Wet hergebruik van overheidsinformatie

Vandaag is de Wet hergebruik van overheidsinformatie in werking getreden. Deze wet houdt in dat in principe alle data die met belastinggeld is verzameld beschikbaar is voor iedereen die daarvoor een verzoek doet. Dat verzoek kan zonder opgaaf van reden gedaan worden, de data moet vervolgens binnen vier weken geleverd worden tegen hoogstens marginale kosten en zonder nodeloze beperkingen aan hergebruik. Sommige data hoeft niet verstrekt te worden zoals privacygevoelige data, data waar overheden geen eigenaar van zijn en vertrouwelijke/geheime data.

‘Onze’ Neelie Kroes is de gangmaker geweest achter deze wet. Sinds 2003 bestaat er al een Europese richtlijn om overheidsdata openbaar te maken, maar dat bleek onvoldoende goed te werken. Via de Digitale Agenda van de Europese Commissie heeft Neelie ervoor gezorgd dat Europese Richtlijn 2013/37 van kracht is geworden op 26 juni 2013. Die Richtlijn moest binnen twee jaar + 20 dagen omgezet zijn in nationale regelgeving, dus onze wet is exact op de deadline in werking getreden. Als andere EU landen hun wetgevingstraject goed gedaan hebben, dan moet je dus vanaf vandaag in alle EU landen de overheidsdata op gelijksoortige wijze als in Nederland kunnen opvragen.

Het directe nut voor OSM kan heel groot zijn. Zo kan de overheidsdata helpen om onvolledige data (bewegwijzering bijvoorbeeld) op te vullen. Maar ook app-bouwers die gebruik maken van OSM kunnen profiteren, bijvoorbeeld door beschikbaarheid van verkeersinformatie of bepaalde soorten POI’s.

Meer informatie: