VRT mapt in Hengelo .. graag assistentie

Goedenmiddag allen,

Ook vanuit de VR Gooi en Vechtstreek is interesse in de workshop.

met vriendelijke groet,
Martijn
VR_Gooi en Vechtstreek.

Hallo VR-mensen en welkom!
We zitten hier nog midden in de diskussie hoe we dit moeten aanpakken.

Konkrete vraag:
We hebben een kenmerk emergency, met de waarden yes (nooddiensten zoals de brandweer kunnen deze weg, dit pad of deze toegang in noodgevallen gebruiken) of designated (speciaal ingericht en toegankelijk alleen voor nooddiensten bij noodgevallen).

De vraag is, de wegen, banen en toegangen die de brandweer in hun navigatie wil hebben, zijn die ook voor andere nooddiensten toegankelijk, of zijn die specifiek alleen voor de brandweer? De dokumentatie noemt ambulances, maar ik denk dat politiediensten, reddingsbrigades er ook onder vallen. Mogen die in noodgevallen ook van de brandweerroutes en toegangen gebruik maken? Of is dat regio-afhankelijk, of afhankelijk van een crisisbeslissing op dat moment?

Ik heb ook gehoord dat in noodgevallen zowizo de verkeersregels genegeerd mogen worden, dus dat je de meeste wegen en paden geen extra kenmerk hoeft te geven om er een brandweerwagen overheen te kunnen routeren/navigeren. Klopt dat? Of klopt het wel maar wil je toch bepaalde routes/wegen als voorkeursroute specifiek voor noodgevallen of voor de brandweer aanwijzen, waar je navigatiesysteem dan rekening mee moet houden?

En spelen daarin dan speciale navigatiepunten een rol, zo ja hebben die een nummer wat daar op een paaltje staat?

Ik wandelde laatst ergens in een bos met ook open stukken, heide en zand, waar ik (dacht ik) genummerde brandroutes aangegeven zag staan. Speciale paaltjes met iets als een vlam erop en een nummer, of een pijl met een nummer. Het leek mij een routeringssysteem voor de brandweer. Kan dat kloppen?

En dan zijn natuurlijk ook de CaDo’s, de calamiteitendoorsteken, hoe wil je die routeren voor hulpdiensten? En wanneer en door wie mogen die gebruikt worden?

Een CaDo is een doorgang, dus een way met highway=* waarop je access=no en emergency=designated (of yes) zet, denk ik. Als er een slagboom is zal er een node met barrier=gate en ook access=no, emergency=designated (of yes) op de way staan. De juist highway value weet ik niet, maar alle gewone values zijn routeerbaar als de access maar goed staat. Toch? highway=service, lijkt me redelijk.

Ik ga ervan uit dat brandweerwagens de CaDo’en mogen gebruiken, en dat hun navigatie dat ook ingebouwd heeft cq zal moeten hebben.

Gewijzigd: dedicated verbeterd naar designated.
Gewijzigd2: highway=service voorgesteld.

emergency=designated bedoel je?

Au! Ja, dat had ik willen bedoelen!

Probleem met CaDo’s is dat de wegbeheerder (meestal RWS denk ik) niet altijd zomaar de slagboom/vangrail voor je opendraait als je haast hebt.
Dus tenzij er op de snelweg zelf iets gebeurd is en het verkeer in beide richtingen daar toch al tot stilstand is gekomen zal het meestal praktisch een no-go zijn om deze op te nemen in de standaard navigatiebeschrijving van de hulpdiensten.
Ze zullen eerder specifieke instructie krijgen vanuit de meldkamer om daar door te steken of tegen het verkeer in te rijden via een afrit en die instructies volgen.

Ja dat is het soort vragen dat de VR’s zouden kunnen beantwoorden. Ik ga er nu van uit dat ook de meldkamer diezelfde toepassing gebruikt, en dat alles vanuit de toepassing gezien/gestuurd moet kunnen worden, en niet vanuit lijstjes die ernaast liggen. Dus als er voorwaarden zijn, noteren in de database of in een aparte tabel ernaast, en dan moet de toepassing de code genereren of signaleren dat er een code opgezocht moet worden of op knop A gedrukt, of wat er dan ook nodig is. De komplete wegsignalering in cyclus X zetten, een 50Km deken uitrollen, file-inversie doen, NL Alert eruit gooien, code rood afkondigen, kamer terug laten komen van reces… okee, dat laatste gaat misschien wat ver.

En net als met elke navigatie: als je ervan afwijkt door pakweg het hek van het kerkhof te rammen en dwars over de graven te rijden, mag die wel piepen maar daarna moet-ie het weer oppikken en herberekenen.

Een ander geval is als er “ramproutes” zijn, waarbij al vastligt hoe je precies bepaalde trajekten aflegt. Dan hebben we het MI over routerelaties, dus reeksen wegen en misschien toegangen/obstakels die in vastgelegde volgorde afgelegd worden. Dan moet de navigatie dus in staat zijn om precies via een routerelatie te navigeren. Of de oude manier: wegen en doorgangen een unieke routeref geven zodat de navigatie ze aan elkaar kan rijgen.

Denk ik te ver door? Hm, waarschijnlijk.

Voor hulpdiensten als brandweer en ambu en politie is het alleen handig om te weten waar deze CaDos zich bevinden op een snelweg. Deze kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Voor de hulpdiensten om bij een (grote) calamiteit te komen, en voor weggebruikers (uiteraard alleen onder begeleiding van RWS of/en Politie om het verkeer eventueel om te leiden Dus voor de hulpdiensten alleen een markering van zn CaDo (met uniek nummer) in de kaart is meer dan voldoende.
ik zou deze niet als doorsteek in laten tekenen door wie dan ook.
als ik voor onze VR spreek, dIt hoeft voor ons niet eens in OSM te staan, dit kunnen wij zelf in ons systeem als POI (point of intrest) zetten.

Dan vraag ik me meteen af wat er voor jullie dan wél in OSM hoeft te staan, en: wat is “ons systeem”?

Dus, als ik het goed heb zijn er vier verschillende hulpdienstwegen:

  • Calimiteitendoorgangen
  • Passeerbare velden zonder duidelijke weg
  • Normale paden en wegen die toegankelijk zijn voor brandweervoertuigen
  • Dienstwegen nabij hulpdienst (highway=service), bijvoorbeeld voor de uitruk van brandweervoertuigen

In de navigatie van hulpdiensten (in ieder geval die van de brandweer) wordt gebruik gemaakt van Melvin. Deze dienst van de overheid maakt gebruik van extra lagen bovenop de data afkomstig van ons project Openstreetmap. Naast wegwerkzaamheden betreft het hier ook file-informatie. Dus de navigatie houdt sowieso rekening met drukte en andere redenen voor oponthoud.

Wat tof dat je workshops wilt verzorgen. Met jouw ervaring met JOSM lijk je me prima geschikt!
Ik bied me graag aan om eventueel mee te denken over opzet & leerdoelen en mee te helpen bij de interactieve gedeelten. Altijd leuk om te doen.

Hierbij ben je uitgenodigd, ik laat je weten welke data de workshops starten.
Half september zal de eerste Workshop starten.
We brainstormen voor die tijd nog even als je wil, eerst vakantie.

Op dit moment zijn er 4 Veiligheids regio’s die interesse hebben getoond (Twenthe, Friesland, IJsselland en Gooi & Vechtstreek), waarbij bij elke regio ongeveer 7 personen (virtueel) aanwezig zullen zijn.
In eerste instantie zullen zal een workshops uit 2 dagdelen van ongeveer 1 a 1,5 uur beslaan (elke regio zal een eigen workschop genieten, met dezelfde onderwerpen)
Daarna kunnen specifieke vragen eventueel geïnventariseerd en behandeld worden.

Als er buiten de 4 ingeschrevenen nog meer Veiligheidsregio’s willen inschrijven, verzoek ik deze om privé contact met me te zoeken. (Email link in linkerkantlijn)

Zijn er nog ontwikkelingen te melden?

Geen idee. Commodoortje, kun je bij terugkomst even een seintje geven? Dan kunnen even contact hebben over de inhoud van training.

Even ter herinnering, dit waren de “actiepunten”:

  • Op NL forum bespreken en tot een voorstel komen. Zie https://docs.google.com/document/d/1qCpQj1hSSxNWdnS1RKax44LF9BPHuIckTnVRK7wtlEY/edit?usp=sharing

  • Daarbij ook wel de internationale tagging list raadplegen, al is het alleen maar om de weten wat ze elders doen. Jeroen Hoek wil dat wel bespreekbaar maken.

  • Mike gaat wat foto’s op het forum plaatsen, voorbeelden. Ook van de orientatiepunten, zijn dat een soort knooppunten met routes ertussen?

  • Voorbeeldfoto en plaatje van de toepassing? Kunnen we de toepassing in werking zien? Dit helpt ook bij het bespreekbaar maken op het internationale forum (mailing list).

  • Mike gaat collega’s ook bij andere veiligheidsregio’s en andere kennisbronnen benaderen, ook Jan Willem van Aalst die hier veel van weet. (Informatie hierover: voegt kaarten en geobronnen samen, pandkenmerken e.d. voor de vraag “hoe ziet het pand eruit waar we naar toegaan. Veiligheidsregiokaarten, maar geen routering/navigatie.) Fireman2130 werkt ook voor een meldkamer met OSM.

  • Vervolgbespreking, mogelijk miniconferentie, met ook andere geïnteresseerde VRs.

Bovenstaande lijkt me een goed plan.
Wellicht zaterdag tussen 10.00-11.00 op Jitsi.

Half september ben ik voornemens om workshops te houden.
Inmiddels hebben 4 veiligheids regio’s interesse getoond. Begin September laat ik meer horen naar de Veiligheidsregio’s.
In eerste instantie zullen de workshops gerelateerd zijn om te werken met JOSM, en gaandeweg kunnen daar specifieke taggings voorbeelden voorbij komen.
Nu zie ik dat het allemaal een beetje hakkelend gaat, mede omdat sommigen net begonnen zijn met mappen.

Middels de workshops zullen de mogelijkheden van het raadplegen van andere bronnen etc. besproken worden.
Als er dan wat ervaringen zijn opgedaan kan gedacht worden om een NL wikipagina te introduceren voor Veiligheidsregio’s
(hopelijk staat binnen de gemeenschap iemand op, om deze wikipagina op te zetten.)
Het is dan handig dat volgens de afgesproken richtlijnen getagd gaat worden, en niet iedereen maar gaat doen wat hij zelf denkt dat goed is.
Als een onderwerp nog niet op de wiki staat is dan ook niet te taggen, mits het een normale tagging is die gangbaar is voor iedereen.
Natuurlijk is het dan handig om, als er voorbeelden zijn, internationaal te kijken.

Onderstaande punten komen aan de orde in de Workshop, maar gaandeweg kan er afgeweken worden.

• Introductie
• Kennismaking met JOSM
• Installatie en instellingen JOSM
• Sneltoetsen
• Werken met layers (ondergrond kaartmateriaal, zoals BGT, en satelliet images)
• Structuur om materie te onthouden.
• Aan de slag in JOSM.
• Rondvraag

Daarom probeer ik tot een afspraak te komen, aan de hand van aan te leveren use cases en foto’s; oplosrichtingen en mogelijk al bestaande oplossingen; dan konkrete tagging instructies, gedokumenteerd op een wikipagina.

Ik heb daar een voorzet voor gedaan maar zou graag feedback krijgen, antwoorden op de vragen en meningen over de oplosrichtingen, anders blijft het hangen. Dan kan je kursussen geven maar daarna tagt iedereen naar eigen inzicht (Allroads heeft bv tags met fire_pad en fire_brigade gevonden) en worden er weer mappers boos!

Ik heb inmiddels het document van Peter doorgelezen.
Volgens mij is het ondoenlijk om alle wegen waar een 1e hulp voertuig kan rijden, om te taggen voor routering voor LiveOp!

Hulplijnen niet mappen!
Daar zal LiveOp zelf een oplossing voor moeten bedenken.

Ik probeer een voorzetje te geven.
Kijk naar een app zoals OSMAND, deze kan overweg met tracks, die van te voren of in het verleden gereden zijn.
Als LiveOp nu gebruik maakt van een tracklijst, dan kan deze worden gebruikt als layer, waar de bestuurder zelf een afweging maakt om een routeverkorting te maken.
De bestuurders hebben lokale kennis en weten de weg normaal gesproken uit hun broekzak.

Deze tracklijst zal bestaan uit de gereden tracks die door brandweer als (goed) berijdbaar worden beschouwd, en normaliter niet toegankelijk zijn voor motorvoertuigen.
Met deze tracklijst kan worden gewerkt, zonder de database van OSM halsbrekende toeren moet gaan uithalen. Ook de tag firepath=yes is hiermee overbodig.

Mij lijkt dit de beste oplossing.

Ik ben geen voorstander om extra tagging te bedenken die in het document van Peter staan.
Dit maakt het alleen maar moeilijker, en wij hoeven het probleem van routeren niet voor deze hulpdiensten op te lossen.

Nogmaals, de workshops zullen de basis van OSM behandelen, zonder te diep in te gaan op mogelijke taggingsschema’s.
Persoonlijk ben ik (op dit moment) overtuigd dat OSM daar niet voor is bedoeld.
Maar middels inventariseren en vastleggen van argumenten kan hier wellicht verandering in komen.

Nu zie ik dat als de VR mappers taggen, niet juist, maar ook niet volledig taggen.
Daar is juist de workshop voor bedoeld.