Vrijliggend fietspad langs weg: ook de (straat)naam geven?

Sander :slight_smile: Ik weet niet hoe vaak het voorkomt, maar ben er ooit bij een watergang in verzand geraakt. Bij ieder bruggetje een nieuwe herhaalde naam.

Leuk, vorige maand ging het in Duitsland over ongeveer hetzelfde onderwerp: straatnaam herhalen op afzonderlijke voetpaden of niet ? https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-de/2015-April/110932.html

Het lijkt inderdaad wel op die rare combinaties van tags die ook in de User Pois van taglocator kunnen.
Daar zat flink wat zoekwerk bij waar ook Sander nog goed aan heeft meegeholpen.
Ik ben nu bezig met wat experimenten…

Leuke discussie en raakt ook de essentie van dit onderwerp. Ik vond het wel verhelderend om de diverse standpunten te lezen.

Volgens mij is het zetten van een name tag op cycleways in NL pas echt begonnen na de import van de BAG adressen. Toen bleek dat o.a. de OFM sommige adressen niet goed kon vinden bij fietspaden. Dat lijkt op taggen voor de router maar de vraag is of dat zo is. Een router probleem mag dan wel de aanleiding zijn maar de vraag die beantwoord zou moeten worden is: Is het wenselijk om een name-tag op een parallel fietspad te zetten? Waar ik een beetje mee worstel is de vraag of dat fietspad ook werkelijk zo heet. Het ligt dan wel parallel aan de hoofdweg maar draagt het dan ook de zelfde naam. In spraakgebruik zeg ik meestal iets als “dat fietspad naast…weg X” of “fietspad parallel aan weg x”. Deze parallele fietspaden hebben volgens mij ook nooit of zelden een apart naambordje. Als er consensus is dat dat fietspad echt die naam draagt dan ben ik er echt niet tegen om een name tag in te voeren. Dat vervolgens renderers een probleem hebben om het netjes weer te geven is dan vervelend maar niet een probleem dat met aanpassen of weglaten van de data opgelost moet worden.

Als ik de Duitse discussie een beetje begrijp zijn er een aantal die voor deze fietspaden nog een aanvullende tag willen opnemen zodat renderers weten dat het een fietspad is dat behoort bij een hoofdrijbaan maar dat lijkt ook weer op taggen voor de renderer. Al met al vind ik het een lastig onderwerp waar waarschijnlijk nooit 100% consensus over te krijgen is.

Nu we het toch over namen op fietspaden hebben nog een ander puntje.
Liep vorig jaar aan tegen het feit dat ze bij ons in de buurt een nieuwe fietspad aan het aanleggen waren.
De provincie repte over F-nummers (zie bijlage in http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsverkeer/@3098/uitvoeringsprogramma-5/)).

Deze worden nergens getoond op en of rond het fietspad zelf zoals met A- en N-wegnummers gebruikelijk is.
Ik heb uiteindelijk het F-nummer wel toegevoegd als ref (http://www.openstreetmap.org/way/307643586) om gemakkelijker het betreffende fietspad terug te vinden in OSM als de provincie er iets over roept.
Vraag is nu of het een goed idee is deze F-nummers consequent toe te voegen net als de name tag?

Het had me overigens logischer geleken om het fietspad F496 te noemen aangezien het parallel aan de N496 ligt en dus niet F297.
Hiermee lijkt het erop dat het fietspad als een andere entiteit gezien wordt, niet behorend bij de weg, waardoor je zou kunnen beargumenteren dat fietspaden dus ook niet automatisch dezelfde naam hebben dan de weg ernaast.
Aan de andere kant staan straatnaambordjes vaak naast de weg en fietspad (en soms zelfs dichte bij het fietspad dan de weg) dus waarom zou de weg dan wel die naam krijgen en het fietspad niet?

Zoiets dus

Om die reden heb ik in mijn preset voor NL fietspaden ook het veld ref opgenomen.
Maar dat wordt nog een leuk feestje met die F nummers.
In de stadsregio Arnhem-Nijmegen zijn een aantal snelfietsroutes in ontwikkeling, deels uitgevoerd, die ook F nummers hebben. Die verschijnen ook op de wegwijzers. Alleen lopen die snelfietsroutes deels over gewone wegen en ja moet je daar dan ook een ref nummer op plakken of moet je met relaties gaan werken.


Waarbij het leuke is, dat RijnWaalpad al als name is gebruikt voor een aantal fietspaden waar de route overheen loopt.

Het zelfde speelt in Twente waar de F35 in ontwikkeling is en het nummer op borden staat en op de weg geplakt is.

Dat F nummer heb ik op de route-relatie hier van Dordrecht tot Rotterdam gezet… de F16. De fietspaden hebben indien naast een andere weg gelegen gewoon de eigen straatnaam. In de routerelatie zit dan steeds de tag F16. De grap is dat dit fietspad een alternatief is voor de A16 per auto.
Overigens is het belabberde fietspad ondanks de feestelijke opening nergens herkenbaar van borden voorzien. De fietsersbond heeft uit protest f16 vliegtuigen op het wegdek gespoten.
Overigens loopt het grootste deel van de F16 niet langs de A16. Dat zijn dan weer andere fietspaden.

http://www.openstreetmap.org/query?lat=51.81456&lon=4.64117#map=19/51.81446/4.64179

Met de F nummers worden volgens mij de snelfietsroutes bedoeld. … eenduidigheid is er echter niet. In OSM kennelijk ook niet. 'k Heb ook maar wat gedaan wat me goeddunkt.

edit: in de fietskaart is de relatie beter te zien… http://www.openstreetmap.org/query?lat=51.81456&lon=4.64117#map=18/51.81511/4.64001&layers=C

Als je alleen op straatnaambordjes let, zouden vele rijbanen in de stad geen name tag mogen hebben maar alleen de troittoirs. :wink:
Het blijft gewoon een lastig database probleem.

Peewee, klopt. Eigenlijk is slechts het straatnamen besluit dat de wegbeheerder neemt of heeft opgesteld heeft bepalend voor de naam van een pad, weg of dergelijke. Alle andere aanname’s slaan de plank mis of berusten op onnauwkeurige bronnen, ik heb meegekregen om nooit een aanname in OSM te plaatsen, maar slechts dat te mappen wat er is :roll_eyes:. In Duitsland liggen de fietspaden vaak zover van de weg dat ze ook werkelijk een naam krijgen. Hier is de fietser met de komst van het gemotoriseerde snelverkeer steeds verder van de as van de weg geduwd, met als onderbouwing allerlei veiligheids verhogende normen.

Bij mijn onderzoek daarnaar kwam ik tot de ontdekking dat die test vrij zinloos is, want er is in Nederland maar één pad dat uitsluitend de naam “Fietspad” heeft, en dat is hier:
http://www.openstreetmap.org/way/279316896

Edit: bovenstaande is ook nog eens een fout in de tagging, want er ligt onder het normale fietspad nog een lijn die uitsluitend die name=Fietspad heeft.
Dat betekent dus dat er in feite geen een fietspad met de naam “fietspad” bestaat!
Ik zal die foute tagging verwijderen. (edit: is inmiddels gebeurd)

Ik heb met deze overpass-turbo gekeken.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat er 265 fietspaden zijn waarvan de naam begint met “Fietspad” (of “fietspad”).

Tenslotte heb ik nog gekeken naar de aantallen fietspaden met naam en zonder naam, maar dan alleen in het centrum van het land om overbelasting van de overpass-turbo te voorkomen.
Let op! Beide queries hieronder produceren zeer veel data!

14334 wegdelen met name=* (kijk zelf)

30771 wegdelen zonder name=* (kijk zelf)

Ik schat dat voor heel Nederland die laatste twee waarden wel verdubbeld kunnen worden.
60.000 wegdelen moeten dus nog even een naam krijgen… :laughing:

Als de Fietsersbond zou overschakelen op OSM zou dat gauw gefixed zijn :roll_eyes:

Ernstig OT, maar het zou fantastisch zijn als de Fietsersbond dat deed. Had je in één klap een gigantische verrijking aan gegevens.

Dat zou inderdaad heel mooi zijn maar ik zou er niet op rekenen. Ik heb een aantal jaren geleden verschillende keren met mensen van de FB gesproken maar kreeg daar niet de indruk dat men ook maar iets met OSM wilde gaan doen. Het blijft gissen naar het hoe en waarom. Mijn vermoeden: Enige jaren geleden was hun online routeplanner een behoorlijke USP en die wilden ze waarschijnlijk niet zomaar opgeven door de data aan OSM te doneren.

Hoe dan ook, ik heb het opgegeven daar nog inspanningen voor te doen. Ik map ook niet meer voor de FB. Die mogen mijn data van OSM halen als ze willen :wink: .

Recent had ik in een FB nieuwsbrief gelezen dat er vanwege afhaken van sponsors de routeplanner in financieel zwaar weer was beland dus wellicht is er nog hoop :wink:

Eneco stopt met sponsoren.
Nog geen berichten dat een nieuwe sponsor is gevonden.