Vrijwel gelijke objecten, multipolygons, landuse en places...

Gisteren heb ik een edit (achavi) gedaan rond IJburg.

IJburg bestaat uit een aantal eilanden die deels ook weer buurten zijn, maar vaak zijn 2 of 3 eilanden samen een buurt.
Om deze eilanden waren vrij los place=islet-ways en los daarvan aparte landuse=residential getrokken. Hier ging de renderer van OSM de flip mee in, maar vooral ook is het bij het editen erg lastig wat nou wat is.
IJburg is hierbij wel een erg specifiek geval moet ik zeggen, met allerlei eilanden en subbuurten.

Wat ik heb gedaan is het water dat IJburg omringt (IJmeer) een multipolygon gemaakt, het water dat ín IJburg zit ook allerlei multipolygons, en van de eilanden zelf óók multipolygons.

Als voorbeeld: van Grote Rieteiland heb ik ipv een way location=islet een multipolygon gemaakt met name=Grote rieteiland en place=islet. (Inmiddels lijkt place=island me beter, want islet is meer bedoeld voor eilanden met weinig bewoning, maar ok.

Waar ik een beetje mee zit is dat volgens de wiki van de relatie multipolygon het niet de bedoeling is om multipolygons te nesten.
Maar ik zie nu nog wel de “subbuurt” Steigereiland Noord, onderdeel van Steigereiland. Ik heb zoiets van Steigereiland Noord kan weg.

Een andere is de boundary=place=quarter IJburg, die als losse way in een boundary-relatie met een label zit, vrij grof om IJburg heen maar nog niet om het nieuwste opgespoten deel van Centrumeiland.

Wat moet ik hiermee? Het liefst zou ik hier in deze boundary alle ways en multipolygons van de (bewoonde) eilanden van IJburg opnemen. Maar is dat de bedoeling?

Ik zou de grenzen tussen de buurten/wijken tekenen waar ze op een officiële kaart verschijnen. Als die niet voorhanden is, dan kun je de grens halverwege tussen eilanden tekenen.

In het geval van eilanden is het natuurlijk wel het beste om de oever als grens te gebruiken. Dat is ook de daadwerkelijke grens van een eiland. Bij een buurt, of wijk als IJburg, ligt de grens waarschijnlijk ergens in het water. IJburg is niet slechts de losse eilandjes waar ook de kanalen ertussen horen bij de wijk.

Een heel ander geval (en daarom even een aparte post) is het iets zuidelijker gelegen Diemer Vijfhoek ofwel PEN-eiland.

Als je hier een query op de kaart doet, zal je een veelvoud aan ways zien op de rand van het eiland:

Over elkaar heen (dus 3 verschillende ways met op dit deel dezelfde nodes)
-man_made=reinforced_slope, kustlijn uit 3dshapes waarvan ik niet weet of dit gerenderd wordt
-IJmeer, way uit een multipolygon
-Markermeer & IJmeer, een multipolygon die boundary=protected_area is

Dan los daarvan en van elkaar, maar vlak bij elkaar
-Diemer Vijfhoek, een toponym=forest met layer=-1 en old-name maar ook wiki-verwijzing naar PEN-eiland, terwijl een deel grasland is en een deel electriciteitscentrale - dus zeker niet alles is forest
-Diemer Vijfhoek, een leisure=nature_reserve dat kleiner is dan de toponym=forest
-een track (wandelpad, dus moet eigenijk path worden, een trekker kan hier niet rijden weet ik uit ervaring)
-niet-genoemd forest, uit 3dshapes, een multipolygon van waar het nou eigenlijk bos is (al zitten er ook watertjes in waar het bos over het water loopt) en heeft deze een "buur"polygon grassland tewrijl in werkelijkheid maar een deel van het bos bos is, een deel van het grasland ook, en er vooral veel shrubbery en een beetje meadow tussen zit

Wat zouden jullie hier mee doen?

Bij de Diemer Vijfhoek zou ik de toponym=forest verwijderen. Dat zijn vaak vrij grove gebieden uit de AND-import, die vaak bedoeld zijn voor natuurgebieden. De leisure=nature_reserve is door een lokale mapper ingetekend en is een betere weergave van het natuurgebied.

De landuse=forest is een stuk bebost terrein binnen het natuurgebied. Die hoort dus te blijven bestaan. Er lijkt wel water en bos te overlappen, dus het water moet nog uit het bos gehaald te worden.

Zo houd je het natuurgebied Diemer Vijfhoek en de landuses binnen dat natuurgebied over, vergelijkbaar met hoe een park wordt gemapt.

Bij het IJmeer zijn het IJmeer zelf (multipolygon) en het natuurgebied Markermeer & IJmeer (boundary=protected_area) verschillende dingen. Die horen dus ook door verschillende objecten getagd te worden. De man_made=reinforced_slope is de kustbescherming, die helaas niet door OSM-carto wordt gerenderd maar wel correct is getagd.

Nee, ik zou de buurt-/wijkgrensrelaties beperken tot de grenzen en het bijbehorende label. Het is een grensrelatie die zich beperkt tot objecten die bij de grens horen. Als mensen zoeken op IJburg krijgen ze daardoor ook mooi een visualisering van de wijkgrens. De exacte grenzen kunnen eventueel uit de open CBS-data gehaald worden (wellicht is dat hier al het geval).

Een buurt behandel je qua naamgeving in principe hetzelfde als de wijk, maar dan met place=neighbourhood. Als je daarvan ook de grenzen weet kunnen die er ook bij, maar alleen een plaatsnode kan ook (geldt ook voor wijken, maar net hoe nauwkeurig je wil gaan).

Wijken en buurten stoppen doorgaans niet bij een oever, maar liggen strak tegen de wijk/buurt aan de overkant aan. Het staat dus los van het eventueel taggen van de eilanden zelf, die wel bij de oever stoppen. Als de buurtnamen in orde zijn, zou ik persoonlijk niet de eilanden nog eens expliciet taggen (in ieder geval niet hun naam dubbel invoeren).

landuse=residential geeft alleen maar aan waar de grond voor gebruikt wordt. Grof ingetekend kan dat overlappen met de buurt/wijk of met het eiland, maar naar mate die fijner ingetekend wordt (bijvoorbeeld omdat iemand een winkelcentrum met landuse=retail intekend en de landuse=residential daar weg haalt) kan die inkrimpen en opgesplitst worden. Doorgaans zet je daar alleen een name op als een bepaald huizenblok of project een naam heeft.

Wellicht belangrijk om nog eens te vermelden dat CBS buurten en wijken een onafhankelijk statistisch concept zijn en lang niet altijd overeenkomen met het naamsgebruik van de lokale bevolking.
Officiële wijkgrenzen bestaan niet op nationaal niveau. Als er überhaupt een officiële grens is, dan is dat iets van de gemeente.

In kan niet anders dan Ninjohs pleidooi voor het **niet **gebruiken (laat staan importeren!) van CBS namen en grenzen voor wijken en buurten onderstrepen.

Deze zijn voor puur statistische doeleinden en hebben heel vaak niet te maken met de lokaal historische benaming van wijken en buurten.

Ik persoonlijk ben een voorstander van het benoemen van een wijk of buurt met een node en neit met grenzen die meestal uiterst vaag en niet officieel zijn.

Ik snap je terughoudendheid, maar de CBS-data kan wel degelijk nuttig zijn voor een mapper met lokale kennis.

Het hangt helemaal van de kennis van de mapper en de mate waarin de gemeente nauwkeurig omgaat met de wijk- en buurtgrenzen af. Soms heeft een buurt een vage grens (zeker in oudere buurten binnen of vlak om een stadskern), maar van alles wat in de twintigste eeuw is aangelegd zijn de grenzen doorgaans glashelder. Vaak vormen grotere verkeersaders en waterwegen de natuurlijke grens van een wijk, en volgt de CBS-data die.

De gemeentelijke naamgevingscommissie van Leeuwarden geeft bij de naamgeving van nieuwe wijken de grenzen minutieus aan, op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsgrenzen; ik neem dat over op de kaart. Doorgaans komt dit overeen met de CBS-data, die mooi als basis kan dienen. Ik heb daar eerder een stukje over geschreven.

Klopt. Gemeenten bepalen deze grenzen. Dat doen ze niet allemaal op dezelfde manier trouwens. Leeuwarden is erg nauwkeurig, maar gebruikt in de CBS-data niet overal de juiste namen. Ik heb op OSM de wijken en buurten van Leeuwarden zoals ze lokaal bekend zijn. In de CBS-data bestaat de neiging om wijken en buurten samen te voegen of weg te laten, dus gebruik de data alleen als basis.

In Harlingen (een veel kleinere gemeente) stelt de CBS-data niet veel voor. De wijken zijn te groot en te grof, en de meerderheid van de wijk-/buurtnamen ontbreekt. Daar is het handwerk (wederom met lokale kennis), maar ook in die kleinere stad zijn de grenzen van de wijken bekend.

Als je de grenzen niet zeker weet, laat ze dan weg of teken ze grof in en zet er een note op waarin je dat aangeeft. Weet je de grenzen wel, teken ze dan gewoon in. Het is best tof als je op een naam zoekt en daarbij de grenzen ook ziet als je op de wijk/buurt klikt in de zoekresultaten.

Dus nee, geen automatische imports van CBS-data, en ook niet klakkeloos overnemen. Maar gebruik die data gerust als basis als je in een stad op het punt bent dat je de wijken en buurten er grondig op wil zetten. Voor veel wijken en buurten kloppen de grenzen gewoon. Zolang je als mapper maar weet wanneer het niet klopt (en lokale mappers hebben die kennis vaak).

We zijn het eens! Geen imports of overtrekken van CBS-data dus.
Ik meen - uit mijn hoofd - dat iemand plotseling Maastricht Zuid-West als buurt/wijk gemapt had (net als andere ‘CBS-wijken’ in Maastricht). Als je een Mestreechtenaar vraagt waar of Maastricht Zuid-West ligt, dan kijkt hij je erg glazig aan, en niet alleen tijdens carnaval (dat hier overigens steevast vastelaovond genoemd wordt. :slight_smile:

Die staat er nog in als wijk. Zoiets als Amersfoort-Oost waar ik schijn te wonen. Zeg je daarentegen Sint-Pieter dan snappen ze je ook buiten Maastricht wel.