VRT mapt in Hengelo .. graag assistentie

Psst: Veiligheidsregio Fryslân dus, in zowel het Engels, Nederlands, als Fries (volgens uw eigen website). :slight_smile:

Lijkt me niet nodig. De exacte implicatie van de tag is van de partijen die zo’n tag kunnen gebruiken afhankelijk. Voor (een subset van de) nooddiensten kan fire_path=yes betekenen dat een kaart die zij gebruiken ze behandeld als (potentieel) routeerbaar/renderbaar. Eenrichtingsbeperkingen zijn fluïde voor nooddiensten, maar of ze die negeren is een keuze die door doorgaans de kaartgebruiker gemaakt moet worden, niet op basis van aanvullende tags.

De OSM Wiki benoemt trouwens ook dat nooddiensten doorgaans niet door de access-tags beperkt worden.

De basis van de fire_path-tag lijkt, volgens de documentatie, te zijn dat het er gaat om paden (of andere entiteiten) die bewust vrij gehouden worden van obstakels voor brandweervoertuigen. Is dat in lijn met ons beoogde gebruik, of rekken we de tag hiermee te ver op?

Niet per se. Het zijn geen Java applets of andere verouderde technieken of zo. :slight_smile:

Het faciliteren van software op het bedrijfsnetwerk is een taak voor hun IT-afdelingen, en dat is voor JOSM niet ingewikkeld; mede doordat er geen licentie voor aangeschaft hoeft te worden omdat het vrije software is.

Even over dat laatste…
'k Krijg nog al eens de opmerking van mappers De IT afdeling geeft geen toestemming. Het is een java applicatie.
Op mijn vragen ‘waarom geen JOSM gebruiken’ heb ik van de VR nooit antwoord gekregen.

Dat lijkt mij ongeveer de toelichting die ik in gedachten had. Dat is dan niet voor de nooddiensten, die weten het wel, maar voor de rest van OSM zodat ze weten/kunnen vinden wat er al of niet geïmpliceerd wordt of in dit geval juist dat het helemaal afhankelijk is van de datagebruiker.

Toegevoegd aan de Aandachtspunten en aan de vragen.

https://docs.google.com/document/d/1qCpQj1hSSxNWdnS1RKax44LF9BPHuIckTnVRK7wtlEY/edit?usp=sharing

Ik heb nog een aandachtspunt en een oplossingsrichting toegevoegd, die ik via een lang en interessant gesprek heb binnengekregen:

  1. Dat de firma liveop waar we het hier over hebben, ook andere clientèle dan brandweer wil bedienen, en bovendien ook in andere landen zou willen opereren.

  2. De optie om geen way te gebruiken maar routeren over een area. Dat zou liveop dan zelf moeten inbouwen, daar is nl geen standaard voor die je zo kan aanroepen of overnemen.

Dit is de toegevoegde optie:
Optie: geen way; routeren over area
Geen way over de area trekken, maar de toegang(en) en het vlak kenmerken als brandweertoegang. De toepassing moet dan zelf de route over de area trekken óf dat aan de chauffeur overlaten, maar wel daarna verder routeren.

Een area is bijvoorbeeld een landbouwveld waar de brandweer in noodgevallen overheen mag, maar of het kan cq wat de precieze route is is afhankelijk van de toestand van het veld.
NB Boeren moeten het aktuele gebruik van velden registreren en die data is beschikbaar in de BRP. ? Is dat data voor OSM of is het een bron voor de brandweer bij het aanwijzen van geschikte routes, waarna ze de area’s als brandweerroute taggen?

Tech: routeren over een area is theorie, in de praktijk gebeurt het niet. Een van de moeilijkheden is dat de toepassing niet weet wat de toestand van de area is, misschien zijn er variabele blokkades, barriers, geulen, beplanting waardoor de berekende way niet mogelijk is. Het kan ook zijn dat er wel een way over een deel van het veld is, die voor normale toepassingen niet zichtbaar moet zijn maar door de brandweer gebruik mag worden, maar dan moet nog steeds de aanrit en de afrit gerouteerd worden. Maar de toepassing waar we hier over praten zou het misschien kunnen inbouwen als de brandweer de benodigde data kan verkrijgen en invoeren. Dat zou dan wel een mooie voorbeeldtoepassing kunnen zijn voor oplossing van een een al lang bestaand probleem!

NB dit is allemaal breinstormwerk he, graag zoveel mogelijk opmerkingen, voordelen, nadelen, aandachtspunten die de keus tussen de opties zouden kunnen sturen.

Wat er gezegd wordt zal ik er allemaal inzetten, kijken of we dan de kansloze opties kunnen schrappen, tot enkele kansrijke opties kunnen komen en dan misschien degene met de meeste support kiezen. Ik heb zelf wel een voorkeur maar hopelijk lukt het mij om die nog even te onderdrukken tot alle voors en tegens bekend zijn en niet alleen die paar dingen die ik zelf kan verzinnen.

https://docs.google.com/document/d/1qCpQj1hSSxNWdnS1RKax44LF9BPHuIckTnVRK7wtlEY/edit?usp=sharing

PS de VR’s hebben nu even wat anders aan hun hoofd, dus we hebben ff de tijd denk ik.

Goedenmiddag allen,

Ook vanuit de VR Gooi en Vechtstreek is interesse in de workshop.

met vriendelijke groet,
Martijn
VR_Gooi en Vechtstreek.

Hallo VR-mensen en welkom!
We zitten hier nog midden in de diskussie hoe we dit moeten aanpakken.

Konkrete vraag:
We hebben een kenmerk emergency, met de waarden yes (nooddiensten zoals de brandweer kunnen deze weg, dit pad of deze toegang in noodgevallen gebruiken) of designated (speciaal ingericht en toegankelijk alleen voor nooddiensten bij noodgevallen).

De vraag is, de wegen, banen en toegangen die de brandweer in hun navigatie wil hebben, zijn die ook voor andere nooddiensten toegankelijk, of zijn die specifiek alleen voor de brandweer? De dokumentatie noemt ambulances, maar ik denk dat politiediensten, reddingsbrigades er ook onder vallen. Mogen die in noodgevallen ook van de brandweerroutes en toegangen gebruik maken? Of is dat regio-afhankelijk, of afhankelijk van een crisisbeslissing op dat moment?

Ik heb ook gehoord dat in noodgevallen zowizo de verkeersregels genegeerd mogen worden, dus dat je de meeste wegen en paden geen extra kenmerk hoeft te geven om er een brandweerwagen overheen te kunnen routeren/navigeren. Klopt dat? Of klopt het wel maar wil je toch bepaalde routes/wegen als voorkeursroute specifiek voor noodgevallen of voor de brandweer aanwijzen, waar je navigatiesysteem dan rekening mee moet houden?

En spelen daarin dan speciale navigatiepunten een rol, zo ja hebben die een nummer wat daar op een paaltje staat?

Ik wandelde laatst ergens in een bos met ook open stukken, heide en zand, waar ik (dacht ik) genummerde brandroutes aangegeven zag staan. Speciale paaltjes met iets als een vlam erop en een nummer, of een pijl met een nummer. Het leek mij een routeringssysteem voor de brandweer. Kan dat kloppen?

En dan zijn natuurlijk ook de CaDo’s, de calamiteitendoorsteken, hoe wil je die routeren voor hulpdiensten? En wanneer en door wie mogen die gebruikt worden?

Een CaDo is een doorgang, dus een way met highway=* waarop je access=no en emergency=designated (of yes) zet, denk ik. Als er een slagboom is zal er een node met barrier=gate en ook access=no, emergency=designated (of yes) op de way staan. De juist highway value weet ik niet, maar alle gewone values zijn routeerbaar als de access maar goed staat. Toch? highway=service, lijkt me redelijk.

Ik ga ervan uit dat brandweerwagens de CaDo’en mogen gebruiken, en dat hun navigatie dat ook ingebouwd heeft cq zal moeten hebben.

Gewijzigd: dedicated verbeterd naar designated.
Gewijzigd2: highway=service voorgesteld.

emergency=designated bedoel je?

Au! Ja, dat had ik willen bedoelen!

Probleem met CaDo’s is dat de wegbeheerder (meestal RWS denk ik) niet altijd zomaar de slagboom/vangrail voor je opendraait als je haast hebt.
Dus tenzij er op de snelweg zelf iets gebeurd is en het verkeer in beide richtingen daar toch al tot stilstand is gekomen zal het meestal praktisch een no-go zijn om deze op te nemen in de standaard navigatiebeschrijving van de hulpdiensten.
Ze zullen eerder specifieke instructie krijgen vanuit de meldkamer om daar door te steken of tegen het verkeer in te rijden via een afrit en die instructies volgen.

Ja dat is het soort vragen dat de VR’s zouden kunnen beantwoorden. Ik ga er nu van uit dat ook de meldkamer diezelfde toepassing gebruikt, en dat alles vanuit de toepassing gezien/gestuurd moet kunnen worden, en niet vanuit lijstjes die ernaast liggen. Dus als er voorwaarden zijn, noteren in de database of in een aparte tabel ernaast, en dan moet de toepassing de code genereren of signaleren dat er een code opgezocht moet worden of op knop A gedrukt, of wat er dan ook nodig is. De komplete wegsignalering in cyclus X zetten, een 50Km deken uitrollen, file-inversie doen, NL Alert eruit gooien, code rood afkondigen, kamer terug laten komen van reces… okee, dat laatste gaat misschien wat ver.

En net als met elke navigatie: als je ervan afwijkt door pakweg het hek van het kerkhof te rammen en dwars over de graven te rijden, mag die wel piepen maar daarna moet-ie het weer oppikken en herberekenen.

Een ander geval is als er “ramproutes” zijn, waarbij al vastligt hoe je precies bepaalde trajekten aflegt. Dan hebben we het MI over routerelaties, dus reeksen wegen en misschien toegangen/obstakels die in vastgelegde volgorde afgelegd worden. Dan moet de navigatie dus in staat zijn om precies via een routerelatie te navigeren. Of de oude manier: wegen en doorgangen een unieke routeref geven zodat de navigatie ze aan elkaar kan rijgen.

Denk ik te ver door? Hm, waarschijnlijk.

Voor hulpdiensten als brandweer en ambu en politie is het alleen handig om te weten waar deze CaDos zich bevinden op een snelweg. Deze kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Voor de hulpdiensten om bij een (grote) calamiteit te komen, en voor weggebruikers (uiteraard alleen onder begeleiding van RWS of/en Politie om het verkeer eventueel om te leiden Dus voor de hulpdiensten alleen een markering van zn CaDo (met uniek nummer) in de kaart is meer dan voldoende.
ik zou deze niet als doorsteek in laten tekenen door wie dan ook.
als ik voor onze VR spreek, dIt hoeft voor ons niet eens in OSM te staan, dit kunnen wij zelf in ons systeem als POI (point of intrest) zetten.

Dan vraag ik me meteen af wat er voor jullie dan wél in OSM hoeft te staan, en: wat is “ons systeem”?

Dus, als ik het goed heb zijn er vier verschillende hulpdienstwegen:

  • Calimiteitendoorgangen
  • Passeerbare velden zonder duidelijke weg
  • Normale paden en wegen die toegankelijk zijn voor brandweervoertuigen
  • Dienstwegen nabij hulpdienst (highway=service), bijvoorbeeld voor de uitruk van brandweervoertuigen

In de navigatie van hulpdiensten (in ieder geval die van de brandweer) wordt gebruik gemaakt van Melvin. Deze dienst van de overheid maakt gebruik van extra lagen bovenop de data afkomstig van ons project Openstreetmap. Naast wegwerkzaamheden betreft het hier ook file-informatie. Dus de navigatie houdt sowieso rekening met drukte en andere redenen voor oponthoud.

Wat tof dat je workshops wilt verzorgen. Met jouw ervaring met JOSM lijk je me prima geschikt!
Ik bied me graag aan om eventueel mee te denken over opzet & leerdoelen en mee te helpen bij de interactieve gedeelten. Altijd leuk om te doen.

Hierbij ben je uitgenodigd, ik laat je weten welke data de workshops starten.
Half september zal de eerste Workshop starten.
We brainstormen voor die tijd nog even als je wil, eerst vakantie.

Op dit moment zijn er 4 Veiligheids regio’s die interesse hebben getoond (Twenthe, Friesland, IJsselland en Gooi & Vechtstreek), waarbij bij elke regio ongeveer 7 personen (virtueel) aanwezig zullen zijn.
In eerste instantie zullen zal een workshops uit 2 dagdelen van ongeveer 1 a 1,5 uur beslaan (elke regio zal een eigen workschop genieten, met dezelfde onderwerpen)
Daarna kunnen specifieke vragen eventueel geïnventariseerd en behandeld worden.

Als er buiten de 4 ingeschrevenen nog meer Veiligheidsregio’s willen inschrijven, verzoek ik deze om privé contact met me te zoeken. (Email link in linkerkantlijn)

Zijn er nog ontwikkelingen te melden?