Wegen rond Willem Alexander Baan Eendragtspolder (Zevenhuizen Z-H)

Locatie: https://www.openstreetmap.org/#map=14/51.9971/4.5492&layers=N

Aangezien de situatie ter plaatse rondom de roeibaan m.i. niet overeenkomt met de feitelijke, heb ik vorige week gepoogd contact te leggen met de mapper die m.i. overbodige cq onjuiste tags heeft geplaatst.
Beste …, Ik reed vandaag over de Slingerkade in de buurt van de roeibaan. Op de Slingerkade heb jij enkele tags gezet waarvoor ik “in het veld” geen enkele aanwijzing zie. Het betreft access:conditional=private @ (“sport events”) en motor_vehicle=private. Ook is er nog een note dat de weg afgesloten kan zijn tijdens roei evenementen. Trouwens… bij evenementen moet je de parkeerplaatsen bij het Roeigebouw en het Plein Holland acht toch ook per auto kunnen bereiken?

Ongetwijfeld heb je deze informatie uit een betrouwbare bron, maar aan het begin en eind van de Slingerkade en ook niet bij de aansluiting van de Van Oudheusdenweg staan borden. Zou je ermee akkoord kunnen gaan als ik de access- en motor_vehicle tags en note weer verwijder? Argument: als er geen borden staan, dan hoef je toch ook niet aan te geven dat er ooit misschien een evenement plaatsvindt en dat dan misschien de weg wel wordt afgesloten. Hetzelfgde zou gelden voor iedere andere openbare weg, toch? Mocht je het hier niet mee eens zijn, dan zou een bronvermelding wel wenselijk zijn, denk ik? Dit om toekomstige vragen van andere mappers te voorkomen.

Omdat reactie uitbleef, ben ik er voor alle zekerheid vandaag nog een keer gaan kijken: inderdaad geen verkeersborden of andere info-panelen, behalve dan info-panelen met algemene informatie (vogeltjes, bloemetjes, etc.) over het recreatiegebied Eendragtspolder met verwijzing naar de website www.eendragtspolder.nl. Ook daar trouwens geen specifieke informatie over toegankelijkheid, eventueel tijdelijk afsluiten bij evenementen, etc… Voor de zekerheid ook nog even gechecked op de site van de roeibaan: www.willemalexanderroeibaan.nl en ook daar geen relevante info over het bovenstaande.
Het feit dat het gebied beheerd wordt door het Recreatieschap Rottemeren rechtvaardigt ook niet om op alle wegen toegang als ‘private’ mee te geven. Ik zal de onjuiste/overbodige tags dan ook weer verwijderen, aanwezige verkeersborden en de plaats van info-panelen aangeven.
Alleen nog een vraag: misschien is het wel netjes om toch aan te geven dat specifieke wegen tijdelijk afgesloten kunnen zijn tijdens roei-evenementen. Kan dit het beste door een ‘note=…’ op de weg te zetten of een ‘comment=…’, of nog anders…?

ik fiets er regelmatig, en via mapillary (gebied heb ik nu volledig gedekt in 360 modus ) is inderdaad geen bord te vinden dat de wegen prive zijn.

Voor de volledigheid, wat ik aantrof:

  • De parkeerplaatsen bij het roeigebouw, langs het Plein Holland Acht en bij de Slingerkade (van Oudheusdenweg) en andere wegen zijn openbaar en vrij toegankelijk, ook voor niet-roeibaan gebonden bezoekers van het recreatiegebied Eendragtspolder. Je hoeft voor het gebruik ervan niet aangesloten te zijn bij, of toestemming te hebben van de vereniging van de roeibaan (http://www.willem-alexanderbaan.nl/nl/roeien/). De informatie hierover op de website van de roeibaan slaat op het gebruik van de roeibaan en niet op de wegen er omheen.
  • Op de toeleidende wegen zoals de Slingerkade en de van Oudheusdenweg staan GEEN verkeersborden, nog enige andere info-borden die iets melden over private toegang tot de wegen of mogelijke afsluitingen (uitzondering gemotoriseerd verkeer - zie hierna).
  • Op de Dirk Smitskade bij de aansluiting Slingerkade staat een verkeersbord ‘verboden voor motorvoertuigen’ (C12) (foto beschikbaar)
  • Op het begin van de Todakade en de Cameraweg bij de splitsing na de Atlantabrug staan verkeersborden ‘verboden voor motorvoertuigen’ (foto beschikbaar).
  • Het fietspad over de Schiniaskade en de weg langs het Plein Holland Acht is openbaar en wordt bij evenementen niet afgesloten. - De Cameraweg wordt bij evenementen inderdaad afgesloten (daar rijdt bijvoorbeeld een cameramotor of -auto - wat een toevallige naam…) en ik heb de oorspronkelijke tags er dan ook op laten staan
  • De bovenliggende weg op de Todakade wordt bij evenementen niet afgesloten. De weg wordt, samen met de Piniaskade bij evenementen juist druk gebruikt door meefietsende coaches, supporters en ander publiek, maar doorgaand fiets- en voetgangersverkeer is mogelijk en toegestaan. Wel is de vraag of het handig is om die wegen te kiezen als je ‘doorgaand verkeer’ bent - er zijn immers opties om buitenom te rijden langs de Rotte of over de Slingerkade.
  • Ik heb ‘note’ vervangen door ‘description’ omdat ‘description’ volgens de Wiki wel searchable is en notes meer bedoeld zijn als info voor mede-mappers.

De doelstelling van mijn edit-sessies is en blijft om de tagging aan te passen aan de aangetroffen situatie, algemeen beschikbare informatie (b.v. websites, Wiki) en gebruik van de wegen in de praktijk (lokale kennis dus - ook praatje met de beheerder van de roeibaan), juist om niet te verzanden in discussies over subjectieve waarnemingen (survey’s) - ook van mij - op willekeurige momenten. Vanzelfsprekend heb ik gepoogd contact op te nemen met de originele mapper. Hierbij bleek ‘enig’ verschil van inzicht, maar zie het bovenstaande in dat kader als verantwoording van wat ik gewijzigd heb. Mocht ik dat niet goed gedaan hebben, of als er andere inzichten zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag.