Wegen combineren lukt niet (altijd)

Hallo,

Hier ben ik terug ivm wegen combineren/verbinden.

Het lukt me al aardig om in JOSM te werken.

Maar hoe komt het dat ik deze wegen niet kan combineren? terwijl deze wegen één en dezelfde zijn?

http://www.openstreetmap.org/?lat=51.12332&lon=2.69266&zoom=17&layers=M

Vb. Robert Buylestraat zijn één en dezelfde weg, maar geeft een foutmelding in JOSM.

Christophe

Een OSM ‘way’ kan geen T-splitsing bevatten. Een way is een simpele lijn, zonder aftakkingen. De straat die je daar hebt, is prima zoals die nu is. Zolang de name=* maar juist is gezet, is het verder in orde.

Ah ok,

Ik dacht dat je aanéénsluitende straten die dezelfde eigenschappen hebben diende te combineren tot één grote straat

Bedankt voor de tip!

Christophe

Dat is ook wel eem beetje zo. Verschillende straatdelen,ook als ze vertakt zijn, kun je, samen met de aanliggende huizen, samenvoegen tot een relatie. Daar hebruiken we overigens de terrassing plugin voor.
Robert

De reden voor die relatie is het koppelen van gebouwen aan straten, niet om straten met dezelfde naam aan elkaar te koppelen. Dat laatste is namelijk helemaal niet nodig. Die relatie is er impliciet al: de name=* tag en het feit dat ze bij elkaar in de buurt liggen.