Webkaartje met Fietstags

Ja het blijft toch vreemd. Gisteren onder mijn BAG import account met JOSM een grote changeset gedraaid zonder enig probleem. Als we tzt BAG door andere mappers willen laten invoeren is het wel handig als we er achter komen waarom het bij sommigen niet lekker loopt en bij anderen wel. Ik wil wel een keer mijn instellingen vergelijken met de jouwe. Laat maar weten. Maar goed… dat is een andere discussie.

Goeie toevoeging. Gelukkig lukt me dat nog wel om toe te voegen :wink: . Ik heb moped=no, moped=designated, en mofa=no toegevoegd. Het kaartje wordt er niet echt overzichtelijker van maar als je de checkboxes goed gebruikt moet het wel kunnen. Ik speel nog met het idee om maar 2 kaartjes te maken met verschillende tags om het overzicht te behouden. Helaas kan ik de kaart niet uploaden. Mijn provider heeft onderhoud op de server en daar moet ik nog 3 of 4 dagen op wachten. Dat is de reden dat de kaart nu op de dev-server van ligfietser staat. Ik zal hem de laatste mailen. Misschien is ie zo aardig om deze even te plaatsen :wink:

Als nog iemand weet hoe ik in de api-call in deze pagina een selectie kan maken van elementen die OF de ene OF de andere tag hebben hou ik me ook aanbevolen.

Ik weet nu bv niet hoe ik 1 call kan maken van cycleways met mofa=no OF moped=no. Ik moet er nu 2 aparte van maken.

       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[highway=cycleway][mofa=no](bbox);out+skel;(way[highway=cycleway][mofa=no](bbox);node(w););out+skel;", "green", name="Cycleway Mofa=no (groen)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[highway=cycleway][moped=no](bbox);out+skel;(way[highway=cycleway][moped=no](bbox);node(w););out+skel;", "green", name="Cycleway Moped=no (groen)"),

Laatste versie staat hier: http://mijndev.openstreetmap.nl/~ligfietser/fiets/

Die lichtblauwe moped = designated cycleways (brom/fietspad) zijn eigenlijk best interessant voor de OFM. Dat zijn meestal de fietssnelwegen, vaak langs een N-weg en ideaal om de lange afstands routering op de Garmin beter te krijgen. Als we die tags er overal inzetten hebben de brommerts er wat aan, maar de fietsers ook. Bovendien kan je die dan ook evt vermijden als je op de OFM ‘snelwegen vermijden’ kiest. Nu hebben die “snelwegen” een andere functie (fietsroutes op mijn kaart) maar als de bromfietspaden beter in kaart zijn kan ik die tot (fiets)snelweg laten promoveren. :sunglasses:

Mijn idee ook (heb zelf geen brommer!) :slight_smile:

Goed plan. Misschien kun je ook nog iets met de fietspaden waar een mofa=no op zit. Dat zijn vaak mooie paden door het bos. Heerlijk frisse lucht en geen herrie van die scooterts/brommerts.

Kan de kleur van de letters in het rechter kader gelijk zijn als de kleur van de lijnen?

Ik begrijp de wens maar dat gaat mij niet lukken. Ik heb geen verstand van javascript. Even wat achtergrond.

Ik heb met behulp van deze site wat geknutseld en toen mbv Lutz het e.e.a. verbeterd.

De broncode (html) van het kaartje is nu vrij beperkt (zie onder) en kan volgens mij door een ieder aangepast worden om bv andere OSM elementen te tonen en ook andere kleurtje voor de lijntjes weer te geven. Kwestie van andere OSM keys/values kiezen en het kleurtje aanpassen. Vele andere zaken worden geregeld door aparte javascript bestandjes ( .js) waar ik niet veel van begrijp. Die worden met 1 kort zinnetje aangeroepen vanuit het htlm bestand. De kleur van de letters is o.a. daarin geregeld. Ik kan denk ik wel de witte tekstekleur van de labels veranderen naar bv groen maar dat gaat dan voor alle labels dus daar schieten we niets mee op . Kortom: Mijn kennis schiet hier te kort. Als anderen weten hoe dat (eenvoudig) aan te passen is verneem ik het graag.

Voor de liefhebbers hier de code:

<html>
<head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" lang="en"></meta>
 <title>PeeWee Fietsoverlay in OSM via Open Layers</title>
 <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
 <script src="http://openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script>
	<script src="overpass.js"></script>
 <script type="text/javascript">
   var lat = 52.087
   var lon = 5.094;
   var zoom = 14;
   var map;

function init(){
   var ls = new OpenLayers.Control.LayerSwitcher();
     map = new OpenLayers.Map ("map", {
     controls:[
       ls,
       new OpenLayers.Control.Navigation(),
       new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
       
       new OpenLayers.Control.Attribution()],
       maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),
       maxResolution: 156543.0399,
       numZoomLevels: 19,
       units: 'm',
       projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
       displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
     } );
      ls.maximizeControl(); 

     layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");
     map.addLayer(layerMapnik);
   			layerCycleMap = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap");
					map.addLayer(layerCycleMap);


     var lonLat = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));     map.addLayers([

       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[cycleway=lane](bbox);out+skel;(way[cycleway=lane](bbox);node(w););out+skel;", "purple", name="Cycleway=lane (paars)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[cycleway=track](bbox);out+skel;(way[cycleway=track](bbox);node(w););out+skel;", "orange", name="Cycleway=track (oranje)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[cycleway=opposite](bbox);out+skel;(way[cycleway=opposite](bbox);node(w););out+skel;", "blue", name="Cycleway=opposite (blauw)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[cycleway=opposite_lane](bbox);out+skel;(way[cycleway=opposite_lane](bbox);node(w););out+skel;", "yellow", name="Cycleway=opposite_lane (geel)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[bicycle=no](bbox);out+skel;(way[bicycle=no](bbox);node(w););out+skel;", "red", name="Bicycle=no (rood)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[highway=cycleway](bbox);out+skel;(way[highway=cycleway](bbox);node(w););out+skel;", "#66FF14", name="Highway=cycleway (lichtgroen)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[highway=cycleway][mofa=no](bbox);out+skel;(way[highway=cycleway][mofa=no](bbox);node(w););out+skel;", "green", name="Cycleway Mofa=no (groen)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[highway=cycleway][moped=no](bbox);out+skel;(way[highway=cycleway][moped=no](bbox);node(w););out+skel;", "green", name="Cycleway Moped=no (groen)"),
       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[highway=cycleway][moped=designated](bbox);out+skel;(way[highway=cycleway][moped=designated](bbox);node(w););out+skel;", "#5FFFFF", name="Cycleway Moped=designated (lichtblauw)"),

       make_layer("http://overpass-api.de/api/interpreter?data=node[shop=bicycle](bbox);out+skel;(way[shop=bicycle](bbox);node(w););out+skel;", "black", name="shop=bicycle (zwart)")
     ]);     
          map.setCenter (lonLat, zoom);     
   var click = new OpenLayers.Control.Click(
	   "http://overpass-api.de/api/popup?data="
	     + "[out:popup(\"\";[shop=bicycle];\"name\";)(\"\";[highway=cycleway];\"name\";)(\"\";[bicycle=no];\"name\";)(\"\";[cycleway=opposite_lane];\"name\";)(\"\";[cycleway=opposite];\"name\";)(\"\";[cycleway=track];\"name\";)(\"\";[cycleway=lane];\"name\";)];"
	     + "(node(bbox);way(bbox););(._;<;);out;"
		 + "&redirect=no&template=ids.popup", 0.000005, map);
		 
     map.addControl(click);
     click.activate(); 
   }
 </script>
</head>
<body onload="init()">
 <div id="statusline" style="font-size:24pt; font-weight:bold; font-family:sans-serif">No status set yet.</div>
 <div id="map" class="smallmap"></div>

</body>
</html>

Je moet dan nog wel even dit bestandje in de zelfde map plaatsen waar ook het html bestand in staat. De andere javascript bestandjes worden vanaf het internet geplukt.

Dan moeten we consequent zijn (en moet ik voortaan ook mofa=no waar relevant gaan invoeren).

 • Verplicht fiets-/bromfietspad, bord G12a: highway=cycleway; moped=yes

 • Verplicht fietspad, bord G11: highway=cycleway; moped=no

 • Onverplicht fietspad, bord G13: highway=cycleway; moped=no; mofa=no

Ik ga er van uit dat we bij *highway=cycleway* als default (d.w.z. zonder verdere aanduiding) hebben: *foot=yes* tenzij een trottoir ernaast is ingetekend (dan moet het *foot=no* krijgen) en dat een *highway=cycleway* als default *mofa=yes* veronderstelt. Klopt dat?

Volgens deze wikis klopt dat:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#The_Netherlands
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging

Daarmee kunnen we m.i. met een vereenvoudige tagging volstaan:

 • Verplicht fiets-/bromfietspad, bord G12a: highway=cycleway & moped=designated

 • Verplicht fietspad, bord G11: highway=cycleway

 • Onverplicht fietspad, bord G13: highway=cycleway & mofa=no

Ik zou toch bij G11 moped=no meegeven. Anders weet je niet of het inderdaad alleen een verplicht fietspad is of dat het nog niet is getagd (of vergeten).
En bij G13 ook moped=no (al is dat wel af te leiden van mofa=no), dan hoeft het niet berekend te worden door de navigatie software.

Ik gebruik =designated zelf niet. Daar is te veel onduidelijkheid over en het zegt (in Nederland) niet meer dan =yes.
Omdat mensen dat soms wel gebruiken, zou OFM dat wel moeten meenemen.

Dat is misschien wel zo handig, eigenlijk zou G12a als een apart soort highway getagd moeten worden (highway=mopedcycleway?) :wink:

Dat maakt niet uit, mofa=no is per definitie moped=no, dat is voor de navigatie software geen enkel probleem om dat te begrijpen. Je kan dit hetzelfde zien als dat een highway=cycleway per definitie niet toegankelijk is voor auto’s, bussen en motoren. Je hoeft toch ook niet iedere highway=cycleway motorcar=no, psv=no, motorcycle=no te taggen?

Voor OFM is bicycle=designated hetzelfde als yes. Ik weet ook niet waarom er voor moped=designated is gekozen ipv yes maar het wordt wel veel gebruikt.

Ik heb iig de wiki al wat aangevuld met die drie verkeerssituaties bij highway=cycleway, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Map_Features#Wegen

Verder stonden fietspaden er twee keer in, zowel bij highway=cycleway als cycleway=*
Die laatste omschrijving heb ik nu veranderd in fietsstroken ipv fietspaden omdat daar erg veel verwarring over is.

Heel goed; ben zelf huiverig om me met de wiki bezig te houden.
Het valt me op dat de wiki nu zegt (bij highway | cycleway):

Maar een fietsstrook kan niet cycleway=track zijn.

Ligt eraan wat je onder fietsstrook verstaat. Je zou een afscheiding met betonnen rand toch ook als fietsstrook kunnen zien?

Eigenlijk zou cycleway=track ook een mooie tag zijn bij een doorgetrokken streep en bij een onderbroken streep cycleway=lane?

Ik vind het nog steeds raar dat cycleway=track wordt gebruikt in vergelijking met highway=track.

In mijn ogen zegt track ook iets over de mogelijke vormen van ondergrond en de breedte.

cycleway=separated_lane

schijnbaar al gewoonlijk gebruik

http://www.streetfilms.org/physically-separated-bike-lanes/

in 2009 al voorgesteld en er nog niet door terwijl iedereen het er al over heeft, wat is dat dan OSM “eigenwijsheid”.

Die term cycleway=track lijkt me eerlijk gezegd ook verwarrend, overbodig en achterhaald. Ik lees hier en daar ook “deprecated”.
Maar in Potlatch zit die gewoon nog ingebakken.

Hetzelfde geldt voor cycleway=opposite / opposite_lane / opposite_track, je zou beter oneway:bicycle=no kunnen gebruiken icm cycleway=lane, cycleway:right=lane of cycleway:left=lane.
Nu is het gewoon gissen of die strook links, rechts of aan beide zijden ligt wanneer er oneway=yes icm opposite_lane wordt gebruikt.

“afgekeurd” snap daar de logica niet van, echt zo’n IT term, in mijn ogen, die de doorsnee niet kent. (invalid)

gescheiden wel, door doorgetrokken streep, zone, betondrand, verhoogd. paaltjes, etc.

De IT term “deprecated” betekent eerder “verouderd” dan “afgekeurd”. Het komt er op neer dat een andere oplossing de voorkeur heeft gekregen. Je kunt het zien als een waarschuwing dat de “deprecated” oplosing in de toekomst mogelijk niet meer ondersteund wordt door de software.

@peewee, ik heb ook highway=cycleway & moped=yes nog toegevoegd, want die ontbrak nog.

Eigenlijk moet je highway=cycleway & ( moped=yes óf moped=designated) in één call stoppen maar ik weet niet hoe.

Volgens RVV 1990. :slight_smile:
Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artkel 1
“n. fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht”
en
“ad. rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden”

Ik zou zeggen, zodra er iets anders is dan door ‘strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan’ het géén fietsstrook is (volgens deze regeling). Betonblokjes, verhogingen, heuvels e.d. zijn m.i. meer dan “strepen” en maken dat het niet meer één rijbaan is met markering.

Dus als het een afscheiding is met een betonnen rand:

 • Als er een bord G11 (fiets) of G12a (fiets en bromfiets) aanwezig is, dan is het een fietspad.

 • Als er niets is, is het niets (tenminste geen cycleway) en ook geen voetpad; dan maar highway=path?

 • Als er toch een afbeelding van een fiets aangebracht is, dan is het niet volgens de regeling gemarkeerd. (Maar ik denk dat ik het inderdaad zou taggen als cycleway=lane.)