere verkeerssituaties.
Wij zijn in de grootste probleem gebieden begonnen met wijzigen. In een 30 km/uur zone is een weg geen openbare weg of gradaties hoger, maar een straat. Een 50 km/uur weg binnen de bebouwde kom is geen tertiary weg, maar een openbare weg. dat een openbare weg wordt benoemd als unclassified is een bug van de site zelf. Zie eigen Wiki omtrent uitleg wegtype.
Voorbeeld van een wijziging die terug is gedraaid Parkweg te Beesd is een 50 km/uur weg binnen de bebouwde kom en hoort eigenlijk als openbare weg te worden aangemerkt. De Rijksstraatweg te Meteren is niet van de Provincie, maar van de gemeente en ligt binnen de bebouwde kom en is officieel gezien een openbare weg. Dat ik nog niet klaar was met alle wijziging dat zou wel duidelijk zijn, aangezien de wegtype halverwege was aangepast.
Bedrijven klagen over dat eilanden binnen op de weg niet zijn aangegeven in kaarten, vandaar dat wij deze allemaal gaan aangeven. Straks zal ook alle drempels in elk dorp worden aangegeven of verzoek van verschillende partijen.
Wij moeten als gemeente onze inwoners de juiste informatie verstreken en helpen jullie daarmee om jullie kaart te verbeteren. Helaas zijn het veel verbeterpuntjes.
Vanwege een open systeem kunnen wij alleen via de browers wijzigingen aan brengen en niet via andere systemen. De wijzigingen overlaten aan anderen is voor lange tijd geprobeerd, maar door teveel klachten gaan wij zelf aan de gang. Wij zullen meer rekening houden met het per ongeluk aan klikken van een grens ipv een weggedeelte.

Met vriendelijke groet.

Bedankt voor je reactie.

We hebben bij OSM een classificatiesysteem dat internationaal wordt gebruikt. Bij highway=primary, secondary, tertiary, unclassified en residential wordt gekeken naar het gebruik van de weg, niet naar de uitbouwstatus. Dit kan met andere tags worden aangegeven, zoals maxspeed en width. Doordat overheden vaak wel op (gewenste) uitbouwstatus classificeren is een overheidsclassificatie niet altijd een-op-een naar een OSM-classificatie te vertalen.

Bedoel je met ‘openbare weg’ een highway=unclassified en met ‘straat’ highway=residential. De Nederlandse vertalingen worden nogal inconsistent gebruikt binnen OSM-producten. Daarom praten we hier liever over de daadwerkelijke tags.

Een straat met ontsluitende functie van een wijk kan wel als highway=unclassified worden getagd. Dit komt door de functie en dus niet door het 30-km/h-regime. En als bijvoorbeeld een belangrijke doorgaande weg (bijv. highway=secondary) als 30-km-zone door een dorpskern loopt, dan is ook dat deel highway=secondary.

Het is geen bug, maar een ongelukkig gekozen tag. Het classificatiesysteem is overgenomen van het Britse classificatiesysteem met als laagste wegtype unclassified (U). Buiten het Verenigd Koninkrijk is dit onbekend en daardoor verwarrend (net als een fietspad een highway noemen).

Bij de Parkweg is in ieder geval het gedeelte tussen beide opritten van de A2 tertiair. Dit komt doordat de Banweg tertiair is en dus ook de verbinding met de autosnelweg. Het doorgaande verkeer verdwijnt niet opeens bij een kombord.

De wegbeheerder is slechts een indicatie voor de wegclassificatie en geen regel. De richtlijn is N1-N399: highway=primary, N400-N999: highway=secondary. Doordat veel provinciale wegen uit de groep N400-N999 zijn overgedragen aan gemeenten, is deze richtlijn echter niet meer zo duidelijk.

Wat wel belangrijk is, is dat een weg dezelfde classificatie aanhoudt tot de kruising met een gelijke of hogere classificatie. Er horen dus geen gaten met lagere classificatie te komen bij bijvoorbeeld komborden en 30-km-zones. Het verkeer verdwijnt namelijk niet opeens bij zo’n bord. Wel kun je de gehele weg, tussen twee kruisingen met een gelijke of hogere klasse, verlagen van wegklasse.

Let dan wel op dat je het hogere wegtype door laat lopen tot het einde van de gehele kruising met de gelijke of hogere weg. Bij een autosnelweg is dat dus tot de oprit aan de overkant van de snelweg, zoals de tertiaire weg bij aansluiting Beesd.

Als de weg al met twee ways is getekend, dan kun je het verkeerseiland het beste toevoegen door een vlak met traffic_calming=island op de daadwerkelijke locatie tussen de ways. Je had nu op elke node van de wegen naast het eiland de tag traffic_calming=island toegevoegd.

Een node met deze tag wordt echter gebruikt voor verkeerseilanden die in een lager detailniveau zijn getekend. In dat geval worden de rijbanen niet met twee aparte ways ingetekend, maar slechts een node met traffic_calming=island toegevoegd aan de weg op de plaats van het eiland. Dit betekent dus dat zelfs de individuele rijbanen om het verkeerseiland nog kleinere verkeerseilandjes hebben (wat niet klopt).

In Nederland proberen we op een hoog detailniveau te mappen en tekenen we dus een verkeerseiland het liefst met een aparte way voor elke rijbaan om het eiland heen en eventueel een vlak met de tag traffic_calming=island ertussen.

Beste M van Hevelingen,

De expertise van jullie kant is zeker nuttig voor de opbouw van de kaart van OSM.
Er speelt echter een ander probleem en dat is de juiste routering.

mapper A67 - A67 had het niet beter kunnen verworden op de changesets

“Gemeenten gebruiken soms een categorisering gebaseerd op (gewenste) uitbouwstatus. Dit is niet een-op-een te vertalen naar wegclassificatie in OSM, waarbij het om het gebruik van de weg gaat.”

In OSM worden dan doorgaande wegen ook al lopen ze dwars door de bebouwing heen “niet” getagd als residential.

Ze krijgen een tag uit een hogere categorie. … anders zou de routering stuk lopen. De routering mag niet uit het oog worden verloren.
Dat is nu precies de reden dat zaken zijn teruggedraaid.
De insteek is dus gewoon anders.
Het verzoek is dus niet zomaar de wegen te gaan downgraden omdat dat “jullie” werkelijkheid aangeeft. Taggen in OSM houdt dus ook rekening met de juiste routering.
De tagging veranderen tegen de de consensus van de OSM community geeft dan alleen maar irritatie en resulteert in het reverten van je changesets.

Voorbeeld… Er zijn mappers die alles met wegvlakken willen mappen. Het ziet er dan allemaal prachtig uit. Het resultaat is een niet routerende kaart.
De manier van taggen is ontstaan middels consensus. Wil je daar van afwijken dan zou je hier op het forum “jullie” probleem kunnen aansnijden.

Over de manier van “eilanden” aangeven is hierboven al iets gezegd. Lees dat nog een terug svp.

Wellicht heeft de know how van het forum nog punten waar je wat aan hebt. Wanneer er nieuwe consensus ontstaat kun je evt. wegen gaan aanpassen.

Bedankt in ieder geval voor je reactie.

Beste A67-A67 en Eggie,

Bedankt voor jullie reactie, maar wij zijn het niet eens de manier van categorisering. Dat zijn namelijk de grootste klachten, die wij krijgen als gemeente. Overheden gebruiken categorisering aan de hand van de functie van de weg en niet hoe men de beste route kan nemen. Een weg kan op een gegeven moment dus halverwege een andere functie van weg krijgen. Ook is er een verschil tussen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom.

Voorbeeld is de Rijksstraatweg te Meteren. Deze is vanaf de rotonde Waardenburg een Provinciale weg, maar vanaf afslag Meteren A15 wijzigt de functie van de weg en straatinrichting naar een gemeente weg tot aan de rotonde over de Linge waar deze weer een Provinciale weg wordt. Dit gebeurt allemaal ondanks dat de benaming hetzelfde blijft.

Jullie opmerking omtrent eilanden prima als een weg wordt opgesplitst in 2 wegen. Hier zullen wij zo veel mogelijk rekening mee gaan houden.

Is hier iemand die traffic_calming=island op die manier gebruikt?
Ik volgens mij nog nooit.
Als er fysieke eilanden zijn dan splitten we toch de highway in twee one-way highways?
Maar als het eiland werkelijk traffic_calming is i.e. een obstakel waar een router rekening mee dient te houden, dan vervalt die tag dus als we de weg splitten.

Beste M van Hevelingen,

Laten we hopen dat het niet impliceert dat je de consensus van de OSM community naast je neer gaat leggen.
We zijn het wel meer met elkaar niet eens binnen de OSM community, maar proberen altijd tot consensus te komen.
Zelf denk ik dat we het helemaal niet oneens zijn over de catagorisering, maar wel over de manier waarop dit wordt gerealiseerd in OSM.
Ook ben ik zeer verbaasd dat je een fietsknooppunt en wellicht nog meer omtagt naar traffic_calming. Ik heb dat net weer teruggedraaid.

Overheden gebruiken toch geen primaire, secundaire weg etc.? Die hebben een eigen categorisering. OSM heeft een ander schema dat dus niet een-op-een te vertalen is. Hoe kun je klachten krijgen als gemeente over een categorisering van een andere partij?

In OSM wijzigen we daar normaal niet de classificatie voor, aangezien we taggen voor het verkeer. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals dorpen aan de kust waar maar één weg heen gaat.

Dat kun je aangeven met maxspeed=30/50/60/80.

Maar wegbeheer (provinciale weg vs. gemeentelijke weg) geven we in OSM niet met wegclassificatie aan. Een gemeentelijke weg kan een highway=residential zijn, maar ook ook highway=primary. Eventueel kun je de wegbeheerder toevoegen m.b.v. de tag operator. Dus operator=Gemeente West Betuwe en operator=Provincie Gelderland.

Voor OSM heeft het grootste gedeelte van de gemeentelijke Rijksstraatweg al een lagere classificatie (secundair i.p.v. primair). Slechts de brug over de Linge is ook primair, omdat het onderdeel uitmaakt van de doorgaande route Culemborg-Geldermalsen-A15, die als primaire weg is aangegeven.

edit: verduidelijking

Júllie krijgen klachten over OSM?
Mooi is dat. Als ik jullie was zou ik ze doorsturen naar dit forum. OSM is jullie pakkie an helemaal niet al zijn mensen die de kaart willen verbeteren natuurlijk altijd welkom :slight_smile:

Helaas blijft je de zaak veranderen naar een andere classificatie terwijl hier een discussie loopt. Ik overweeg de edits terug te draaien.
https://www.openstreetmap.org/changeset/78212358#map=14/51.8515/5.0337

en

https://overpass-api.de/achavi/?changeset=78212358

Hoe het komt? Heel simpel verschillende site en systemen gebruiken deze kaart.

Er wordt teveel naar categorieën van het buitenland gekeken, terwijl Nederland maar 3 wegcatergoriseringen kent. Hierbij is 1 principe het doel van zo snel mogelijk van de laagste categorie naar de hoogste categorie om daarna op je plaats van bestemming van hoog naar laag te gaan. Zonder dat je kruip door en sluip door pakt. De wegen gebruiken zoals ze zijn bedoeld qua functie.

Tja, een weg die een dorp (zoals Spijk) met andere dorpen en de snelweg verbindt, is in OSM toch echt een highway=tertiary. Het maakt niets uit dat het een erftoegangsweg (dus zone 30 of 60) is. Tertiaire wegen in OSM zijn wel vaker een erftoegangsweg.

De highway=tertiary heb ik hier weer hersteld. De routering is anders zoek.
Op changeset 18 heb ik de volgende waarschuwing geplaatst

Wees even voorzichtig met het aanbrengen van nieuwe edits.
Mocht je op deze manier doorgaan zal er overwogen worden een (tijdelijke) stop op je account te plaatsen.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Data_working_group

Doorgaande route door Spijk teruggetagd naar unclassified. De binnenstraten waren hier wel correct veranderd in residential.

Oei! Dat gaat niet goed vallen in de OSM-wereld. OSM is een open kaart van de wereld die we met zijn allen maken, die kan je niet zomaar aanpassen voor 1 gemeente!
Het is waarschijnlijk wel mogelijk om in samenwerking eea te bereiken, maar je kan toch niet zomaar het werk van anderen overschrijven omdat het je niet bevalt?
Je zou kunnen zoeken naar een manier om naast de huidige OSM-manier kenmerken toe te voegen die beter op het gemeentewerk toegespitst zijn. Dus niet strijdig of vervangend maar aanvulled. Daar kun je dan je eigen weergaven en tools op baseren. Je kan ook de kwaliteit in eigen hand houden, al is het wel zo dat anderen de kenmerken ook kunnen gebruiken en aanpassen.

Als het een breder inzetbare manier is die bijvoorbeeld door alle Nederlandse gemeenten toegepast wordt, heeft het meer kans.

Wel is het zo dat OSM-data onder een open licentie vallen, als je dus data toevoegt moet dat ook open zijn, en als je OSM-data aan eigen data toevoegt en publiceert, wordt de eigen data daarmee ook open.

Al met al zijn er veel voorwaarden maar er zijn wel voorbeelden van bijvoorbeeld landspecifieke landelijke verwerkingen op basis van toegevoegde landspecifieke kenmerken in OSM. Meestal wordt het: eigen verwerkingen/rendering als eigen laag boven een aan OSM ontleende ondergrond. Op een eigen systeem dus.

Waar ik naar benieuwd ben is hoe al de genoemde opmerkingen ontstaan, los van de gevolgen. Op zich wel mooi dat OpenStreetMap blijkbaar veel gebruikt wordt in de Betuwe. Maar welke kaarten van de gemeente betreft het dat er zo veel reacties van zo veel diverse gebruikers komen?
Op de site van de gemeente zie ik niet zo snel iets (de pagina ‘Plattegrond’ is nog leeg).
Misschien dat informatie hierover helpt de huidige situatie te begrijpen.

Je zou kunnen denken aan bijv. zoiets:
road:type:nl=Erftoegangsweg
road:type:nl=Stroomweg

en dan is er nog 1 geloof ik
Op basis van die tags kun je een eigen kaart maken en met een style de diverse types aangeven

Lijkt me wel een leuk projekt, zeker als het ook voor andere gemeenten van toepassing is. Ze zouden iemand moeten inhuren om dit serieus voor ze op te zetten. Er zijn hier zat mensen met OSM-kennis en toolkennis die dit kunnen! (Helaas ben ik daar niet een van…). En dan kennis en onderhoud van data en systeem beleggen en borgen in de vaste formatie. (Ja ja, ambtenarenwerk daar heb ik meer verstand van!).

In ieder geval, ff wat editen en dan verwachten dat het op de standaardkaart verschijnt is niet de goede aanpak. Ik denk wel dat het, mits goed aangepakt, een goede landelijke toevoeging is. Dan zouden we het bijtaggen ook als community kunnen oppakken. (Gewoon ff aan het breinstormen)

Hoe zit dat eigenlijk met Gemeente Geldermalsen? Bij PDOK staat ze wel, in OSM niet.
In OSM staat wel West Betuwe dat wel op Gemeente Geldermalsen lijkt maar bij lange na niet hetzelfde is.

edit: goh nu zie ik dat dat op 01-01 van dit jaar veranderd is dus het klopt wel :stuck_out_tongue:
De CBS Gebiedsindelingen bij PDOK loopt achter.
Bestuurlijke grenzen is up to dater.

Als ik het goed lees is het probleem van de gemeente (de klachten) eigenlijk geen OSM probleem, maar een render probleem.
De wens is dat dezelfde weg er op de kaart anders er uit zit binnen en buiten de bebouwde kom.
En ook dat dezelfde weg er anders op de kaart uit ziet als het gemeente, provincie, rijk, waterschap, etc. de weg beheert.

De eerste stap zou dan zijn om te kijken hoe de kaart er uit moet zien.
De volgende stap hoe dat met de huidige tags gerealiseerd kan worden.

En dan bij de kaartmakers (renderaars) van de kaart vertellen hoe de kaart gemaakt moet worden.

Als je dan zelf geen kaart wil maken (geen geld wil uitgeven), dan gebruik je openstreetmap.org.
Maar dan moeten klachten dat de kaart er anders uit ziet dan verwacht ook beantwoord worden dat er geen moeite genomen is om zelf een kaart te maken.

Openstreetmap.org aanpassen door tags buiten de afspraken om aan te passen zodat er een andere kaart zichtbaar wordt is m.i. taggen voor de renderer.