Vervolgdiscussie metro Amsterdam, niet de metro aangaande

Mijne heren,
Zelden zo’n verhitte discussie in dit forum gezien.

De Wet van Godwin heeft zich gelukkig nog net niet geopenbaard. In de naïeve veronderstelling dat “wij OSM-ers” redelijk zijn, naar elkaars argumenten luisteren, deze interpreteren en de voors en tegens tegen elkaar afwegen blijkt het tegendeel gebeurd te zijn: een stellingenoorlog waar iedereen zich steeds dieper ingroef.

Ik ga geen namen noemen en probeer, in mijn rol van moderator, zo neutraal mogelijk te blijven. Ieder zal zich herkennen.
Misschien beschrijf ik het proces alleen voor mezelf en doen jullie er niets mee; het zij zo.
Wel poog ik tenminste om wat olie op de golven te doen om de gemoederen te bedaren en zo weer het forum te laten zijn waar het voor bedoeld is: het uitwisselen van ervaringen, het stellen van vragen - en beantwoorden, een kwinkslag zo nu en dan en ook het respectvol delen van een meningsgeschil en er samen uitkomen.

Wat is er zoal gebeurd:
Er zijn massa-imports geweest waar de kwaliteit ervan de ene keer behoorlijk goed was, de andere keer ronduit niet. Deze imports zijn niet in het veld geverifieerd. Nu hoeft dat niet altijd: als ik, op verzoek van een ander, een BAG-import doe kan ik dat niet in het veld verifiëren en moet ik vertrouwen op een ander; bij een massa-import ligt dat anders: het geschiedde op eigen initiatief, niemand vroeg erom en het ging tegen een aantal overeengekomen ‘regels’ in. De finesses van deze regels interesseren mij persoonlijk nu even niet.

Sommigen, onder wie ik, spraken hun afkeur hierover uit en zijn deels gaan herstellen. Ikzelf ben in Tilburg aan de gang; de ellende die ik tegenkwam heb ik gedeeld. Klaarblijkelijke fouten, die niet met de werkelijkheid overeen konden komen; het volledig tegen mappingconventies ingaan…

Anderen, rechter in de leer, hebben de volledige imports, helaas, onopgemerkt(?), soms al van een behoorlijke tijd geleden, teruggedraaid, zich aanvankelijk niet voldoende realiserend dat daarmee het werk van andere mappers, voortbouwend of deze klaarblijkelijk best wel kwalitatief goede imports, kapot gemaakt werd, met alle gevolgen daarvan en daar, na daar op aangesproken te zijn, wat nonchalant, geringschattend wellicht, overeen stapte met als argument dat een illegale import een illegale import is. Wat tot de stellingenoorlog aanleiding was.

Een strijd van de recht-in-de-leerders tegen de pragmatici wellicht.

Ik betreur het dat deze strijd voor sommigen, door mij gerespecteerde mappers en forumbijdragers, aanleiding was om, in het heets daarvan, met gestrekt been op de man af te spelen en terminologie toe te passen die, vind ik, niet hier thuishoort en, los van het eigen decorumverlies, anderen wegjaagt van die forum of zelfs OSM. Iets wat ik niet wil en ik denk ieder van jullie niet.

Dan gooien we het kind met het badwater weg en inhoudelijke argumenten worden door het strijdgewoel niet meer gehoord.

Ik zie nu, gelukkig, dat er een opening ontstaat en men weer ‘on speaking terms’ is. Laten we dat alsjeblieft blijven en hopelijk de ‘verlaters’ weer op hun schreden terug laten keren.

Ik denk dat we allen hiervan geleerd hebben. Mijn leereffect als moderator is dat ik in hopelijk niet voorkomende gevallen eerder zal ingrijpen als postings te recht op de man en niet op de inhoud spelen of terminologie bevat die hier niet thuishoort. Ik zal dan niet slechts de onwelvallige tekst modereren, maar de gehele posting, inclusief de waardevolle inhoud, verwijderen aangezien mijn hobby niet bestaat uit het op een weegschaaltje wikken en wegen van elke zin.

Misschien tijd voor een extra policy voor mechanische edits, waaronder een revert:

Als je zo’n edit plant, check for changesets die voorgebouwd hebben op wat je wilt wijzigen. Maak een lijst van alle mappers die het betreft en nodig ze middels een PB uit voor een discussie over de beste manier om verder te gaan.

Er is een hoop mis met je post, waar ik nu niet op in zal gaan. Maar Martin, ik heb je al eens eerder op mod-misbruik aangesproken en ik wil je nogmaals dringend verzoeken om geen posts te verwijderen in deze discussie, ongeacht de inhoud.
Als je wilt dat dit een fatsoenlijke discussie is dan houd je je ofwel afzijdig of je ziet af van het gebruik van je mod-rechten. Aangezien jij een van de mappers ben die met ongedocumenteerde mechanical edits grote schade aan osm en woedde bij je mede-mappers veroorzaakt hebt is je afzijdig houden voor jou geen optie meer.

Als je een dergelijke opmerking direct opvolgt met een dreigement om je mod-rechten te misbruiken in een discussie waarin je zelf zo groot belang hebt dan ben je ofwel zeer verkeerd bezig of je hebt een enorm bord voor je kop. Je helpt in ieder geval niet mee aan het creëren van een sfeer waarin constructief overleg mogelijk is.

Zie mijn PM.

Dames en heren, Moderator Martin (een moderator met een geschiedenis in mod-misbruik) heeft zojuist in een gesprek over mod-misbruik mod-misbruik gepleegd door een post van mij te verwijderen die over hem ging.

Bij deze wil ik mij vertrouwen in hem als moderator van dit forum opzeggen.

Devries: ik vind het prima; als jij een net PM van mij aan jou volledig in dit forum citeert tegen alle regels in en meent dit met woorden als ‘shitshow’ te ondersteunen, dan doe ik dat. Als jij denkt dat forumgebruikers die meer en meer weglopen op ‘shitshow’ zitten te wachten…

Ik zie je motie van wantrouwen gaarne tegemoet. Als er meer mensen zijn die jou ondersteunen leg ik mij daar bij neer.
Ik heb het inmiddels ook wel gehad met mensen die voor velen hun hobby verkloten. Die “geschiedenis van mod-misbruik” zie ik graag tegemoet; terugkoppelingen van anderen via PM’s en in dit forum laten dit niet zien.

Een PM tijdens een openlijke discussie? Logisch dat die direct op het forum werd gezet!

Wat is er mis met het openbaren van een nette PM tijdens een openlijke discussie? En in strijd met welke regels?

En ik lees opnieuw dreigementen tussen al jouw woorden door.

Tegen wie is deze sneer nou weer gericht?

En dan ook nog het zogenaamde “op de man spelen,” dat is gewoon een smoes om anderen de mond te snoeren.

Ik zal het kort houden: wie geschoren wordt moet stilzitten.

‘PM’ staat voor private message. Ik neem aan dat je de betekenis van het woord private begrijpt.
Op een PM antwoord je met een PM; tenzij het een bedreiging of zoiets zou zijn.
Een PM van een ander op het forum kwakken gaat tegen algemene omgangsvormen in; ik noem dat regels; ik denk dat de meesten het daarmee eens zijn.

De reden van de PM was om met devries, buiten dit forum, om de sfeer van het forum en het inmiddels volslagen off-topic zijn niet nog erger te maken, van gedachten te wisselen. Devries’ antwoord in dit forum, met mijn PM volledig geciteerd, inclusief de toonzetting met 'shitshow en andere aantijgingen een volslagen verrassing dus.

Het zonder overleg citeren van mijn PM beschouw ik als een inbreuk op mijn privacy; vandaar de verwijdering.

Een PM is geen openlijke discussie, dus ik snap niet dat jij het logisch vindt dat die direct op het forum wordt gezet. Een PM openbaar je na overleg en wederzijdse toestemming; onnodig mede te delen dat ik op mijn PM geen antwoord gehad heb van devries.

Mijn PM overigens:

En op jouw vraag tegen wie deze sneer nou weer gericht is wil ik ook graag spreekwoordelijk antwoorden: “Wie de schoen past, trekke hem aan”.

Een goeie kans dat devries overigens geen motie van wantrouwen meer in behoeft te dienen om mijn moderatorschap op te heffen, of zelfs mijn deelname aan dit forum.

Ik bied allen mijn excuses aan dat ik dit draadje dat over de metro in 020 gaat hiervoor misbruik.

Je hebt antwoord gehad martin. Dat antwoord heb je zelf verwijderd. Ik ga ervan uit dat je het voor verwijdering gelezen hebt want je bent blijkbaar in staat om één woord uit context te citeren zonder overigens op de inhoud in te gaan.

En moet ik er op in gaan dat je hier BHOEHOE doet omdat ik je bericht openbaar heb gemaakt om vervolgens het bericht zelf openbaar te maken? wtf.

Dat is een compleet bespottelijke reactie.

Er wordt wel heel erg op het mannetje/vrouwtje gespeeld… spijtig. Mij komt het voor dat menigeen al te lang binnenshuis heeft gezeten met al dat corona-gedoe, en dan ofwel lastig/geprikkeld begint te doen, of anders veel te avontuurlijke massa-ingrepen lanceert, met alle mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van onze data (en daar gaan we toch voor!) én voor de onderlinge verstandhouding.

Maar ook kan ik niet laten me af te vragen of er hier niet sommigen teveel tijd hebben en/of teveel ego. De nl.wikipedia lijdt daar ook nogal onder, bv., ik heb het al lang opgegeven om daar iets te proberen bijdragen (behalve wat gerommel in de marge, een enkele keer). Het zou me hier wel eens evenzo kunnen vergaan. Spijtig.

We moeten niet vergeten dat de huidige situatie ontstaan is door iemand die een grote chaos heeft gecreeerd dmv van allerlei slecht uitgevoerde imports. Natuurlijk is het heel jammer dat het terugdraaien daarvan schade heeft aangericht en vooral dat de discussie ontspoord is.

Maar het is een uitzondering. Voor het grootste deel kan je in Nederland mappen zonder dat er van alles terug gedraaid wordt.

Mappers die op grote schaal schade aanricht zijn een problem. Of het nu gaat om imports, of om mappers die met luchtfoto’s dingen mappen die er niet zijn, als het te veel gebeurd heb je een vervuilde kaart waar niemand meer zin in heeft. Dus we moet toch ook waardering hebben voor degenen die de ondankbare taak op zich nemen om te proberen de rotzooi weer op te ruimen.