Verzoek intekenen fietspad bij Buitenpost

Kan iemand een fietspad bij Buitenpost intekenen? Het gaat om een pad dat aftakt van De Tjoele https://www.openstreetmap.org/#map=18/53.23589/6.14496&layers=N
Het is in Superview te zien, maar mij lukt het niet met de WMS.

In Friesland is het fietsknooppuntennetwerk afgelopen tijd herzien en over dit pad loopt een knooppuntroute

Alvast hartelijk dank. :slight_smile:

Hier: https://www.openstreetmap.org/changeset/71664593 :slight_smile:
De source zet ik er bij dit soort nieuwe paden enz er op om te voorkomen dat mappers die zomaar langs komen het verwijderen gebaseerd op oude(re) luchtfoto’s. Verder kan je later ook queryen op de source tag met superview er in en dan ze allemaal langs gaan met een nieuwere, hogere kwaliteit PDOK foto ter controle en verbetering.

Heel erg bedankt. :slight_smile:

Ik woon in de buurt en heb het pad vanavond befietst. Zojuist heb ik verbeteringen en toevoegingen aangebracht, onder andere:

  • pad omgezet naar path i.p.v. cycleway (er staan geen borden)
  • deel pad omgezet naar track (is een onverhard stukje toegangsweg naar een weiland)
  • brug losgemaakt van randen water (de richtlijn in OSM is om niet te verbinden maar stukje te laten oversteken tot op het land)
  • layer=1 toegevoegd aan brug (ook gebruikelijk in OSM)

Is dat verplicht? Niet alle trottoirs hebben een bordje “voetpad”, toch zou ik ze niet snel mappen als path, omdat het doel overduidelijk is.

Blijft altijd lastig… het zit volgens mij in het woordje ‘overduidelijk’. Bij paden waarover je kunt fietsen lijkt het me beter om bij ontbreken van de bebording het op highway=path te houden met in dit geval zelfs een stukje track. Is het overduidelijk helemaal als fietspad ingericht incl. Belijning en de bekende rode kleur dan zou cycleway te overwegen zijn. Bv de buitendijkse fietspaden langs de Oosterschelde. Formeel geen fietspaden. Hoe noemen we dat ook al weer… Ducktagging… it sounds like a duck…

Up to the local mapper

Het is gebruikelijk in OSM om de wettelijke toegang leidend te laten zijn, doch niet allesbepalend. Ik erken dat dit een geval is waarbij voor beide keuzes iets te zeggen valt.

Het verschil met een trottoir is dat die wel genoemd staat in de verkeersreglementen en dus een pad is dat op basis van inrichting wettelijke gebruiksbeperkingen heeft. Het onderscheid met een bebord voetpad maak je in OSM door footway=sidewalk toe te voegen.

Dit geval betreft een schelpenpad van een meter breed met een gemarkeerde knooppuntenroute en aan één kant een snelheidsremmend fietshek. Dus duidelijk ingericht met het oog op fietsers. Maar waarom staat er geen G13-bord? Die keuze van de wegbeheerder wil ik laten doorwerken. Een reden kan zijn om fietsers niet te benadrukken ten opzichte van wandelaars. Er is dichtbij een aansluiting op een laarzenpad, dat overigens nog niet op de kaart staat.
In elk geval mogen snorfietsers en bromfietsers in theorie van het pad gebruikmaken, al zal dat nauwelijks gebeuren gezien inrichting en ligging van het pad.