Wanneer gebruik je pedestrian en wanneer footway

Regelmatig zie ik voetpaden achter de woningen die als highway=pedestrian worden aangemerkt.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpedestrian
Ook zie je regelmatig in deze situaties highway=footway
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Tag:highway%3Dfootway

Afgezien of er een een bord G07 aanwezig is.

Volgens mij zullen de meeste paden achter huizen als highway=path moeten worden getagd.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Tag:highway%3Dpath

Het lijkt mij dat
► highway=pedestrian voor voetgangersgebieden (dus meestal area’s) zijn bedoeld.
► highway=footway als een bord G07 aanwezig en het geen area is.
► highway=path voor alle andere voetpaden zonder G07 bord (afgezien of je er niet mag fietsen, scooterrijden, brommerrijden of mag paardrijden volgens de wet)

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#The_Netherlands

Als ik me goed herinner is highway=pedestrian meer bedoeld voor “wegen” die breed genoeg zijn voor auto’s maar administratief is dat verboden. Soms is de weg binnen bepaalde tijden opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, bijvoorbeeld voor lossen/laden in winkelstraten.

De pedestrians zijn meestal een overblijfsel uit de AND import van 10 jaar geleden. Dat waren voetgangerszones, voetpaden en zelfs fietspaden. Nu zou je pedestrian kunnen gebruiken voor voetgangerzones, pleinen boulevards ed. Voetpaden en steegjes tussen en achter huizen tag ik gewoon als footway. Vaak staat er geen G07 bord maar aan de stoepranden en hekjes kan je meestal zien dat het niet de bedoeling is om er te fietsen. Soms is het onduidelijk of het nu een fiets- of voetpad is, die tag ik als path met de juiste surface tag (ter onderscheiding van onverharde bospaden).

Zo doe ik het ook.

Voor mij is een way een op zichzelf staande weg. footway cycleway (uitzondering bij plaatsing van bord G7 G13 G12a G13 langs de hoofd rijbaan). (NL OSM manier van taggen)
Kijk ik naar het trottoir, bij wet plaats op de weg geregeld, onderdeel van “de weg” (Nederlands begrip),

dan lijkt het mij, dat dit trottoir, getagd moet worden als highway=pedestrian pedestrian=sidewalk (trottoir). De routelijn.
Wanneer je kijkt naar de mogelijke polygon tagging voor troittoir.
area:highway=pedestian pedestrian=sidewalk.

Dit trottoir heeft op vele plaatsen aparte vormen.

Net als bij cycleway is het handig bij gebruik van footway traffic_sign=NL:G7 er op te zetten. Wanneer dit bord er staat.

Omdat niemand niemand inhaakte op de tagging voor het trottoir, bij deze neem ik aan dat jullie, het hier mee eens zijn.

Als je het trottoir als onderdeel van de weg ziet kan en mag je die toch niet taggen als highway? Kan je wat voorbeelden geven?

De Wet ziet het trottoir als onderdeel van de weg.
De Wet maakt onderscheid tussen trottoir en voetpad.

Wij volgen de Nederlandse Wetgeving, sluit onze OSM tagging er op aan, maar brengen ook OSM nuances aan.

De Wet, bepaald met bord G7. wat een voetpad is, bij OSM wordt dat vertaald in highway=footway.

Datzelfde geldt dan ook voor cycleway. Beide volgens de Wet onderdeel van.

Hoe ik het zie: trottoir is een vlakte, bestemd voor voetgangers gelegen naast een rijbaan. Deze vlakte heeft vele verschillend maten/vormen, breed, heel breed, smal, pleinvormig,waarbij ook nog objecten op deze vlakte geplaatst kunnen zijn. Hoe behoor je op een trottoir te lopen, bepalend voor routering.

Een way, een weg, meer een baan is, veelal de breedte binnen bepaalde maten en meer past bij de OSM termen footway cycleway, een way.

Hoe gaan we het in OSM taggen, dat is dan de volgende stap.
Om onderscheid te maken in footway, leek het mij goed om het trottoir te benoemen als highway=pedestrian, aansluiten bij de WET en de vlakte vormen. Soms ook klein pleinvormigs structuur.
En bij Wet eigenlijk exclusief is voor de voetganger, the pedestrian. (plaats op de weg).

Dan nog de term sidewalk.

Het wordt er wel complexer van, ik ga wel met je uitleg mee.
Maar volgens mij is het hier niet voor bedoeld.
Internationaal zie je pedestrians ook als voetgangersgebieden (pleinen etc)
Daar kan een highway=footway overheenlopen voor routeringsdoeleinden.

De wet is (volgens mij) niet (altijd) bepalend voor de taggings doeleinden. Wel hoe de consensus is gevormd.
Fietspaden is hier een voorbeeld van omdat deze in NLD een redelijk afwijkende wetgeving hebben.
Vandaar dat hieromtrent afgeweken wordt in NLD.

Zoals ligfietser al zei, zijn de meeste pedestrians door de import in 2007 ingebracht op OSM.
Naar mijn mening dient de helft (of meer) footway te zijn.

Je ziet qua rendering dat osm.org (Openstreetmap carto, voorheen MAPNIK) de breedte van een pedestrian best breed visualiseerd als zijnde een wegbreed voetgangersgebied.

Persoonlijk ben ik voorstander van het niet taggen van een trottoir die langs een bestaande weg ligt, mede omdat deze al bij de weg hoort en op dat moment een stoeprand heeft als afscheiding.
Het wordt anders als er een groenstrook, of een fietspad tussen ligt, dan (vind ik) kun je de footway wel als way taggen. (ook al staat er geen bord G7 bij vermeld) iedereen weet dat je op een voetpad niet mag fietsen etc.

Mijn vraag ging dan eigenlijk over de voetpaden achter de huizen die evt. haaks liggende verbindingen hebben met wegen.
Deze zie ik nog vaak als pedestrian getagd worden (afgezien van de import in 2007)
Ik ben voorstander om deze als footway te taggen.

Persoonlijk ben ik ook tegen het taggen van aan trottoir:

  • we moeten dan steeds op elke weg langs het trottoir taggen: foot=use_sidepath of foot=no, want we willen niet over de hoofdbaan gerouteerd worden.
  • al deze trottoirs moeten vastgeknoopt worden aan alle zijwegen, fietspaden en andere paden omdat ze anders niet routeren
  • idem als het trottoir langs een afgescheiden fietspad ligt; de voetganger laat zich wel over het fietspad routeren
  • het tekenen van een trottoir als area lijkt me een heilloze zaak. Om te routeren moet er alsnog een eendimensionaal lijnelement overheengetrokken worden

Achter huizen langs.
Voorstander van …
Ik niet, beslist geen footway en ook geen pedestrian, hooguit als path met een nadruk op het service karakter om de achterkant van de huizen te bereiken.
Omdat je er veelal mag fietsen, met de brommer langs mag en ook met de motor, om bij de huizen te komen. In eerdere discussies werd er aangegeven, dat voor sommige dit wel doorgaande wegen zijn naar de plaatselijke supermarkt.

Ik ben het nog steeds niet eens met de CartoCss, het samenvoegen van footway en path, de benamingen, kijkend op de kaart, gaat een verkeerde werking van uit, of alles, maar als voetpad getagd moet worden, want het is zo simpel vertaald voetpad naar footway, terwijl er gradaties zijn.

Neem nu de routeplanner op, zet het op lopen, dan routeert hij toch achter de huizen langs, terwijl het niet een logisch leuke route is. Dit vanwege, het feit footway, daarom moet er gradaties zijn. Als path ook als footway wordt gezien, heb je hier ook een probleem.

Een route planner maakt een route van A naar B, in eerste instantie zal dit de kortste route zijn.
Een meer geavanceerde routeplanner probeert een “mooie” route te creëren door rekening te houden met route relaties en daarover te routeren. Zo kom je niet achter de schuurtjes.
Van mij mag de routeplanner ook over footways routeren, je bepaalt zelf of je rechts of links afslaat en daardoor het voetpad achter de huizen mijdt.
Toch kan het ook leuk zijn dat je een keertje achter huizen doorloopt waar je nog nooit geweest bent, dit terzijde.

Wel sta ik dichter bij je standpunt om de paden achter de huizen als path te taggen ipv footway. Dit om het simpele feit dat de (standaard) restricties ruimer liggen dan bij footway.

PS
Het verschil tussen een voetpad en trottoir:
Een troittoir is middels een stoeprand afgescheiden van de weg en hier is geen G7 bebording noodzakelijk om ander verkeer dan voetgangers te verbieden.
Bij voetpad is een G7 bord noodzakelijk

Hier zou ook het path principe beter passen achter de huizen, om zo de bebording niet noodzakelijk te laten zijn.
Dat verklaart dan ook dat er fietsers etc. aanwezig mogen zijn.

Toch is het pedestrian voor mij nog steeds een voetgangersgebied en eigenlijk niet meer dan dat, waarover een footway mag lopen om routering mogelijk te maken op een daarvoor bestemde manier, zonder over de randen van de pedestrian te hoeven routeren.

Meer algemeen over een plein.

Ik vind dat footway, daar niet passend is, hiervoor zou eigenlijk een nieuw type routelijn moet worden ontwikkeld.

Inhakend op dit topic, is het een crossing over een plein?

Wat is er mis met een footway over een pedestrian area?
Dit routeert
Dit is net als bij een waterway=* over een natural=water + evt water=*

Commodoortje, je bedoelt denk ik highway=pedestrian (en geen footway) zoals hier? Lijkt me niets mis mee: http://www.openstreetmap.org/directions?engine=graphhopper_foot&route=52.76436%2C6.88594%3B52.76529%2C6.88756#map=19/52.76473/6.88673

Als dit de oplossing zou kunnen zijn bedoel ik dit inderdaad.

Mijn praktijk:

a. trottoir direct langs weg of fietspad: geen eigen way, maar aan weg of fietspad toevoegen sidewalk=left|right|both
b. trottoir wat verder weg (gescheiden door bv. gras, heg, bomen): als eigen way intekenen met highway=footway
c. paden achter huizen langs (brandgangen, naar schuurtjes etc): highway=path, surface=paved
d. paden met bord G07: highway=footway
e. overige paden zonder G07: highway=path (tenzij fietspad, ruiterpad etc)
f. pleinen/straten die dienen als (vaak aaneengesloten) voetgangerszone: highway=pedestrian (met over pleinen soms nog een of meerdere extra highway=pedestrian ivm routering)

Met keuze a) is er wellicht een ‘tekortkoming’ als er een oversteek is (zebra). Op de bij het trottoir behorende weg markeer ik dan wel een node met highway=crossing, crossing=uncontrolled, crossing_ref=zebra. Geen idee of routeplanners voor voetgangers iets met zebra’s doen.
Ter plekke kan dan ook geen ‘kerb’ worden aangegeven, van mogelijk belang voor rolstoelgebruikers.

Ik had dan ook footway gerendeerd over de pedestrian area gezien.

Even gezocht naar situaties overpass

CS Amsterdam

Lijkt me precies hoe ik er over denk.

Ik blijf onderstaande (rendering) tagging vreemd vinden.
http://www.openstreetmap.org/way/35360335

PS het is een volkomen willekeurig voorbeeld, en zeker niet bedoeld voor de aanbrenger van het voorbeeld.