Vreemde waarschuwing bij (kluif)rotonde

Bij dit wegdeel krijg ik steeds een waarschuwing, in het Nederlands ‘verdachte richting rotonde’.
Ik heb enkele decennia ervaring als programmeur, en bezie elke waarschuwing als iets serieus. In dit geval heb ik echter geen idee wat er mis is. Ik heb al van alles geprobeerd te wijzigen in de hoop de waarschuwing weg te krijgen, doch zonder resultaat.
Misschien zie ik iets over het hoofd, of er klopt iets niet aan de waarschuwing in dit geval. Iemand een idee?

Waar komt die waarschuwing vandaan? Routing-programma?
Ik heb geen ervaring met routing. Wel heb ik me bezig gehouden met kluifrotondes.

Zou het te maken kunnen hebben met de tag turn:lanes=left|through op de uitweg van de A7?

Ik ken die melding vanuit JOSM. Die meldt dat af en toe. Bij mij is het meestal bij de combinatie highway=cycleway+junction=roundabout. Nu ben ik sowieso geen voorstander van junction=roundabout op fietspaden, dus bij mij is het makkelijk te verhelpen door junction van het fietspad af te mikken.
Junction=roundabout zet de weg automatisch op eenrichting en ook als je oneway=no op een weg zet, blijft het eenrichting. En omdat fietspaden bij rotondes nog al eens een mix zijn van twee- en eenrichting is het zetten van junction=roundabout niet handig. Dan kun je hem alleen op de eenrichting stukken laten staan en dat is inconsequent met alle gevolgen vandien, dus op fietspaden geen junction.

Bij het probleem van Henk zou het kunnen zijn dat in JOSM verwacht wordt dat een rotonde rond loopt en daarop gecontroleerd wordt

De fout lijkt omdat de rotonde niet rond sluitend is. Denk dat als je de 2 tussenstukken naar de noordelijke rotonde ook junction=roundabout geeft de melding weg gaat.
Je kan de de zuidelijke rotonde zien als een grote kluifrotonde tesamen met de noordelijke, waarbij de noordelijke een daarbinnen ook een op zichzelf staande rotonde is door de shortcut om de kluif af te snijden.

Het lijkt wel of JOSM vindt dat een recht stuk in een rotonde niet mag.
Deze rotonde, meer ovatonde http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.65702/4.80298&layers=N geeft in JOSM dezelfde melding. Er ontbrak nog een stuk junction=roundabout, maar na toevoeging blijft de melding over een verdachte richting.

Vreemd. Krijg je die melding ook aan de andere kant van de weg der verenigde naties?

Probleem is opgelost; kostte wel wat zoekwerk in de broncode van JOSM.

Hier is te vinden, wanneer de waarschuwing gegenereerd wordt:

way[junction=roundabout]:righthandtraffic:clockwise,
way[junction=roundabout]!:righthandtraffic:anticlockwise {
  throwWarning: tr("suspicious roundabout direction");
}

Blijkbaar werd het verkeer op het stukje rotonde niet als als ‘anticlockwise’ gezien, terwijl het verkeer zich in ons land zich toch tegen klok in over een rotonde moet verplaatsen.

Hoe wordt dat ‘anticlockwise’ gedetecteerd?
Hier vond ik een functie ‘anticlockwise’, met als beschrijving:

whether the way is closed and oriented anticlockwise, or non-closed and the 1st, 2nd and last node are in anticlockwise order.

Als de rotonde één weg is, dan wordt gedetecteerd aan de hand van de richting van die way.
Anders wordt elk stukje rotonde apart bekeken aan de hand van de eerste, tweede en laatste node ervan.

En volgens dat laatste bleek het stukje weg een heel klein beetje naar rechts te buigen. Even een paar nodes iets verlegd, zodat het wegstukje naar links buigt, et voila.

Wat te doen bij een stuk rotonde dat onvermijdelijk toch naar rechts buigt, om de waarschuwing te vermijden?

  1. de tag ‘junction=roundabout’ weghalen bij het wegdeel
  2. wegdeel opsplitsen in stukjes met slechts twee nodes; elk zo’n stukje loopt altijd recht

En je kunt de waarschuwing natuurlijk ook gewoon negeren.

Misschien heeft de “advanced variable” mappaint.lefthandtraffic er iets mee te maken ? Bij mij staat die op false.

De betere validation tools, zoals osmose, hebben de mogelijkheid om false positives uit te schakelen in de tool zelf. Fouten in de tool oplossen door goede tagging aan te passen lijkt me niet handig.