Wegen met highway=residential worden gerenderd als unclassified

Op Mapnik kaarten is er geen onderscheid tussen unclassified en residential.

Is het zinvol daar iets aan te doen? Hugo

Over welke Mapnik kaart heb je het? De Nederlandse of de ‘officiele’? Je zou een voorstel hiertoe kunnen indienen, maar van de ‘officiele’ kaart is bekend dat ze met opzet niet alle mogelijkheden van OSM laten zien om een te drukke kaart te voorkomen. Dit noemen ze goede carthografie. Voor een controle kaart waarop zoveel mogelijk informatie is aangegeven zodat fouten e.d. gemakkelijk opgespoord kunnen worden is het natuurlijk wel een goed idee.