Verlaging maximumsnelheid per 12-16 (?) maart

Tsja, geen idee.

Klopt, elke keer dat je het bord G01 ziet, zonder beperking, mag je 130 rijden.
Heb je straks de situatie dat het verkeer op de snelweg “maar” 100 mag rijden (vanwege een vorige beperking), maar het invoegend verkeer 130. Na het invoegen mag je 130 blijven rijden totdat je bij de eerste beperking komt.

De snelheidsborden komen in ieder geval op de snelweg zelf na elke oprit te staan. Dus vanaf ongeveer de invoegstrook mag je nog maar 100. Als er geen snelheidsborden bij de opritten staan, dan mag je inderdaad 130, maar het lijkt me niet dat je dat haalt voordat je op de invoegstrook bent.

Nu ik ernaar kijk, lijkt dit nu ook al het geval bij snelwegen waar je maar 100 mag. Ik zie alleen het bord G1 bij het begin van de oprit, waardoor je daar dus 130 mag.

Dit lijkt mij wel een goed idee en de redenering erachter is ook best sterk. Zo behoud je de maxspeed-tag op alle snelwegen en is het meteen duidelijk wat er bedoeld wordt.

Hiermee komen we uit op:

 • Situatie altijd 100: maxspeed=100
 • Situatie 100 overdag, 120 's nachts: maxspeed=120, maxspeed:conditional=100 @ (06:00-19:00)
 • Situatie 100 overdag, 130 's nachts: maxspeed=130, maxspeed:conditional=100 @ (06:00-19:00)

Dit lijkt me een duidelijke en consistente manier van taggen.

Ik heb hier van weekend nog even over nagedacht.
Waarom 100 bovenaan staat?

De intentie van RWS, de redenatie grondslag.

Reden veiligheid?

Hoe veilig moeten we het in OSM aangeven?

Wat als we maxspeed=100 zetten, waarom moet het 120 zijn, post boven geef ik een mogelijke verklaring voor gebruik 120. RWS geeft hier 100 boven, welk argument is sterker.

Wat als een render geen conditional gebruikt, bij aangeven of berekening. En 120 wordt getoond, alle tijdvakken.

Is het dan wijs om maxspeed=100 te gebruiken, wat dan als methodisch keuze in de wereld doorgevoerd moet worden. Bij sluitend tijdvak, twee conditionals maxspeed, de laagste als de basis maxspeed gebruiken.
Aan de veilige kant gaan zitten?

Een afweging.

https://github.com/osmandapp/Osmand/issues/721
request:
Currently OsmAnd does not show the speed limit (in the widget on the right) if there is no maxspeed tagged on a road.

I hope it does use the default maxspeeds from http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Maxspeed#Default_speed_limits on untagged roads. However it does not display those limits (to aid the driver to slow down).

Antwoord van ontwikkelaar:
And we don’t to show erroneous (default) speed limits.

Reden om het anders te doen?

Ik ben er dan ook nog niet uit.

Ik kan twee redenen bedenken:
a. periode 06-19 is twee uur langer dan periode 19-06
b. periode 06-19 kent veel drukker verkeer dan de andere periode

De 100 km/u zal dus van toepassing zijn voor een grote meerderheid aan weggebruikers.

Het lijkt me ook belangrijk om consistent te taggen. Dus of:

 • Situatie 100-120: maxspeed=120, maxspeed:conditional=100 @ (06:00-19:00)
 • Situatie 100-130: maxspeed=130, maxspeed:conditional=100 @ (06:00-19:00)
  Of:
 • Situatie 100-120: maxspeed=100, maxspeed:conditional=120 @ (19:00-06:00)
 • Situatie 100-130: maxspeed=100, maxspeed:conditional=130 @ (19:00-06:00)
  Niet:
 • Situatie 100-120: maxspeed=100, maxspeed:conditional=120 @ (19:00-06:00)
 • Situatie 100-130: maxspeed=130, maxspeed:conditional=100 @ (06:00-19:00)

2e is dan het minste werk. Mass update voor alle snelwegen naar maxspeed is 100 en dan alleen een conditional toevoegen. E.e.a. is dan ok in lijn met het overheidsbeleid. Maximum snelheid op alle snelwegen gaat terug naar 100 km/h behalve in de nachtelijke uren, waar de oude maximum snelheden nog gelden.

Nou aan dat antwoord kan ik geen touw vast knopen.
Wat bedoelt die ontwikkelaar eigenlijk?

De tweede optie lijkt me ook het beste. Routers die conditional tags (nog) niet ondersteunen gebruiken dan de meest veilige optie (de laagste snelheid), die het grootste gedeelte van de dag en voor verreweg de meeste weggebruikers geldt.

De ontwikkelaar bedoelt dat OsmAnd bewust geen standaardsnelheden weergeeft wanneer de maxspeed niet expliciet is getagd, omdat dan de kans zou bestaan dat deze niet kloppen. Een logische redenatie en een goede reden om altijd de maxspeed te mappen, zelfs als deze niet afwijkt van de standaardsnelheid.

Dat OsmAnd geen standaardsnelheden weergeeft is voor Nederland eigenlijk best wel fijn. Deze snelheden zijn namelijk meestal niet geldig en de gaten in de maxspeed-tagging liggen vaak juist bij de zone 30’s en 60’s. Een weg in een woonwijk zonder maxspeed-tag in een woonwijk zou anders in OsmAnd met 50 km/h worden aangeduid, terwijl dat bijna nooit klopt.

Ik zou dit toch liever handmatig aangepast zien worden per snelweg. Zo kan zowel de 100 en 120/130 getagd worden en voorkom je eventuele fouten.

En zoals BAGgeraar terecht aangeeft, zijn de opritten van autosnelwegen waarschijnlijk technisch gezien 130 km/h, omdat daar het snelheidsbord ontbreekt.

Ik heb even de argumenten voor beide vormen van taggen op een rijtje gezet:

120 of 130 in maxspeed, 100 in maxspeed:conditional

 • Volgt het beste wat er op de borden staat.
 • Consistente toepassing van het idee ‘snelheidsbord met tijden wordt als maxspeed:conditional getagd.’
 • Volgt het meeste de wettelijke redenering van welk snelheidslimiet geldig is.

100 in maxspeed, 120 of 130 in maxspeed:conditional

 • Dit is hoe het gecommuniceerd is vanuit de overheid.
 • Snelheid in maxspeed-tag is het grootste deel van de dag en voor het overgrote deel van de weggebruikers geldig.
 • Als een navigatiesysteem niet met maxspeed:conditional overweg kan, wordt de laagst mogelijke snelheid weergegeven.

De 100 is obv een verkeersbesluit waarin staat dat lagere snelheden met borden aangegeven worden, zie o.a. hier en volgende post .

Daaruit maak ik op dat als er alleen G1 staat (zoals bij veel opritten) je 130 mag. Dat zal vaak een meter of 200 zijn tot samenvoeging met de hoofdrijbaan, maar bij de oprit Amsterdam Zuidoost → A2 Utrecht mag je ruim 2.5km zonder een bord :A1-100: (6-19) te zien, al rijdt het overige verkeer dat wel, want die hebben het wel gehad.

Reactie RWS.

Er lijkt in dit topic een voorkeur voor de tweede manier van taggen te zijn, dus altijd maxspeed=100 en maxspeed:conditional=120/130 @ (19:00-06:00). Ik stel daarom voor op het zo uit te voeren.

Voor de duidelijkheid zijn hier:

Dan zie ik voor de A15 [Ressen - Duiven] 100, resp 130 km/u.
Dan moet je daar toch flink gas geven met de trekker in het boerenland …

Erg flink, want je moet ook het Pannerdensch Kanaal door/over.

Is dit als zodanig besloten? En per wanneer wordt het doorgevoerd?

Hoe had je een “besluit” graag voor ogen gezien? Naar mijn mening is er goed overleg over gevoerd en is er consensus over default 100 en en conditional voor de nachtelijke uren. Enige wat mij (persoonlijk) dwars zit is de 130 km/h op de opritten. Maar ja, zo is de werkelijkheid ook.

Heb niet alle snelwegen bekeken, maar in het noorden zie ik dat de A37, A28 en A7 al aangepast zijn.

De meningen verschilden, dus iets meer dan “Ik stel voor”. Misschien iets van “Akkoord, dan gaan we het zo doen”

Niet alles is aangepast, ik checkte de A9 bij Akersloot hier en die staan nog op 130. Geen probleem om dat aan te passen en ook nog even verder te zoeken. Maar er komt dus geen batch-edit of iets dergelijks dat ik daarmee in de weg zit?