Wandalizm wokół Iłowy

Jestem holenderskim maperem i znalazłem dziś w okolicach Iłowy kilka podejrzanych zmian. Wydaje mi się, że nie ma w Polsce miasta o nazwie Pieluchowy Smród. Jeśli już nad tym nie pracujesz, czy ktoś mógłby zbadać te zmiany, które wyglądają dla mnie jak wandalizm i podjąć odpowiednie działania.
https://www.openstreetmap.org/changeset/87212437#map=14/51.5305/15.2540
(Automatic translation)

I am a dutch mapper and found some suspicious changes today near Iłowa. I think there is no town in Poland named Pieluchowy Smród. In case you aren’t working on it already, could somebody please investigate these changes which look like vandalism to me, and take appropriate action.
https://www.openstreetmap.org/changeset/87212437#map=14/51.5305/15.2540

Hi, unfortunately I don’t do reverts, but I can confirm that all this user’s changes from last two days are wrong, and should be reverted. Thanks :slight_smile:

Hi, thanks for the notification. I reverted his changes.

Thanks for discovery and notification. It was a blatant and clear vandalism.

Hi, there’s still “Pieluchowy Smród” on one layer. https://osm.org/go/0Mm5IgQ-

Is it actually present in data?

Have you tried clearing browser cache? Also, see https://help.openstreetmap.org/questions/178/how-often-does-the-main-mapnik-map-get-updated