Water, ditches en drains

Goedenavond. Ik ben zo vrij om mijn vraagje hier te posten, weliswaar gaat het niet over Nederland maar wel in het Nederlands.:slight_smile:

Ik ben wat aan het mappen in Sri Lanka via HOTOSM en ook water is welkom.
In het terrein kom ik aardig wat sloten en drainage-kanaaltjes tegen. Sloten voor afvoer (want het kan daar aardig plenzen zo begrijp ik) en tegelijkertijd drainage-kanaaltjes om weer water naar de rijstvelden te brengen.

Maar de stroomrichting is niet altijd even duidelijk. Heel af en toe verschijnt er een dammetje of een overloop aan het einde van een lijnstuk en dan kan ik indien nodig de richting omdraaien.

Maar, is er een mogelijkheid om klein (stromend) water te mappen zonder richting? Om het eerst maar in de kaart te hebben. Wellicht dat ‘locals’ het kunnen oppakken om daarna de richting aan te geven. Ik zocht al naar ‘waterway=unclassified’ maar helaas…

Wellicht hebben jullie een idee.

Theo

Theo… De fietskaartlayer geeft in ieder geval een aanwijzing van de hoogteverschillen.
https://www.openstreetmap.org/#map=13/7.6145/80.6479&layers=C
Alles stroomt uiteindelijk richting een rivier en uiteindelijk de zee of een meer ook al lijkt het zonder richting.

Wanneer het gegraven is en smal zou ik het op ditch houden. Heeft het een verharde ondergrond dan drain. Zou geen andere tags gebruiken. Voor sloot in Nederland hebben we ook nog steeds geen goede tag die de lading dekt.

Uitgebreide diskussies op de tagging mailing list. Uiteindelijk komt het erop neer dat onze sloten allemaal ditches zijn, alleen de hele brede zijn canals.
Drains zijn goten en afvoeren.
Wij NL hebben verwarring omdat we denken dat een ditch altijd zoiets als een greppel is. Een greppel is een ditch maar andere gegraven watergangen zijn ook ditches.

Volgens mij niet.
Ik zou ze ook mappen als ditch. Het vergt veldwerk om te zien hoe een en ander in elkaar steekt en stroomt. Als de stroomrichting niet duidelijk is dan is dat jammer maar helaas :slight_smile:
Succes!

Goed bezig! Voor een juiste tagging is het wellicht van belang dat die sloten nou juist de drainage doen, de kanaaltjes doen de irrigatie.

klein water zonder stroomrichting tag ik als vorm met natural=water en water=ditch als het ook duidelijk stromend water is dan gebruik ik tevens een lijn met waterway=ditch

Je hebt gelijk Jillis, het gaat natuurlijk om irrigatie alleen omdat het om ‘artificial waterways, typically lined with concrete or similar’ gaat komt het Engelse woord ‘drain’ in beeld. Waar ik dan weer drainage-kanaaltjes van maakte.

De fietskaartlayer Eggie, geeft geen soelaas. Blijkbaar is in het noorden van Sri Lanka de boel zo plat dat het weinig indruk maakt op een hoogtekaart.

We gaan eerst maar gewoon door. Misschien met een ‘Note=direction unknown’. :wink:
Ik ben al met een poging bezig om de projectstarter te pakken te krijgen. Geen hulpverlener zo te zien van een organisatie maar een GISser die namens de organisatie het project startte.
Dat lijkt me in elk geval een materiedeskundige.:slight_smile:

Het idee dat drains verhard (‘lined’) moeten zijn, is alleen relevant in droge gebieden. Wanneer de grondwaterspiegel hoog genoeg is, kunnen waterwegen met dezelfde functie gewoon een onverharde bodem hebben.

Ik ben op dit moment op de Veluwe sprengen aan het mappen.

Wikipedia:

*Een spreng, sprang of sprengebeek is een door mensen gegraven of verlegde beek met zodanige gegraven bronnen dat er onder druk staand grondwater aan de oppervlakte wordt gebracht. Op de Veluwe heeft het woord spreng een bijzondere betekenis, spreng wordt hier gebruikt voor een gegraven bron of sprengkop. Een sprengebeek is dan ook een gegraven beek en deze werden met name gebruikt voor de aandrijving van watermolens, voor het maken van papier en/of voor water voor de wasserijen. *

Dit betreft deels van oorsprong natuurlijke beken die tot spreng vergraven zijn, en deels volledig kunstmatige sprengen

Deze passen in geen enkele bestaande tags, vandaar dat ik de tag “stream” gebruik. Iemand een beter alternatief of voorstel?

Gewoon waterway=ditch lijkt me. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dditch
Dan tag je niet de functie of bijzondere eigenschappen, maar wel dat het gegraven waterlopen zijn.

Stream is voor natuurlijke waterlopen, dacht ik.

Voor irrigatiekanalen wordt waterway=canal aangeraden. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dcanal

In NL verstaan we onder kanaal meestal juist een breed water, maar in het Engels hoeft dat niet:

canal
1.
an artificial waterway constructed to allow the passage of boats or ships inland or to convey water for irrigation.

Dat lijkt me de perfecte keuze.

Ik zie nu dat is Rijswijk ZH alle sloten als ‘drain’ zijn getagd, kan iemand een bulk replace naar ‘ditch’ uitvoeren?

In mijn buurt ook. Ik zet er af en toe een paar om, maar het maakt denk ik helemaal geen verschil. Toch?

Gezien de hele discussie hierboven is er geen renderingverschil maar wel een databaseverschil. Een drain moet een kunstmatige bodem hebben, een ditch een natuurlijke.

Die eis van een kunstmatige bodem is waarschijnlijk bedacht door mappers uit een gebied met vooral irrigatie. Daar hebben de belangrijkere sloten een verharde bodem, zodat het water dat over lange afstand vervoert moet worden, niet weglekt.

Bij drainage-sloten, zoals in Nederland, heb je geen kunstmatige bodem nodig. Het grondwaterniveau is hoog genoeg om ‘weglekken’ onmogelijk te maken. Daardoor hebben ook de belangrijkere sloten geen kunstmatige bodem.

Het verschil ditch vs drain lijkt vooral voor hiërarchie bedoeld te zijn. In Nederland zouden dan primaire watergangen binnen polders drains zijn en de overige sloten ditch.

Ditch is een gegraven watergang, dat loopt van greppel tot sloot. Of het afvoert of aanvoert doet er eigenlijk niet toe.
Zo’n brede watergang (tocht, vaart) waar je (als het mag) ook met boten op kan is een canal.
Je hebt natuurlijk twijfelgevallen, want met speciale vaartuigen kan je ook op de grotere sloten.

Een drain is echt een afvoer, niks anders.

Niet alles wat ook wel water kan afvoeren is een drain.