Wel of niet over grote stukken bos losloopgebieden voor honden taggen?

Hier heeft een mapper een groot stuk bos bij Hoog Soeren voorzien van een vlak leisure=dog_park

Dit lijkt me ongewenst. Edit… Eigenlijk bedoeld voor losloopweide. … meestal omheind.

Dit lijkt me niet de bedoeling, want de wiki zegt : This tag is not to be used for parks or other features where dogs are simply allowed - the dog=* tag should be used instead.

Ik heb geen idee hoe dat bij Hoog Soeren is aangegeven.

De wiki: Tag:leisure=dog_park - OpenStreetMap Wiki

Graag even wat meningen, want ik heb de neiging om het vlak te verwijderen.

edit2 Op bos valt zo’n vlak niet op, want in de rendering ligt bos boven, maar bij heidevelden en grasvlakten worden dan stukken natuurgebied bezaaid met hondenpootjes.

1 Like

Eens. dog=yes toevoegen aan de bestaande vlakken lijkt me beter. Dat is ook wat de wiki zegt.

1 Like

Als honden daar inderdaad los mogen lopen, gebruik dan dog=unleashed. leisure=dog_park impliceert die tag. Ik zou dog=unleashed ook op de paden zetten die in dat gebied vallen.

1 Like

Ja, je hebt gelijk, dat is nog beter.

1 Like

Er zit een verschil tussen een hondenpark met bomen en een bos waar je je hond los mag laten lopen. In dit geval dus geen leisure=dog_park aangezien het honden uitlaten niet het hoofddoel is.

dog=unleashed vast toegevoegd op de paden…

edit… Reverted middels Wijzigingenset #133082945

1 Like

Ik kan me voorstellen dat iemand een gebied waar honden los mogen lopen als een vlak intekent, wellicht met het idee om dat op een kaart terug te zien. Echter zoals hierboven aangegeven niet correct.
Ik heb een hond en wandel veel in losloopgebieden. Ook onbekende gebieden waar ik voor het eerst kom. Wat ik doe: zoek info op over dat gebied (veelal kaarten met begrenzing te vinden van beheerders) en teken in Basecamp (Garmin) de begrenzing in als track. Zo heb ik een verzameling van tracks van die gebieden. Ik maak dan met IMGfromGPX (van JaVaWa) een transparante kaart van die gebieden, zet die op mijn Garmin gps en activeer die dan samen met de kaart van openfietsmap. Zo gebruik ik dan de gps en zie duidelijk de begrenzing van het losloopgebied. Dat een pad binnen dat gebied de tag dog=unleashed heeft is mooi, maar daar kan ik niks mee met de kaart op mijn gps en ik weet dat binnen dat gebied er al sprake is van unleashed.

Er zijn dus ook duidelijk hondenuitlaatveldjes. Bij mij in de buurt is er 1 met omheining, apart puppyveld, gras met bomen en zitbank, prullemanden met poepzakjes, speelwerktuigen. (Hoofd-)Doelstelling dus om hond uit te laten, duidelijk dan: leisure=dog_park. Mijn hondenveldje

Via overpass turbo zie ik relatief weinig losloopgebieden waar dog=unleashed is toegepast. Hoog Soeren zie ik inmiddels. Mooi voorbeeld is ook Wageningse Berg . Alle paden zijn zo gemapt., maar waar is begrenzing precies (te zien als ik buiten loop)?. Dus op mijn eigen transparante kaart als track dus wel te zien.
Gisteren gelopen met de hond in losloopgebied Austerlitz. Daar is geen tagging toegepast, gelet op het gebied met de vele paden lijkt het me een helse klus om daar op de juiste manier alles correct met dog=unleashed te taggen. Zie ook kaart van Losloopgebied Austerlitz.

Nog even gekeken in een gebied waar ik ook veel loop: Hondenloslooproute Loonse en Drunense Duinen Een loslooproute dus. Rondgaand, waarbij ik dan het gebied daarbinnen als losloopgebied definieer, maar daar was de boswachter van Staatsbosbeheer het niet mee eens tijdens een discussie hierover met hem. Ik moest de route volgen !
Daar heeft Eggie in 2011 paden van die route de naam (name=) gegeven van Hondenloslooproute. Echter door aanpassingen van een ander (verwijderen name) is er nog maar 1 stukje pad over met die naam. Ook niet juist dus, en wat kan/moet ik hier mee. Hier zou je naar mijn mening een routerelatie kunnen maken met die naam en dan de betreffende paden van die loslooproute opnemen in de relatie. Kun je dan dog=unleashed opnemen in de relatie of moet je dan toch al die paden hiermee voorzien?
In mijn eigen transparante kaart heb ik de route als track opgenomen. Dus geen begrenzing. Maar daar loop ik vanwege bekendheid sowieso zonder gps.

Kan me wel herinneren dat die hondenloslooproute wel stond aangegeven met borden. In die tijd werd ik niet gehinderd door enige kennis dus gaf zo’n route gewoon een naam. Een relatie zoals Kees voorstelt zou beter zijn.
Overigens volg je hier door de duinen geen pad, maar volg je de paaltjes in het stuifzand. Geen idee of ze er nu nog staan. De honden werden toen geacht ook de paaltjes te volgen :slight_smile:

edit… Die route begon toen bij het ven…, maar ik ben na zoveel jaar kwijt hoe de route precies loopt. Op de luchtfoto zie ik inderdaad de paaltjes staan.
Een hond heb ik niet en m’n kat gaat vast niet mee.

In veel gebieden staat de toegang geregeld op wegen en paden. art. 461 borden. twee typen borden, verbod regels en toegangsregels met overige verboden.
De vraag is dan wel of ze in het hele gebied mogen lopen of was het loslopen alleen bedoelt op de wegen en paden.

2 Likes

Geen idee… Wellicht dat mapper Erik nog reageert.

Uit: file:///C:/Users/Marinus/Downloads/haagse-bos-flyer-honden.pdf

Hond los, dan wel in het zicht en onder appèl*
Honden los laten lopen houdt niet in dat uw hond mag doen wat hij wil.
Uw hond mag bijvoorbeeld geen wild verstoren. Houdt u er bovendien
rekening mee dat loslopende honden voor andere bezoekers hinderlijk
kunnen zijn of zelfs angst kunnen oproepen. De hondenbezitter is
verantwoordelijk voor het gedrag van de hond. Houd uw hond dus in de
gaten en onder appèl. Als u uw hond niet onder appèl heeft, dan raden wij
**u aan om de hond aangelijnd te houden. "

Grote vlakken lijkt me daarom onwenselijk, hoe heb je nog enige controle over je hond als hij midden door het bos rent?

Uit de gebiedsregels van Natuurmonumenten:

Het is belangrijk dat de hond, ook op plekken waar deze los mag lopen, altijd onder controle staat. Dit betekent dat de hond binnen een straal van 10 meter van de begeleider blijft en direct luistert naar commando’s. Als een hond niet onder controle gehouden kan worden, moet deze alsnog worden aangelijnd.

En uit de toegangsregels van Staatsbosbeheer:

Er zijn ook een aantal wandelroutes en locaties waar honden los mogen. Met ‘los’ bedoelen we dan ‘zonder riem’, maar wel onder appèl; als baas moet je elk moment kunnen ingrijpen.

Beide duiden er op dat je hond niet te ver bij je vandaan mag gaan (de regels van Natuurmonumenten zeggen dat zelfs expliciet), dus inderdaad: grote vlakken zijn onwenselijk, daardoor ontstaat dan een verkeerd beeld naar mijn mening. Standaard staat ook vrijwel altijd op de bordjes dat wandelen is toegestaan “op wegen en paden”, oftewel dat je niet van het pad af mag (enige uitzonderingen daargelaten). In principe zou je dus een buffer om de paden heen kunnen trekken van zo’n 10 meter, als het vlakken moeten zijn.

Het is zeer de vraag of regels op websites gelden als, … “op een voor hem blijkbare wijze”
W.v.S art. 461

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Helaas geen reactie van betreffende mapper… wel nieuwe hondenlosloopveldjes over de bossen.
Wat nu? Verwijderen?

Volgens mij was iedereen het er mee eens dat het fout is en dat de access rules voor honden op de paden horen. Je hebt heb meer dan een week geleden al gevraagd te reageren, enige reactie is dat hij gewoon door gaat. Buiten een ban (lijkt mij overdreven) lijkt mij reverten of wissen de enige oplossing om z’n aandacht te krijgen.

In de bosgebieden heb ik de losloopvelden verwijderd. Wat volgens de wiki wel een losloopveld is heb ik uiteraard behouden. .