Vinkkraftparker - vilken taggningsmetod?

Vindkraftsparker är lite olikartad taggade i Sverige (overpass turbo), dels som site-relation och dels som multipolygon-relation.

När man tittar på andra europeiska länder så används i alldeles övervägande fall site-relation för vindraftsparker.

Frågan ställer sig om även samtliga parker här i Sverige bör vara taggade som site-relation eller tvärtom som multipolygon-relation.

Avgörande för frågan bör nog vara vad som händer när man har för avsikt att skapa en digital karta eller karttjänst avseende vindkrftsparker med databasmaterial från openstreetmap.
I det ena fallet får denne tänkte kartproducenten noder med uppgifter om enskilda vindkraftverk fördelade på en yta samt uppgifter om vindkraftparken (site-relation). I det andra fallet får man fram en landyta med uppgifter om själva vindparken, men inte om enskilda vindkraftverk (mulipolygon-relation).

Viket är att föredra? Vilka konsekvensker bör dras?

I mitt tyckte är nog site-relation är att föredra då det kan vara svårt att rita en multipolygon som stämmer bra överens med verkligheten, var går gränsen för en vindkraftspark? Ofta är ju verken utspridda i landskapet med väg fram till varje. Sällan är det något stängsel eller annan avgränsning.

Dessutom är det en site-relation som rekommenderas på wikin:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wind_farms

Fast, märkligt nog rekommenderas en omringande multipolygon på offshore-vindkraftsparker. Det var väl inte vidare värst konsekvent ändå?

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:generator:source%3Dwind#Wind_farms

Havsbaserade vindkraftvek står väl tätare ihop - därav måhända ökad risk för olykor? Sedan görs området omkring dem vanligen till förbudsområde (försök att komma nära Anholts vindkraftspark och du kommer att uppleva hur snabbt Søværnet är på plats).
Hade motsvarande områden på landbacken spärrats av så som på offshore, hade nog allmänhetens uppluttning till vindkraftsparker varit nära noll.

Givetvis, borde förstås ha tänkt på det :slight_smile:
För sjöfarten så renderas den omringande polygonen dessutom som ett förbudsområde på openseamap, mha taggarna:

seamark:production_area:category=wind_farm
seamark:restricted_area:restriction=restricted_entry