Wie kan assisteren bij de Dijkverlegging Delfzijl

Nico Visser communicatieadviseur voor project (Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl) wil graag de veranderingen aanbrengen na de Dijkverplaatsing bij Delfzijl.
Hij heeft al een poging gedaan om het actueel te krijgen, maar dat viel niet mee.

Wie uit het hoge Noorden ziet hier een gat in? Op Satellietdataportaal https://www.satellietdataportaal.nl/ is de situatie nog het meest actueel. Ook de genoemde luchtfoto’s geven steun, maar ik denk dat een ervaren mapper uit het Noorden het beter aan kan aanpakken.

Noordfiets, Henk? Andries… hoewel mapt een Fries wel in Groningen? :slight_smile: Mattheus?

Zie commentaar bij deze changeset

https://www.openstreetmap.org/changeset/66356777#map=12/53.3765/6.8963

Wijzigingen aan de kustlijn worden minder vaak geüpdatet in de rendering dan normale wijzigingen volgens OSM-wiki. De volledige kustlijn moet tegen de klok in lopen en de ways moeten op elkaar aansluiten. Als dat niet klopt dan wordt er zee aan de landkant gerenderd en lijkt het alsof de hele landmassa (in dit geval Europa, Azië en Afrika) is overstroomd.

Vandaar dat mapper tot de conclusie is gekomen om het nu aan ervaren mappers over te laten. Ik had al gewaarschuwd dat de coastline tricky is.

Ik ben wel bereid de dijkverplaatsing te mappen, heb wel eerder met een stukje coastline gewerkt op Schiermonnikoog.
Dit wordt dan wel minimaal vanavond, gezien ik momenteel niet in de gelegenheid ben. Mocht iemand eerder zijn, ga gerust je gang.

Als Fries maak ik wel een uitzondering voor de oost-friezen. :slight_smile:

Top! …

Ben er inmiddels mee bezig. Technisch was er met de verlegde coastline weinig mis, behalve dat die door een stukje dijk heenliep.
Zal later uiteenzetten wat ik precies gedaan heb.

Volgende gedaan (wijzigingenset 66542489):

 • nieuwe dijkstuk beter ingetekend volgens recent sat.beeld
 • nieuwe dijk losgemaakt van oostelijker gelegen man_made=breakwater
 • zeekant van nieuwe dijk voorzien van tag man_made=reinforced_slope (analoog aan andere zeedijken, hoewel het niet rendert)
 • aan landzijde gras toegevoegd
 • oude strand verwijderd (paviljoen nog laten staan)
 • coastline losgemaakt van nieuwe dijk en net stukje zeewaarts gelegd
 • wetland tidalflat aan zeezijde vastgemaakt aan nieuwe dijk
 • werkgebied (landuse=construction) vereenvoudigd en losgemaakt van andere ways/nodes

Nog te doen:

 • actuelere intekening nieuwe kwelders in aanleg (ten O Handelskade)
 • deze overlappen momenteel nog met grotere wetland tidalflat (foutmelding in JOSM)
 • t.z.t. nieuwe strand intekenen, wetland tidalflat daarop laten aansluiten, coastline aldaar verleggen naar nieuwe hoogwaterlijn

En het zal wel weer even duren voor verlegde coastline goed zichtbaar wordt.

+HenkL.

Wat me hier en bij andere grote projecten altijd zo verbaast is dat er niet gewoon een duidelijke tekening is van het plan.
Op de een of andere manier moet zo’n aannemer toch een ingemeten kaart hebben. Of zou er echt een beetje uit de losse pols gewerkt worden?
Directer bij mijn huis wordt een ringweg verbouwd. Daar heb ik wel eens om een tekening op schaal gevraagd, maar die zeggen ze niet te hebben …

Natuurlijk zijn die kaartjes er. Ik heb soms succes via de volgende wegen:

 • zoeken op afbeeldingen
 • zoeken in Tendernet onder aankondigingen (open aanbestedingen)
 • bladeren op de site van een makelaar/projectontwikkelaar
 • bladeren op sites van gemeentes, m.n. wat betreft nieuwbouwbuurten
 • sommige gemeentes/provincies hebben mooie overzichten van projecten, bv. gemeente Groningen en provincie Groningen
 • per mail benaderen van een contactpersoon (werkt slechts heel zelden)

Bij de ringweg hier heeft het me niks opgeleverd. De aanpassingen die ze in het stadspark hebben gemaakt hadden ook al geen kaart. Dus ik ben niet zo optimistisch.

De aannemer heeft altijd een exacte bouwtekening. Deze is vaak alleen voor intern gebruik en wordt niet gepubliceerd. Als kaarten en renders online te vinden zijn, is dat vaak omdat omwonenden en belanghebbenden duidelijke communicatie willen, maar het is meestal niet verplicht om ze online te zetten.

Waarschijnlijk is die er wel, maar heeft de gemeente / communicatiepersoon van de aannemer hem niet.

Ik denk meer dat ze hem gewoon niet willen geven. In dit geval zijn er ‘artist impressions’ voor ons als bewoners, maar als je die op schaal beoordeelt klopt er niks van. Ineens ligt er een groenstrook die naar de schaal in de impressie beoordeelt 10 meter moet zijn, terwijl er in werkelijkheid nu maar 3 meter ruimte is … als ze dan zeggen: " nee, er bestaan geen tekeningen" wordt ik achterdochtig.

Er is toch de openbare legger van het waterschap Noorderzijlvest?
https://www.noorderzijlvest.nl/regel-en-infobalie/meer-info-pagina/legger/
Pdf met 1:2000 as-built tekeningen van de waterkering:
https://waterdata.noorderzijlvest.nl/legger/kering/LeggerVanDeWaterkering.pdf
Online GIS
https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart&layerTheme=5

(Ik ben bij de waterschappen in Gorinchem en Barendrecht gedetacheerd geweest)

De legger toont nog de oude situatie bij Delfzijl, ik heb het waterschap gevraagd of er een nieuwere versie beschikbaar is.

Noordfiets +1
correct en de juiste vragen stellen aan of bij de juiste mensen en volhouden :slight_smile:

Mijn vraag aan Noorderzijlvest

Antwoord van Noorderzijlvest: