Verzoek tot ontsluiten topic " Why aren't aqueducts..."

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=723039#p723039

Naar mijn mening is dit topic om onterechte redenen gesloten en ik wil dan ook graag verzoeken om het weer te openen.

Dit wordt opgegeven als eerste reden, maar hiervoor ontbreekt elke grond.
De naam van dit subforum is “users: Netherlands” en niet “language: Dutch”.

Wyo is ontegenzeggelijk zowel een user als een mapper in the Netherlands en het is juist te prijzen dat hij dit forum opzoekt. Dat maakt -gelet op het landspecifieke onderwerp- de discussie een stuk gerichter dan in een wereldwijd forumonderdeel.

Dat Wyo geen Nederlands schrijft valt hem niet te verwijten en hij neemt de moeite door niet in zijn moedertaal te schrijven, maar in de lingua franca van OSM, het Engels. Dat lijkt me voor het wederzijdse begrip beter dan dat hij zijn Duitse origineel (en onze NL antwoorden) door Google Translate haalt, dat is een garantie voor misverstanden en langs elkaar heen praten.

Ook DWG leden hebben in ons subforum wel eens in het Engels gepost en die werden ook niet om die reden afgekapt.

Het staat je vrij om je te ergeren, maar het moderatorschap dat je hebt aanvaard is niet bedoeld om uiting te geven aan je eigen ergernis, maar om de discussie en community als geheel te dienen.

als dat echt een overweging voor sluiten zou zijn, dan zouden we kunnen beginnen met sluiten van het BAG-import draadje (de teller staat daar nu op 5.091 replies). Ten overvloede : daar ben ik zelf dus niet voor

Het is altijd goed om weer eens te overwegen hoe het ook alweer zat met die splinter, balk en steen.

Hoewel ik zelf de titel en de toon van sommige post wat hoekig vond, heeft Wyo daarvoor ook excuses aangeboden en toelichting gegeven. In de recente posts vind ik de toon en sfeer juist verbeterd.

En als de discussie leest, dan blijkt dat ook meerdere Nederlandse mappers het eens zijn met de conclusie van Wyo met betrekking het benoemen van de betreffende waterways als aqueduct.

Het is dus niet een zonderling die in zijn eentje tegen de stroom van een verder eensgezinde gemeenschap oproeit. Wel verschillen de argumenten, maar daar begon het -door het oorspronkelijk door Allroads aangedrage criterium van RWS- nu juist interessant te worden. Zelf lijkt me dat erg goed werkbaar, maar bij het toetsen aan een bijoznder geval sloeg bij mij op het eind van mijn laatste post toch een lichte twijfel toe.

Inderdaad!
Zolang het -zoals hier- binnen het betamelijke blijft en de leden er zelf voor kiezen om te bij te blijven dragen aan dit draadje, is er geen grond voor iemand anders om op grond van zijn eigen ergernissen de discussie voor anderen onmogelijk te maken door het draadje te sluiten.

Ik zou het dus in ieder geval erg waarderen als je draadje zou heropenen.
Dank daarvoor alvast.

Ik heb het aquaduct-topic met interesse gevolgd en heb mij dan ook verbaasd over het sluiten ervan. Vooral de eerste reden vind ik op zijn zachtst gezegd zorgwekkend. In de Nederlandse OSM-community wordt buitengewoon veel waarde gehecht aan (en verwezen naar) “de consensus op het forum” dus het lijkt me zeer onwenselijk om niet-Nederlandssprekenden de toegang hiertoe te ontzeggen.

Ook wat betreft de rest van de argumentatie sluit ik me volledig bij multimodaal aan. Laat dit soort discussies lekker gaan; het bevordert het bewustzijn van en (hopelijk) het begrip voor meningen van anderen en uiteindelijk de kwaliteit van OSM. Ook bij consensus moet kritiek altijd welkom blijven.

Wat mij betreft mag die ook weer open maar heb het niet gevolgd, zal het even met Martin overleggen.

Onder de avatar van Wyo staat from Thalwil en dat ligt in Zwitserland, waar ze heel veel plaatsen met wil op het eind hebben. :slight_smile: Om wat nauwkeuriger te zijn, het ligt aan de Zürichsee.
Naar mijn idee is het dus beter te spreken over zijn Zwitserse origineel, dan over zijn Duitse origineel.

Multimodaal, ik begrijp je verzoek. Je hebt gelijk dat de verdeling in subfora niet per taal is. Je opmerking over DWG-leden vind ik dan weer niet relevant. Zij plaatsen incidenteel berichten in lopende Nederlandstalige topics zonder dat ze tegenreactie in het Engels verwachten.

Je noemt een aantal zaken die voor wyo pleiten. Het is goed dat hij hier de discussie aangaat en het in het Engels probeert. Ik heb ook begrip voor enige taalbarrière en verschil in stijl en persoonlijkheid.

Toen ik zag en las dat Martin het topic had gesloten had ik daar wel begrip voor.

De mapper was op 13 oktober al een inhoudelijke Engelstalige discussie begonnen op een algemeen subforum, waar Nederlanders op hadden gereageerd.
De mapper was op 26 oktober een Duitstalige discussie begonnen waar Duitsers en Nederlanders op hebben gereageerd.
Vervolgens het Engelstalige topic op dit subforum.
De mapper is bereidwillig om te communiceren maar tegelijk voornamelijk bezig om eigen punten te maken en die van anderen te verwerpen zonder ze inhoudelijk goed te ontleden en weerleggen.

Bovendien was hij dus eerst wel zonder overleg wijzigingen gaan doorvoeren. Vervolgens is hij herhaaldelijk in de verschillende topics gaan klagen dat anderen zijn correcte wijzigingen terugdraaien. Hij gaat echter niet in op mijn argument dat de situaties al door Nederlandse mappers waren beoordeeld en de aquaducten, hoewel niet ideaal, wel degelijk waren gemapt.
Ook andere belangrijke punten of vragen gaat hij niet op in, zoals het verzoek om beeldmateriaal waaruit blijkt dat aquaducten in Nederland vrijwel gelijk zijn aan die van Duitsland en Frankrijk.

Hij heeft één keer “sorry if I overreacted a little bit in this thread” getypt… meteen gevolgd door “it wasn’t easy to argue sensible when others don’t”. Ik weet niet of je dat kunt tellen als excuses aanbieden.
En na een “I have to said I’m really disappointed about how mappers here fuss about something which should never have been discussed” en “I’ve decided not to map any aqueducts in NL anymore” heb ik alle begrip voor het sluiten van het topic.

Dit is niet eerlijk naar Martin toe. Hij heeft het keurig verwoord in het Engels. ‘Not appreciate’ is een waardeoordeel zoals een moderator die in een overweging hoort te maken. Ergernis is geen juiste weergave.

Volgens mij moet je het eerste deel van die zin en de rest als één geheel lezen: hoge frequentie van berichten waarin meningen worden herhaald, enz. maar ik kan het mis hebben.
Martin had zich niet in de discussie gemengd en die laatste opmerking van je vind ik dan ook niet op zijn plaats.

Eens, ik bedoelde te zeggen “Duitstalige”, daar het om het vertalen ging.
Excuus voor deze onzorgvuldigheid en de overige typo’s / weggevallen woorden in mijn post.

Voor beide standpunten valt veel te zeggen maar het heeft naar mijn mening geen nut om de discussie te heropenen.

Ik heb het topic heropend, maar zal het desondanks in de gaten blijven houden.

Er is reeds een Nederlands draadje over aquaducten en dat noodzaakt in mijn ogen geen apart Engelstalig draadje.

Het welles-nietesgedrag, maar het vooral op de persoon spelen zo af en toe deed mij besluiten het draadje even te sluiten.

Het vergelijk met het BAG-forum is appels met peren vergelijken. Immers: het BAG-forum is geen discussiedraad maar een productiedraadje.

Uiteraard gelden de meeste stemmen. Vandaar.

Martin