Wel of geen watervlakken in de polder? Weghalen?

Met mapper publicerination heb ik een discussie over wel of geen watervlakken natural=water icm met waterway=ditch

Mapper p haalt het liefst de watervlakken weg en wil ze vervangen door enkele rechte lijnelementen om de kaart te versimpelen. Daarbij wordt het al dan niet gelukte werk van andere mappers verwijderd.
Zie de discussie op de changeset.

Eén actie heb ik al weer hersteld naar … en watervlak… en waterway… Ook hier was het werk van anderen verwijderd.

Ik zou het als mapper niet op prijs stellen dat mijn werk weer wordt verwijderd onder het motto De kaart versimpelen en dat de wiki niet aangeeft dat watervlakken en waterways in combinatie mogelijk zijn.
We komen er (nog) niet uit.
Wie laat zijn licht eens schijnen…

1 Like

Als de vlakken water kloppen, is er wat mij betreft geen reden om deze te verwijderen - de data klopt dan gewoon.

Als het om (erg) incorrecte gegevens gaat, dan vind ik het een lastiger verhaal. Ik zie ook wel eens stukken gras die grotendeels over wegen liggen. Ik heb niet altijd zin om het gras dan netjes langs de rand van de weg te leggen. Anderzijds vind ik het ook niet juist om het gewoon maar (fout) te laten liggen.

De vraag dus eigenlijk; willen we liever uitgebreide maar niet helemaal correcte data of minimalisitische maar correcte data?

Het gaat er mij vooral om dat de map later makkelijk te onderhouden is, dat is lastig met alle multipolygone watervlakken die er waren voordat ik ze vervangen heb met sloten. Dit maakt uiteraard de map ook simpeler en daardoor wat minder gedetailleerd.

Je bedoeling is natuurlijk goed, maar in OSM streven we naar een complete kaart. Iedereen heeft natuurlijk in dat streven zijn eigen insteek.
Desnoods doet een micromapper er jaren over om die Alblasserwaard perfect te krijgen.
Wanneer dan een andere mapper dat werk ongedaan maakt onder het motief dat de kaart dan simpeler wordt en makkelijker te onderhouden maak ik bezwaar.
De molens van Kinderdijk worden zelfs door de maker van de Openfietsmap gebruikt als voorbeeld hoe de kaart eruit ziet. Tja… en dan ziet die kaart er ineens simpeler uit.

Smaken verschillen, maar versimpelen lijkt me niet de weg die de OSM community moet inslaan. Daar zijn andere schematische kaarten voor. Het andere uiterste is de metrokaart van Parijs en Londen.

Uiteindelijk is denk ik wel het doel om dit soort kanalen als polygon en als lijn in te tekenen. Onderhoud hoewel prettig is imo minder belangrijk dan correctheid. Als iets nieuw wordt ingetekend dan is het prima om het eerst simpel te hebben en later detail toe te voegen. Maar correcte data verwijderen puur om het onderhoud te verbeteren vind ik niet wenselijk.

3 Likes

Watervlakken schalen goed mee als je in- en uitzoomt, waterways niet. Een polder met alleen slootjes toont op de kaart als je ver uizoemt veel te veel water., en als je ver inzoemt veelk te weinig. Daarnaast kloppen watervlakken beter met de feitelijke vormen dan ways. Ja, het is veel gemakkelijker om even een way te trekken, en als je geen tijd hebt of onvoldoende precieze gegevens dan is het een aanvaardbare eerste mapping, maar watervlakken geven meer detail en komen meer overeen met de situatie in de echte wereld. Mocht dat ergens niet zo zijn, dan is de juiste actie om de vlakken te verbeteren. In ieder geval nooit ingevoerde precieze details weggooien voor een gemaksbenadering.zonder werkelijke details.

Als er een watervlak is is er één reden om een waterway toe te voegen: als het een bevaarbaar water is. Routeren en routerelaties vereisen een way. Maar daarvoor hoef je het vlak niet te verwijderen.

1 Like

Hier een mooi site om te vergelijken wat we met OSM al hebben bereikt sinds de eerste donatie-import van kaartenmaker AND.
https://osmz.ru/osm2008.html#13/51.9010/4.6840

Dat was echt een simpele kaart. Een blind paard kon geen kwaad. Nu hebben we om alles in ‘goede banen’ te krijgen en te houden ‘de wiki’ en Good practice aanwijzingen

NL:Good practice - OpenStreetMap Wiki en gelukkig constructief overleg op het forum :grinning:

edit… Ja de Lek stond in die tijd doorlopend leeg…

1 Like

Het makkelijker maken door de hoeveelheid multipolygonen te reduceren en het als afzonderlijke landerijen te zien steun ik.
Als oplossing het water verwijderen en vervangen door waterways steun ik niet, dat is een verarming van de kaart en andermans werk.

Als voorbeeld heb ik de Ruterpolder ontdaan van 1 enorme onwerkbare multipolygoon en voorzien van allemaal losse landerijen, met behoud van alle watervlakken die nog steeds keurig zijn ingetekend:
https://www.openstreetmap.org/#map=16/53.0028/5.6265

2 Likes

Mee eens… Die Alblasserwaard en vooral Krimpenerwaard is sinds de import van de 3dshapes door sommigen verbeterd, maar ook voor een groot deel geruïneerd.
Met AnkEric ben ik samen nog wel eens bezig geweest de ergste schade in de Krimpenerwaard te herstellen.
Hier is nog veel werk te verzetten. Soms dan doe ik weer eens een stukje en probeer netjes de water in te bedden in de landuse. Vaak maak ik gebruik van de Plugin van KiaTIX … cut put polygon…
Wanneer we met z’n allen steeds iets verbeteren aan die watervlakken dan heeft dat mijn voorkeur boven een kaart met rechte lijnen en ‘verdrietige’ medemappers die hun werk teloor zien gaan.

Ik heb ook heel veel watervlakken en landuse in mijn omgeving kloppend gemaakt mbv de plugins en een kadasterlaag. Daarbij komen vaak multipolygons kijken, niet zozeer van het water maar vooral van het land eromheen, want als je water uitsnijdt uit een bosareaal wordt het nou eenmaal een MP. Ik vind het inderdaad niet handig om allerlei verbonden waterpartijen als enorme MP’s te hebben. Waterpartijen kan je ook eenvoudig en zonder enig probleem als aaneengeschakelde watervlakken mappen.

2 Likes

Er zijn genoeg hulpmiddelen om water in de juiste vorm uit te snijden. We hebben bv de plugin, de BGT omtrekgericht en de kaart met de hoogtebestanden AHN? als achtergrond in josm.
Dan elke keer een stukje en voor je het weet is er weer een stuk af. Iets voor de wintermaanden.
Uurtje ‘polderen’. … niet on-nederlands.
Sommige mappers hebben daar plezier in en die zien niet graag hun werk ongedaan gemaakt.
Wellicht realiseerde publicerination dat niet.

1 Like

Antwoord: wel. Een area met natural=water plus een way met waterway=* is de gebruikelijke combinatie van OSM-objecten voor waterwegen.

1 Like

Zo doe ik dat inderdaad al jaren; een combinatie van de waterway met natural=water.
De wiki is in dit geval niet echt duidelijk dat dit mogelijk is en kan dan mappers op het verkeerde been zetten.

Publicerination, welkom bij Openstreetmap!
Het is een loffelijk streven om te werken aan een kaart die niet te veel onderhoud behoeft. Het klopt dat een lijn makkelijker te verleggen is dan een contour (polygoon).

Het is echter de vraag of het meeste werk gaat zitten in de sloten en vaarten die Nederland rijk is. Immers: het komt zelden voor dat een sloot wordt verlegd of gedempt.

De discussie gaat grotendeels over de imports die in 2012 zijn gedaan van data uit het 3dshapes-project. Deze data is indertijd samengesteld voor een project van het planbureau voor de leefomgeving (PBL), als ik me niet vergis. Op basis van wat ik heb gezien is deze data destijds (mede) gebaseerd op kadastergegevens (veel vlakken volgens min of meer kadastergrenzen).

Je zou kunnen beargumenteren dat we met deze import indertijd ons veel werk op de hals hebben gehaald. Misschien zelfs (te) veel. Ikzelf kom niet zelden oude polygonen tegen die niet kloppen met de situatie op de grond.

Desalniettemin ben ik zelf blij met de toevoegingen vanuit 3dshapes, omdat we zonder deze import veel langere tijd een lege kaart hebben gehad. In veel steden en dorpen, bossen, landerijen en parken is inmiddels veel werk verricht om de data van destijds te corrigeren en aan te vullen.

Ik heb ook heel veel uren priegelwerk erop zitten in het verbeteren van oude data. Ook bij het aanvullen van bijdragen van collega’s die meer recht-toe-recht-aan intekenen. Toch ben ik daar blij mee en borduur ik graag op dat werk voort.

Het verwijderen van contouren uit oogpunt van het verminderen van de onderhoudslast is begrijpelijk, maar mijns inziens te zeer een ingreep in het werk van anderen. Bij 3dshapes begrijp ik dat, maar veel daarvan is inmiddels al wel aangepast (ik verwijder zelf bijna nooit de oorspronkelijke source=3dshapes).

Want waar trek je de grens in detaillering dan? Je zou kunnen zeggen dat een contour van een gebouw ook veel onderhoud vraagt. Bouwwerken veranderen vaker dan sloten dat doen van vorm. Er is dagelijks een hele horde karteerders bezig om de data bij te werken. Maar dat is geenszins een motivering om dit dan maar niet te doen.

Wellicht een ietwat flauwe vergelijking, maar ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe veel mensen er vrijwel dagelijks bezig zijn de buitengebieden bij te werken en bij te houden. Alleen door de top-10 bijdragers binnen Nederland zijn er (van de mensen die zich toeleggen op dit aspect) in de afgelopen twee maanden een half miljoen wijzigingen doorgevoerd in stad en land.

Wat hierboven al gezegd is: het intekenen van een watergang (die er nog niet op staat of heel matig is ingetekend) zou goed kunnen als lijn met waterway=*. Daarmee is de watergang ook potentieel navigeerbaar in routeplanners als brouter. Maar wat mij betreft is dat een opmaat naar meer detaillering in de vorm van een polygoon, die degene die de kaart raadpleegt iets zegt over natuurlijke oevers, grilligheid en breedte.

3 Likes

Bedankt voor jullie reacties, ik zal binnenkort beginnen met de waterways aanvullen met watervlakken

3 Likes

Top! … en het hoeft niet volgende week af :grinning:

Veel plezier met mappen.

2 Likes

Hoi publiceration!

Heel veel succes daarmee! Mocht het monnikenwerk je moedeloos maken, bedenk dat alleen navigeerbare “waterways” intekenen ook al heel wat is :slight_smile:

Desalniettemin heel fijn dat/als je je steentje bijdraagt! Heel veel pret gewenst!

2 Likes