Wetland marsh vs wet_meadow

Ik kwam recent hier een gebied tegen waar onterecht veel wetland=swamp was gebruikt ipv alternatieven zoals wetland=marsh, wetland=reedbed, wetland=wet_meadow. Ik heb wat correcties gedaan maar ik twijfel erg over het gebruik van marsh vs wet_meadow.

Neem als voorbeeld eens onderstaande rode gebied. Volgens de BRP wordt dit gebied niet voor agrarische doeleinden gebruikt. Het zou dus niet voor landuse=meadow classificeren als het goed is. Is wetland=marsh hier dan goed of is wetland=wet_meadow beter?

Anders gezegd, als het niet in de BRP staat als zijnde landbouw gebied is het dan altijd wetland=marsh ipv wetland=wet_meadow? Dat zou betekenen dat in het gebied op de foto veel gebieden als marsh geclassificeerd kunnen worden. De helder groene gebieden zou ik dan weer als natural=grassland taggen.

Overigens zegt wikipedia:

Debate exists whether a wet meadow is a type of marsh or a completely separate type of wetland.

Op het oude forum is er als een discussie over geweest maar zonder echt duidelijk antwoord.

Zelf zie ik wetland=marsh (‘plantenmoeras’) en wetland=swamp (bomenmoeras) als een soort basisindeling. wetland=wet_meadow (nat weiland) is dan een soort marsh. Ook wetland=reedbed is dan een soort marsh, waarbij je het riet wil micromappen.

Bij weiland heb ik wel een idee dat het voor vee gebruikt wordt (eventueel als hooiland, omdat de meeste mensen het verschil niet zien). Dat is bij dit soort moeras niet het geval, waardoor mij wetland=marsh logischer lijkt. Het lijkt wel op een nat weiland, maar in de komende jaren zal waarschijnlijk meer moerasbegroeiing tussen het gras komen.

Is een heel grijs gebied. Er zijn wel een paar observaties die een keuze kunnen rechtvaardigen, denk ik:

  • Wikipedia zegt: " Unlike a marsh or swamp, a wet meadow does not have standing water present except for brief to moderate periods during the growing season. Instead, the ground in a wet meadow fluctuates between brief periods of inundation and longer periods of saturation." De meeste van deze velden hebben wel een (heel) hoog waterpeil, maar geen ‘standing water’.
  • Semantisch impliceert het woord Meadow dat er menselijke activiteit plaats vind of heeft gevonden, of dat ze ontstaan zijn door menselijke activiteit. In dit geval is dat zo. Omdat die activiteit(en) (en de huidige activiteiten van de beheerder) geen “commerciele” doeleinden meer hebben, worden ze niet als zodanig opgenomen in het BRP.
  • Het Natuurbeheerplan classificeert een aantal gebieden daar ('t is natuurgebied). Dit stuk bijvoorbeeld komt grotendeels overeen met wat in het Natuurbeheerplan van Noord-Holland als N05.04 Dynamisch Moeras is vastgelegd. Het stuk daarnaast is N10.02 Vochtig hooiland. De N05.04 zou ik als wetland=marsh taggen, de N10.02 als wetland=wet_meadow. Ten oosten daarvan ligt weer N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, dus 't word steeds droger :slight_smile:

't is in dit gebied wel vervelend dat je net op de grens van NH en UT zit, de Natuurbeheerplannen worden niet echt eenduidige landelijk op 1 locatie verzameld en gepubliceerd - je moet bij elke provincie afzonderlijk checken voor de beste resultaten.

Niet noodzakelijkerwijs, als het beheer gericht is op het stimuleren van weidevogels. Dan word bijvoorbeeld opslag al snel weggehaald. En in die gebieden vind je ook met enige regelmaat trilveen, iets dat normaal gesproken ook zorgvuldig in stand gehouden word. En als daar opslag op komt, dan veranderd het trilveen in vast veen en vervolgens in (redelijk) vaste grond. Dat wil je meestal ook niet.

Kan best zijn dat het wel gebeurd hoor, maar je hebt kans dat er inderdaad over 2 jaar meer moerasbegroeiing staat, dat dan vervolgens weer verwijderd word.

Interessant om de natuurbeheerplannen er bij te pakken. Ik ken het bestaan wel maar had er niet aangedacht. Ik zie dat die van Utrecht qua licentie ook geen gebruiksbeperkingen heeft. Ik denk dat daarmee best een goed onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillen.

Op onderstaande afbeelding:

  1. het groene wordt dan landuse=grass (N12.02).
  2. Het water is dan gwn natural=water.
  3. veel van het lichter blauwe is dan wet_meadow met sommige stukken marsh

Er lijken ook stukken trilveen te zitten in het gebied. Daar zou dan wetland=fen van toepassing zijn?

Bij gebrek aan beter denk ik. Er lijkt niet echt een goeie vertaling te zijn van onze definitie van trilveen, maar Fen lijkt er nog het meest op voor zover ik kan zien.

Doet me denken aan de bewerkingen van Teek (OpenStreetMap (OSM) Changeset Discussions) die van alle polders rond Spaarndam een moeras had gemaakt ( OpenStreetMap). Moet ik nog steeds een keertje langslopen.