Verschillen RCN tussen routedatabank en OSM markeren?

Ben op een aantal plekken in Zoetermeer gaan kijken waar de RCN-trajecten in OSM behoorlijk afwijken van die in de routedatabank. In een aantal gevallen was de situatie zoals weergegeven in de routedatabank de juiste (komt overeen met situatie in het veld), die zal ik dan ook gaan aanpassen in OSM.

In andere gevallen was de situatie zoals nu opgenomen in OSM de juiste (en komt de situatie in routedatabank dus niet overeen met die in het veld). OSM hoeft in die gevallen dus niet te worden aangepast, maar wellicht is het wel handig om deze trajecten op de een of andere manier te markeren om te voorkomen dat ook andere mappers hun tijd gaan besteden hieraan (aangezien de zichtbare verschillen tussen OSM en routedatabank hier blijven bestaan).

Is er een gangbare manier om dergelijke info te markeren, zodat deze ook wordt gevonden door de personen die er iets aan hebben?

Eerste gedachte was om bij de rcn-routerelatie een comment toe te voegen in de trant van “traject in OSM wijkt af routedatabase, maar OSM komt hier overeen met situatie in het veld (datum)”


edit: typo

Een comment zou idd handig zijn maar het beste is dit door te geven aan Jon Rietman zodat hij dit kan checken en wijzigen in de routedatase.

Comment of description met iets van een tekst erin is handig. Dan wordt ook de history aangepast en is het duidelijk dat er recent naar de route is gekeken.
Ik had laatst een akkefietje in de editor van de Fietsersbond met het centrum van Deventer, waar een andere vrijwilliger de boel heeft aangepast aan de routedatabank terwijl dat compleet fout is. Heb je alles keurig met veldwerk gechecked, verwoest een ander zonder enig veldwerk te doen, de hele boel :frowning: Die vrijwilliger heeft totaal niet naar history gekeken en ook niet naar wie de actieve vrijwilliger ter plekke is om daar even een mailtje naar toe te sturen.
Zelf kijk ik altijd naar de history, maar ook dat is niet sluitend.
Het lastige is, dat je niet altijd veldwerk kan doen, dat zou het allermooiste zijn.

Het wil nog wel eens gebeuren dat een vroeg plan in de routedatabank terecht komt en een later plan wordt uitgevoerd, maar dat latere plan niet in de routedatabank terecht komt.

Ok, dank, ik zal comments toevoegen.
Heb ook Jon gemaild met de vraag of hij interesse heeft in deze informatie.

Inderdaad vervelend als je surveywerk wordt gesloopt nav overkloppen database-info…

Zit er nog een link tussen de planner van de fietsersbond en OSM (afgezien van mensen die voor beiden actief zijn), of is dat puur Kadasterdata aangevuld met eigen vrijwilligersdata?

Nee, er is geen link tussen de routeplanner van de Fietsersbond en OSM.
Ooit is er gekeken of er een samenwerking kon komen, maar toen is geconstateerd dat de database structuren te ver uit een lopen.
De Fietsersbond heeft geen enkele externe bron meer, wel worden een aantal zaken als achtergrodkaart getoond in de editor, zoals de topo, de luchtfoto, het NWB, LF routes, fietsknooppuntennetwerk, plaatsnamen.
Bij de start van de routeplanner is per provincie het wegennet uit het NWB gegenereerd, daarna is/wordt alles door de vrijwilligers ingetekend en ingevoerd.
Enkel zaken als bijv. een naamswijziging van een woonplaats worden door het onderhoudsteam uitgevoerd, zeg maar een soort mechanical edit.
Belangrijk verschil tussen FB en OSM is, dat de FB een dedicated routeplanner is.
Alles is er op gericht een goede routeplanning te maken.