Visualisering av samhällstjänster o dyligt

Hej OSM community! Är ny här.

Jag jobbar som utvecklare och har funderat på en sak några år - varför kan jag inte enkelt se hur tätheten är för badhus, skolor, lekplatser och annat som är viktigt för en barnfamilj?

Att använda google maps, OSM osv går ju, fast det är tidsödande, och man får ofta upp icke-väsentlig data (t.ex. om man söker på badhus, får man både äventyrsbad och simhallar - äventyrsbad är mycket mera intressant för småbarn).

Känner någon till någon app/site som gör något liknande SimCity fast på riktigt, så man enkelt och smidigt kan växla mellan olika “vyer”:

[Brandstationer|Sjukhus|Rekreation|…]

… liksom i dataspelen?

Jag började hacka på litet experiement, som använder OSM data via Leaflet.js i helgen, fast jag kanske gör om något som redan finns “där ute”?

You may want to look at openpoimap

and overpass

With Mapcomplete you can build a user tool to display, alter and add POIs around a theme.

Does this help?

Oh thank you!! This looks terrific.