Water met veel bruggen opknippen?

Ik map momenteel veel water, waaronder van die hele lange sloten langs wegen met heel veel huizen erlangs die allemaal toegangen over het water moeten hebben, vaak aan weerszijden van de weg.
Als ik de sloot als één water teken, moet ik bij ieder huis een oprit met een brug mappen, vaak zelfs twee, die allemaal niet toegankelijk zijn. Doe ik dat niet, dan lijkt de weg tussen twee sloten te liggen met allemaal huizen erlangs waar je niet bij kan komen. Dat is niet realistisch.

Sommige toegangen zijn echte bruggen, maar veel zijn meer een plak beton waar het water nog onderdoor kan, of er ligt een betonnen buis waar zand en grond overheen gekieperd is.

Bij een naamloze niet bevaarbare sloot doe ik het nu meestal zoals ik het op de satelliet zie: de stukken water tussen de bruggen mappen. Op de kaart lijkt het dan nog steeds een lange sloot. Ik hoef dan niet bij elke waterovergang vast te stellen of het een brug of een duiker of iets ertussenin is. En dan bijhouden of het nog wel klopt natuurlijk, want het verandert doorlopend.

Of doen jullie dat anders?

Ten eerste zie ik dat veel mappers duikers ten onrechte voor bruggen aanzien. Een brug is simpelweg een dragende balk die aan weerszijden op een fundering (bruggehoofd) rust en een duiker kan een simpele buis zijn of een soort van tunnel die het aanzien heeft van een brug.

Hier een voorbeeld van zo’n duiker vermomd als brug

Als je dit onderscheid goed leert maken dan zul je verbaasd zijn dat sloten en weteringen naar verhouding veel meer duikers hebben dan bruggen, wat de aanpak een stuk eenvoudiger maakt.

Ten tweede maakt het uit of je het water als lijnen (waterway=stream/canal/ditch/river) tekent of vlakken (natural=water) tekent

Een oppervlaktewater wat doorgaand is wil ik altijd als zodanig intekenen aangezien ik het relevant vind om netwerken of stelsels waterwegen volledig in kaart te brengen. Daarom is mijn uitgangspunt altijd een waterway.

  • Ik begin met een doorgaande ononderbroken lijn van begin tot eind intekenen en zorg er meteen voor dat er bij elke duiker twee nodes geplaatst worden (begin en eind duiker)
  • Vervolgens zet ik deze ononderbroken lijn in een relation=waterway.
  • Dan pak ik de duikers aan door over een flinke afstand alle begin- en eindnodes van duikers te selecteren en knip dan de ononderbroken lijn in stukken die ik vervolgens als duiker tag.
  • Vervolgens moeten inderdaad alle opritten ingetekend worden waar ik, net als bij de duikers, er voor zorg dat begin en eind van de bruggen aparte nodes krijgen.
  • Deze opritten in stukken knippen, dan alle brugdelen in één keer selecteren en als bridge taggen

Ik bespeur uit je post dat jij altijd met vlakken begint, en die kun je inderdaad laten onderbreken waar duikers liggen. In een later stadium kan volgens bovenstaande methode efficient een waterway toegevoegd worden.

Ik doe eigenlijk alleen maar vlakken. Aan waterways in sloten en duikers begin ik niet, want dan zit heel Nederland aan elkaar en dan nog is het niet kompleet. Ik haal duikers natuurlijk ook niet weg, als ze in OSM zijn ingevoerd, tenzij de situatie serieus veranderd is (wat best vaak voorkomt).

“Gemaks”-waterways haal ik weg als ik het watervlak ingetekend heb. Dan gaat het om bv een polder of bos waar iemand alle sloten als waterway heeft ingetekend zonder dat er een naam of vaarroute is. Als het een sloot met een naam is “Kromme Wetering” bijvoorbeeld, of er loopt (mogelijk) een kanoroute, dan laat ik zo’n waterway wel staan. Maar neem bv de 's Gravenweg tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Rotterdam: links een sloot, rechts een sloot, en over de gehele lengte een lange aaneenschakeling van echte bruggen, als brug vermomde duikers en oververbindingen zonder zichtbare duikers. Die sloten hebben geen naam en er is onmogelijk een route op te varen, hoe plat je kano ook is.

Een brug naar een tuincentrum of stoeterij die maak ik wel. Bruggetjes waar je toch niet over mag, naar een weiland, een akker of een huis, vind ik niet zo zinvol. Er zijn ook weinig anderen die dat mappen, is mijn indruk.

PS Wat ik ook vaak tegenkom is dat de waterverbinding omgeleid is achter de huizen om, zodat ze aan de voorkant gewoon een stuk kunnen dempen. Bedrijven hebben daar een handje van, en binnen de bebouwde kom ook best vaak.

Als er ergens een duiker onder een weg (vaak een oprit) ligt, dan zou ik de weg door laten lopen, het natural=water vlak opknippen en er een waterway=ditch + layer=-1 + tunnel=culvert mappen.

Als er een bruggetje over het water is gemaakt, dan laat ik het water staan, splits ik de weg en map ik highway=* + layer=1 + bridge=yes.

Even de legger Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bekeken en dan is het intekenen van alle oppervlaktewateren als waterways inderdaad een hele andere tak van sport dan in “mijn” werkgebied Veluwe en Geldersche Vallei.

Dit is inderdaad een chique oplossing

Dank voor het meedenken.

Ander vraagje, heel wat anders maar ik kwam er langs bij het waterknippen:

Ik heb een straat met een lange aaneensluitende rij huizen, die allemaal een eigen tuin hebben. Daarachter ligt een sloot, en ze hebben allemaal een bruggetje naar de strook land erachter (eiland, eigenlijk) waar ze een strook grond hebben, ook als lange smalle tuintjes. Vervolgens hebben zo’n 1 op de 2 a drie nog eens een loopbrug over de volgende sloot, waar ze nog eens een groter tuintje/stukje land hebben.

Het ziet er van bovenaf uit als volkstuintjes, maar ze horen bij de huizen.
Ik wil het gebied wel mappen, anders wordt het de kleur van “residential” en dat is het echt niet. Ik zit er sterk over te denken om de tuintjeseilanden inderdaad als allotments te mappen.
leisure=garden kan ook, klopt ook wel, maar dat map ik altijd per tuin, en dan alleen voor individuele tuinen waar wat bizonders mee is of die op de weg heel landschappelijk/kenmerkend zijn.

Leisure=garden vind ik meer iets voor een siertuin. Allotment zie ik als een volkstuin die volgens de NL wikipedia “Een een particuliere tuin is die niet bij de eigen woning ligt”.

Een opvallend grote moestuin bij een woning tag ik daarom soms als landuse=farmland.

Dat laatste hebben we het niet over, al zie ik in de extra tuintjes ook wel minikasjes en zo.

leisure=garden is denk ik ook voor ‘gebruikstuinen’ met allerhande dingen voor kinderen, werkschuurtjes, zitjes, afdakjes, komposthopen, huisdierenverblijven, kleine moestuintjes etc.
Bij de woningen zie je die normale rijtjeshuistuintjes.

De betreffende extra tuintjes liggen niet direkt bij de woning, al zijn ze per woning via bruggetjes bereikbaar. Stel je voor dat je achter jouw lange smalle tuin een brede doorgaande sloot hebt, waar je alleen met een loopbrug overheen kan, dan weer een lang smal stuk land dan weer zo’n sloot met een loopbrug, en dan nóg een stuk land. En daarachter weer een brede sloot waar je niet overheen kan.

Hier is een luchtfoto:
image

Hier van iets dichterbij wat tuintjes en extra tuintjes en extraextra tuintjes:

Persoonlijk vind ik dit gewoon een onderdeel van landuse=residential. Het gaat hier in principe om verlengde achtertuinen, en ik zie er geen heil in om die nou anders te behandelen dan kleine achtertuinen die direct aan de huizen liggen.

Hm… ik zou het als bewoner toch echt wel als een extra ding zien, met zo’n brede sloot ertussen. Da’s toch wat anders dan vijvertje in je tuin.Het zijn aangrenzende weilanden (voorheen waarschijnlijk kwekerijen en kassen) die een andere bestemming hebben gekregen. Het valt geloof ik wel binnen een overkoepelende residential polygoon, maar ik vind niet dat ik het ongemapt moet laten.

Ik zie een mix van moestuinen, recreatietuinen, paardesportvoorzieningen, weilanden, braakliggende en overwoekerde percelen en een diversiteit aan opstallen.

Een verrommeld gebied dus waar geen enkele algemene tagging recht doet aan het geheel.

Je kunt dus overwegen het rommelig in te tekenen

De huizenrij met de gewone tuintjes, en het eerste gesnedenbroodeiland vallen nu binnen de residential. Het eiland is in zijn geheel als leisure=garden getagd. Het tweede (w)eiland is ook als leisure=garden getagd, maar valt buiten de residential. Ik denk dat dat wel recht doet aan het landgebruik.

Individuele plotjes mappen daar zag ik geen heil in. Ik heb wel de bruggetjes gemapt, want die vielen me op toen ik vanaf de Gouwedijk over het polderland uitkeek.

Verrommeld, inderdaad, zoals een volkstuintjesgebied (zonder sterke vereniging) er van bovenaf uitziet.