Vermakelijk: "Hoe eindig ik dit fietspad?"

In Spanje heb je prachtige fietspaden, vooral verlaten spoorbanen die zijn heringericht als fietspad brengen je op plaatsen waar je anders niet kunt komen. Maar in stedelijke gebieden kom je soms vermakelijke oplossingen tegen, zoals deze:Dat was in 2010, maar ik zie hier dat er nog niet veel verbeterd is, integendeel!

Doet me wel heel erg denken aan de volgende site.

Maar deze zijn ook leuk.

In de Franse gemeente Noiron-St. Gevrey staat ongetwijfeld in een verordening:
“Ter plaatse van de grens van de bebouwde kom dient het rijwielverkeer te worden gescheiden van het overige verkeer.”

De uitvoerend ambtenaar heeft dit wel heel letterlijk opgevat.

En in Italië wiste ze hoe je een fietspad veilig eindigt.

Peter

In Frankrijk ziet zo’n beetje elk modern fietspad (hier een Voie Verte op een voormalige spoorbaan) er zo uit:

Dit “fietspad” is onderdeel van de ViaRhôna, een 820 km lang net van fietspaden langs de Rhône, waarvan 512 km al gerealiseerd, waaronder dit deel. Uiteraard met de slagboom op stuurhoogte.