Voetgangersoversteekplaats wat geen zebrapad is taggen

Als je een voetgangersoversteekplaats hebt die links en rechts met een stippellijn is gescheiden (zie foto) wat voor crossing_ref hoort daar bij? In de wiki wordt een Toucan crossing genoemd, maar in principe is dat voor fiets en voetganger (“Two Can” cross). Verzinnen we hier iets nieuws voor?

Hoe zit het met voorrang? Er zijn geen borden of wegmarkeringen met enige betekenis behalve misschien de J23 (waarschuwing: voetgangers). Misschien is er geen tagging nodig. Het feit dat het fietspad de weg kruist zegt al genoeg.

Kan je er niet gewoon bicycle=no bij zetten? Ik zie dit type oversteekplaatsen bijna nooit meer trouwens…

crossing=island
sloped_curb=yes
bicycle=no
?

Het is wel plaats waar voetgangers oversteken, maar het is geen voetgangersoversteekplaats.

En als er een zebra ligt (zonder verkeerslichten) dan moet er altijd een bord L2 geplaatst zijn. Zonder de L2 heeft de voetganger geen voorrang.

Dan is de vraag: wat is unmarked?

Als de wetgeving er geen voetgangersoversteek plaats van maakt, zebra met verkeerlichten of zebra met L2 dan heeft de wetgever het niet gemarkeerd als voetgangersoversteek plaats. En zou dan gelden unmarked.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01#HoofdstukIV

RVV

Mijn inziens hoort crossing=island alleen op dat deel van de way te staan, waar het eiland zich bevindt en niet op de rijbaan.
Het is de plaats waar een voetganger stil kan gaan staan.

Ik bekijk het als een blinde, dan wil je precies weten waar iets op houd en waar iets begint.

Een tag van ergens op de way, bevindt zich een plaats waar je kan stilstaan als voetganger voldoet niet.

Je wilt ook weten waar die kerb op houd en waar de rijbaan begint.

footway-------kerb-------crossing=unmarked-------crossing=island-------crossing=unmarked-------kerb------footway
sidewalk sidewalk

Nu met de BGT omtrekgericht laag kan je daar mooi een invulling aan geven.