Waar ben jij mee bezig?

Beste Hendrik,
De wikidata=* tag verwijst slechts naar een item op wikidata en kopieert geen gegevens. Omdat wikidata veel meer dan osm geschikt is voor het opslaan van eigenschappen van objecten, is hier veel meer informatie over die objecten te vinden. Neem als voorbeeld de gemeente 's-Hertogenbosch in osm. Behalve de naam en het inwonertal heeft deze relatie niet heel veel beschrijvende tags.
Wel is er de tag wikidata=Q2766547, nu kan je op eens zien wie de burgemeester is en sinds waneer, je vind er een plaatje van het wapen, je kan zien wat de zuster plaatsen zijn en nog veel meer. Als je verder zoekt op wikidata dan kom je bijvoorbeeld op het item van Jheronimus Bosch uit en hier kan je vinden het item van 's-Hertogenbosch staat ingevuld als geboorteplaats.

Probeer je nu eens voor te stellen wat de reactie van de osm community gaat zijn als iemand voorstelt al deze gegeven in osm te importeren. Dat is het mooie van de wikidata tag, met een simpele tag kan je naar een enorme rijkdom aan gegevens verwijzen zonder dat je osm vervuild met een overdaad aan tags die de community nooit zal kunnen onderhouden.

En we hebben het hier al veel vaker gehad over linken vs. importeren. Het is volkomen onzinnig om gegevens te importeren die elders - geheel open source - beschikbaar zijn en die goed worden onderhouden en met een simpele verwijzing in OSM kunnen worden opgenomen.
Wat mij betreft heeft linken de toekomst.

Dus de BAG er maar uit? Ik denk dat het iets genuanceerder ligt.

Nee Frank, want gebouwen zijn objecten “on the ground”, maar de vlag van Den Bosch niet, en ook de burgemeester is niet “on the ground”, net zomin als het aantal inwoners van die stad.

Ik had verwacht dat je dát zou begrijpen als ik het over linken van data heb.
Een kaart laat zien wat er (op zeker moment) is, niet wat er verandert.
(En ja, je kunt ook een kaart maken die veranderingen laat zien, maar dat is niet wat OSM wil laten zien).

Tuurlijk begrijp ik je. Ik had er toch die smiley er achter moeten zetten :wink:

Bij de BAG hebben we het gehad over de wenselijkheid van importeren. Bij de BGT gaat dit geheid ook een rol spelen. Het issue (geen “probleem”) is dat iedereen de grens van wat in OSM thuishoort en wat niet anders ligt. Data die duidelijk niet geografisch is, is vrij duidelijk, maar bij geografische data is dat minder duidelijk. Welk detailniveau moeten we nastreven? Alhoewel het lastig is en in de ogen van velen niet vlot genoeg verloopt, moeten we daar al polderend uit zien te komen.

Ik kan me ook indenken dat het soms juist wel gewenst is om redundantie / overlap in gegevens met Wikidata of andere partijen te hebben. Bijv. adresgegevens van een pand. Maar misschien ook inwoneraantallen, bijv. te gebruiken voor de rendering van labels van woonplaatsen. Anders moet je eerst half Wikidata leegtanken voordat je een kaart kunt renderen. Dat is natuurlijk weer op te lossen door het beschikbaar stellen van dumps. Ik ken Wikidata niet goed, maar dit zouden we natuurlijk met hen kunnen bespreken, of zelf oppakken aangezien het open data is.

En ja, soms houd ik er van om veel vragen te stellen :slight_smile:

Andere partijen kijken ook op deze wijze naar OSM. Laten we erop vertrouwen dat de Wikidata-community het vermogen heeft om adequaat op missers te reageren. Dat geldt voor ieder crowdsourced project.

Ik vind het trouwens wel grappig om te zien in het voorbeeld van de stad en gemeente 's-Hertogenbosch dat er ook data in zit die in OSM thuishoort. Natuurlijk de locatie, maar bij de gemeente bijv. ook “shares border with” en “contains settlement”. Bij de laatste wordt de stad (woonplaats) niet vermeld, ook niet het Q-nummer. We zouden kunnen voorstellen om hun gegevens te verrijken met OSM ID’s.