Wegen de juiste tag geven.

Ik heb moeite om wegen de juiste tag te geven. Wanneer is het een MINORroad ? Als ik op het help centrum kijk is de benaming MINORroad verdwenen.
In potlatch is hij wel aanwezig.

aarnout