Vinterstengte veier eller snarveier som ikke brøytes - Gange og sykkel

Fikk vite om et tidligere arbeid som foregikk i Bergen, med å legge inn snarveier for gående (og delvis anlegg som også kunne benyttes av syklister) til Bybanen i OSM. Her var det også diskutert vinterdrift, altså først og fremst brøyting.

Bakgrunn: Rundt om kring i kommunenorge er dette en problemstilling, som også har innvirkning på prosjekter for snarveier og generell tilrettelegging for gående og syklende. Mange kommuner, som jeg også kjenner til lokalt, er tilbakeholdne med å lage et snarveiprosjekt, fordi de ikke vet om de kan eller har anledning til å vinterdrifte disse - Det koker nesten alltid ned til kostnader. Dermed lar mange være. Dette er jeg personlig svært negativ til, da alle snarveier brukes nærmest uansett, og de er også åpne mesteparten av året. (Skjønner at jeg er påvirket av været i det sentrale Østlandet her, men regner også med at skoleelever tråkker snarveier til skolen i alle deler av Norge.)

Så til spørsmålet: Skal vi tagge slik gange- og sykkelinfrastruktur? (Også i samme kategori: Isveier, som jeg har hørt har vært på f.eks. Mjøsa - Finnes de lengre? Og fjelloverganger, som Trollstigen, som stenges om vinteren.) Det virker som om det er mange forslag og løsninger her, for eksempel:

Slik jeg har forstått det tar f.eks. ikke OpenTripPlanner, brukt av Entur, noe slike hensyn i rutene som vises for syklister (Men, fant denne: Discourage walk on unfavorable road segments · Issue #3541 · opentripplanner/OpenTripPlanner · GitHub ). Er dette noe som vi bør foreslå å legge inn? @Wulfmorn, har du vært borte i dette før? Jeg mener i alle fall det er et behov for dette.

Av de taggene du nevner her er det i hvert fall snowplowing=yes/no som er klart mest brukt.

1 Like

Ikke helt svar på spørsmålet ditt, men her er et kart som tegner (i rosa/lilla) vinterbrøytede veier i marka: Trondheim Skimap (BETA)
Her er det tegnet sammen med skiløypene, så kartet fungerer både for de som går på ski og de som helst vil gå til fots.

Jeg husker ikke helt hvilken tag som ble benyttet, men jeg lurer på om det var piste:hiking = yes
og piste:type = hike. Det kan godt hende at f.eks. snowplowing=yes burde vært lagt inn også…

1 Like

snowplowing høres ut som en relevant og godt generisk tagging. Med den kan en sluttbrukerløsning matche værmelding med OSM-data og si til sine kunder hvor de skal og ikke skal sykkle, eller gå.

Men jeg syns det er viktig å fremheve her at man ikke skal tagge snowplowing=yes på alt mulig. Det vil jo i hovedsak være implisitt på det meste av veinettet så det vi ønsker å markere er unntakene.

Dermed sagt kunne det vært relevant å tagge snowplowing=yes på stier som uventet blir måket.

1 Like

Du har rett, det er snowplowing=no som er den (mest) nødvendige taggen.

2 Likes

Takk. Høres fornuftig ut dette. Jeg tar det videre i sykkelkart-prototypen.