water=sloot

Mooi dat dit aan de orde komt, heb het altijd fout gedaan (sloot als drain getagd)

idem dito… Inmiddels heb ik de meeste drains bij mij in de buurt weer omgezet naar ditch. Ditch laat in potlatch2 (ja… die gebruik ik ook nog steeds) geen blauw streepje zien en in de presets zit dus alleen drain. Dat werden dus heel wat drains in de afgelopen jaren. Zelf lijkt het me beter om niet nog een tag erbij te creëren. (Zie motivatie Commodoortje) Ik kan goed leven met ditch. De culverts zijn dan wel weer drains want die lopen door de beton.

Een culvert is bij mij een ditch in beton dus ditch. Drain heeft met noodafvoer te maken en is niet van toepassing in sloten (tenzij jij in jouw buurtsloot kunt wildwaterkanoën, dan mag drain uiteraard wel :slight_smile: )

Bij een culvert blijft de water tag gehandhaafd, wat voor of na de culvert van toepassing is.

Je maakt bij een rivier ook niet waar onder de brug betonnen wanden staan een klein stukje canal. :wink:

Ik ben bij de Duitsers ook een draadje begonnen; het lijkt er op dat ook daar consensus is dat Drain niet voor sloten is.
(ik begon helemaal verkeerd, namelijk met Bach, maar dat is beek, dus dat had er helemaal niks mee te maken :confused: )

Goed zo!

Deze kunnen worden omgezet naar Ditch (zijn er ongeveer 700)

Weet iemand of dat met een mechanical edit kan?

Nou, wat je er inhoudelijk ook van vindt, de discussie hier en het huidige zeer uiteenlopende gebruik / beelden bij mappers bepaalde termen laat naar mijn idee in ieder geval duidelijk zien dat:
-de definties in de wiki (en de vertalingen daarvan in de editors) ruimte laten voor verduidelijking om misverstanden te voorkomen
-de nu beschikbare tags niet goed aansluiten bij de verscheidenheid in het veld aan erg kleine tot behoorlijk grote greppels/sloten

Voordat we reageren vanuit misschien al te vaste overtuigingen over termen die soms eigenlijk helemaal niet zo scherp zijn gedefinieerd en vooral energie gaan stoppen in het bevestigen van onze eigen bestaande beelden is het denk ik goed om om in het achterhoofd te houden:

-voor niet-stromende en niet verharde waterways zit er momenteel in de wiki-waarden niets tussen [ditch]en [canal]. dit terwijl de features in het veld variëren van de ca 25cm spadebrede drainage channels zoals in de foto’s van Marco tot aan sloten van -pak 'm beet- een meter of 5 (vanaf dat punt kan je het met enig fatsoen onder [canal] vatten, zeker als het een primaire watergang betreft - daarvan zijn overigens wel goede definities te vinden vanuit de waterregelgeving). Over de grenzen kan je altijd twisten, maar hoe dan ook is het een enorm verschil, met deze waarden een factor 20. Dat is ongeveer hetzelfde als het op een hoop gooien van alles tussen de smalste highway=service van 3 meter breed en de 2x5 strooks A2. Dat een extra tag nuttig kan zijn lijkt me dus niet echt de vraag hier, de vraag lijkt me wel hoe dan.

En niet alleen de breedte is een verschil (hoewel de zeker wat uitmaakt voor de doorgang als je zo’n ding tegenkomt en ook voor de hoeveelheid oppervlakte die de elementen innemen), maar ook de rol in het watersysteem (deel van een aaneengesloten en actief bemaald netwerk of een geïsoleerd greppel die vol-/leegloopt naar gelang de regen en verdamping (met ook weer de interessante tussenvorm die Allroads aandroeg).

En dan zitten we met algemeen NL-taalgebruik dat niet heel precies is afgebakend, algemeen Engels taalgebruik waarbij sommig onderscheid dat we in NL kennen verloren gaat en de vertaling daarvan in OSM-values, die ook niet altijd 1-op-1 overeenkomt met het dagelijkse taalgebruik, je moet bij values in een systeem nu eenmaal hardere afbakeningen en duidelijke omschrijvingen gebruiken om samen te vatten en af te bakenen bij keys. En soms gaat dat verder dan in het meer vage en overlappende dagelijks taalgebruik.

Ik denk dat veel van de misverstanden -naast de grove indeling in dit geval ook zijn ontstaan door het gebruik van de (ook) heel algemene term “drain” (bijna alle varianten die hierboven voorbijkomen hebben een drainerende functie) voor een hele specifieke verschijningsvorm, namelijk een verharde, hellende, niet bemalen, regelmatig droog staande afvoer van “storm_water”. Maar om nu een voorstel te doen om dat voortaan maar wereldwijd “storm_drain” oid te gaan noemen zal nog veel ellendiger zijn dan deze discussie over een specifieke hollandse -maar hier wel heel veel voorkomende en elementaire- watercategorie die met een beetje goede wil eigenlijk niet zo heel moeilijk zou moeten zijn. Maar gelet op deze achtergrond en grove vertalingen is het niet gek dat veel mappers sloten eerst als drains hebben getagd, terwijl dat inderdaad eigenlijk geen goede tag is.

In het kader van interpretaties van bepaalde termen in het normale gebruik:

Als dat zo zou zijn, dan zou het niet in het Engelse woordenboek staan waaruit ik het citaat heb gehaald.
Het is een vastgesteld Nederlands leenwoord in de Engelse taal, zoals er wel meer leenwoorden zijn (bij de waterways in de wiki ook “Wadi” uit het Arabisch, denk dat je in de supermarkt in de UK ook flink wat mensen moet aanspreken voordat je er eentje hebt die je goed kan vertellen wat dat is). Sommige technische termen vragen nu eenmaal een blik op documentatie. Persoonlijk ben ik blij dat we meer woorden hebben geëxporteerd dan alleen Apartheid (opgenomen in 112 talen in Wikipedia, zelfs in het Koerdisch schrijf je dat hetzelfde…). Gelukkig hebben wel meer waterstaatstermen geëxporteerd, ook naar OSM: dyke, bouy…)

Dit lijkt me nog het minste probleem, als er een beter woord is dat meer Engelse winkelbezoekers kennen: graag! Maar ik vermoed het niet, want die poldersloten waar het hier om gaat zijn een behoorlijk Hollandse aangelegenheid, vandaar ook het leenwoord.

Die wikipedia is hier inderdaad erg mager en zou ik nou niet graag als maatgevend willen gebruiken.
Het gebruiken van ditch voor wat we in de Nederlandse spreektaal “greppel” past naar mijn idee heel goed bij de omschrijving in de wiki en de daarbij geplaatste plaatjes (die ik in mijn tabel hierboven ook onder ditch heb geplakt samen met de spadebrede drainage channel).

*Ben ik de enige die de spadebrede “drainage channel” meer op de plaatjes van ditch uit de wiki vind lijken dan op het plaatje dat ik daarnaast heb geplakt onder poldersloot ?

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dditch

Ook in gehanteerde OSM-termen kan een ditch best diep zijn, zie de afbeelding bij de droge ditch als barrier ipv waterway: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier%3Dditch

En ook in het Nederlands dagelijks taalgebruik is de grens wat betreft diepte en breedte niet zo nauw:
https://www.volkskrant.nl/binnenland/gracht-wordt-diepe-greppel-bij-verblijf-bokito~a850461/

Ik zal zo toelichten waarom die poldersloten waarover het hier gaat t volgens mij een behoorlijk typisch Nederlands verschijnsel zijn en dat daarom een specifieke tag ook gerechtvaardigd is, en dat we niet de hele wereld onze tagging (of gewenste wensen aan rendering) hoeven op te liggen, maar dit begint al een beetje lang te worden…

Tot slot van deze post:

Rommelen vind ik zelf niet de meest gelukkige woordkeuze gelet op de moeite die ik doe om een gestructureerd en onderbouwd voorstel te doen, maar dat zij vergeven, aangezien deze hele discussie van ongelukkige termen aan elkaar hangt ;). Goed dat je op de tagging-lijst wijst (fijne 1992-interface, zijn er zoekmogelijkheden anders dan alle maandoverzichten doorakkeren?).

Vanzelfsprekend moeten we daar ook wat mee, maar gelet op het -grotendeels- lokale karakter van het probleem en de voorgestelde oplossing (ik stel alleen voor om de typisch Nederlandse poldersloten om te taggen naar sloot -of een betere term als iemand die heeft…- geen wereldwijde exercitie) lijkt het NL:forum me toch echt het punt waar we het probleem en de oplossing helder moeten krijgen. Het heeft denk ik weinig zin om met een paar mensen van over de hele wereld die nog nooit een veenweidepolder hebben gezien een tag vast te stellen, die neer te laten dalen over de NL-community om er daarna achter te komen dat deze niet past bij de situatie en geen steun heeft.

Ook leer ik hier zelf weer dingen over de NL-situatie die ik nog niet kende, zoals droogvallende sloot/greppel die door verval met een kunstmatig hulpstuk afwatert op een meer reguliere sloot die Allroad illustreerde uit de grote droogmakerijen.

Hmmm, ik heb inmiddels geprobeerd zelf een correctie te doen via het door iD voor vertalingen gebruikte Transifex systeem, omdat ik eigenlijk niet meteen de iD developers met zo iets basaals als een foute vertaling wil lastig vallen, die hebben al genoeg te doen met echte bug fixes…

Echter zelden een gebruikersonvriendelijker systeem gezien als dit Transifex, dat weinig inzicht geeft in hoe je nu iets moet doen. Nauwelijks intuïtief.

Eerst geprobeerd in de website iets te wijzigen voor de presets, maar daar mis ik zaken, die ik wel zie als ik de presets.yml file download (b.v. extra ‘search terms’). Echter, als ik die yml probeer te wijzigen en weer te uploaden, krijg ik een algemene foutmelding tijdens het uploaden zonder ook maar enige info over wat er met de yml file mis is. Bagger!

Iemand die ervaring heeft met Transifex?

Marco

:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

Als je deze features in JOSM laadt, en ze allemaal tegelijk selecteert, kun je de gemeenschappelijke waterway=drain tag heel makkelijk naar waterway=ditch omzetten. JOSM herkent de gedeelde tags, en laat je ze dan in 1 stap corrigeren.

Vervolgens uploaden, en klaar is kees!

Marco

Een stukje mechanisch wel.
In JOSM een gebied binnenhalen, filteren op waterway=drain, zodat enkel die zichtbaar blijven.
Dan alles selecteren en drain veranderen in ditch.

Let er dan ook op als er ook tunnel=culvert bij staat dat waterway=drain kan blijven staan.

Dat kan idd en lijkt me op zich ook een verbetering.
Ben wel benieuwd, gelet op de regio (weer heel wat anders dan veenweidegebied :)) : zou een deel van deze waterways misschien ook een stream kunnen zijn?

Maar ook als dat niet op voorhand duidelijk is, lijkt ditch me nog steeds beter dan drain, verfijning daarna zou wel mooi zijn als dat te doen is (evt met vuistregels)

“Poldersloten” niet alle polders zijn gelijk, zoals eerder aangegeven. Wat als beeld wordt gegeven, geschets plaatje “poldersloten”, kan je ook in Friesland tegenkomen, maar ook in west-friesland “De Streek” (Noord-Holland) Wat geen polders zijn.
Bepalende is de grondsoort van het land en daarmee veelal vastleggend gebruik van het land. Veeteelt (gras), vernatting/natuur en akkerland waarbij je een verlaging kan zien van het waterpeil tot wel droogstaand met eventueel drainage. Breedte diepte is soms gelijk, maar ook zelfs verdiept om een afstroming te creëren. Profiel vaak vastgelegd in “de legger”, voor de schouw. Ook “poldersloten” naast akkerland liggen in de polder.Risico’s als inklinking, kwel en verzilting worden met waterstanden en gebruik tegen gegaan.

Ik vindt de term “poldersloten” ongelukkig.

Het “aanrommelen” was ook niet kwetsend bedoeld, wat ik bedoel met de verwijzing naar te tagging list is dat het dan ook ondersteund kan worden door de renderers (zoals osm.org)

Er is een iets vernieuwende interface, die iets prettiger oogt.
http://gis.19327.n8.nabble.com/Tagging-f5258744.html

Edit:
Ik zie dat deze versie niet echt een sortering heeft…
Of misschien een laatst toegevoegde op een draadje, of wordt misschien helemaal niet meer ondersteund.

Nee want ze zijn vrijwel allemaal door mij getekend.

http://overpass-turbo.eu/s/wG3

Sorry je bent net te laat :wink:

Bedankt, zo heb ik het gedaan.
Of eigenlijk heb ik het niet zo gedaan.
Edit > Search for objects heb ik gedaan. De gevonden dingen zijn dan geselecteerd. Resultaat is hetzelfde denk ik.

Je mist er nog een paar, :laughing:

Ik ben het eens met de redeneringen van MBoeringa. De omschrijving van ‘drain’ maakt dat het in Nederland weinig toepasbaar is. Bij de term ‘greppel’ denk ik aan een vrij smalle en ondiepe rechte uitgraving die meestal droog staat. De term ‘sloot’ wordt in Nederland letterlijk breed gebruikt: van een halve meter tot enkele meters en van bijna droog en schijnbaar functieloos tot altijd flink gevuld met duidelijke lokale afwateringsfunctie.
Als je in Nederland tegen iemand zegt: “ik ben gisteren een sloot in gefietst”, dan kan dat hele diverse beelden oproepen en waarschijnlijk vragen als: stond er (veel) water in? Was het een diepe sloot? (waarmee waterdiepte en mogelijk ook breedte wordt bedoeld).

Groter dan een sloot is een kanaal of vaart, waarbij voor mij kanaal breder klinkt en recenter aangelegd dan vaart. Wateren die eeuwen geleden zijn gegraven heten in mijn beleving veel vaker ‘vaart’ en wateren die in modernere geschiedenis zijn gegraven ‘kanaal’.

Ik heb niet het idee dat er in het Nederlands een term mist ten opzichte van het Engels. Als er een term mist dan komt door de Nederlanders zelf, namelijk door de populariteit van het woord ‘sloot’.
Het gaat bij OSM niet alleen om termen maar ook, en soms juist, om classificatie.
Nederland waterland… is de rol van water hier zo anders dat er een extra waterway value nodig is?
Ik vrees dat het toevoegen van bijv. ‘sloot’ een ander probleem creëert, namelijk onduidelijkheid bij mappers wanneer ‘ditch’ en wanneer ‘sloot’ te gebruiken.
Toevoeging van breedte kan ook lastig zijn, want die zal je vaak moeten schatten… maar bij beslissen tussen ‘ditch’ en ‘sloot’ zou je ook de breedte in overweging moeten nemen.

De hoofdreden om een extra waterway value voor te stellen komt toch voort uit de rendering. Om die nieuwe value te laten renderen zul je via GitHub moeten lobbyen. Je kan als alternatief, of in combinatie, een voorstel indienen voor geschaalde rendering van het lijnelement ‘ditch’, waarbij optioneel width=* een rol speelt.
En ja, om het zelf in de hand te houden kun je het beste water zoveel mogelijk als vlakken mappen. Dat is echter geen oplossing om binnen redelijke termijn heel Nederland op orde te krijgen.