Verkstedregisteret

Mange app’er bruker veiene fra OpenStreetMap som grunnlag for bilnavigasjon, men de henter også andre typer informasjon fra OSM som er nyttig for billister på tur. Et par eksempler er bensinstasjoner og ladestasjoner, som nå skal være temmelig komplette for Norge i OSM. Et annet eksempel er rasteplasser, der i hvert fall alle rasteplassene som driftes av Statens Vegvesen er hentet inn.

En kategori som kunne vært nyttig for billister, men som fremdeles er nokså mangelfull i OSM i Norge, er bilverksteder. Statens Vegvesen har et register over godkjente verksteder for reparasjon, vedlikehold og EU-kontroll som kan brukes: Verkstedregistret. OSM har allerede tillatelse til å bruke slike åpne data fra Statens Vegvesen.

Jeg har laget et lite program som henter ut verkstedene fra dette registeret: garage2osm. En ferdig generert OSM-fil med alle 4.759 verksteder kan hentes her. Jeg har ikke planlagt noen systematisk import, så det er bare å plukke verksteder fra filen for de områdene en måtte være interessert i.

Noen tips:

  • Taggingen av verkstedene er gjort basert på kategori godkjennelser i Verkstedregisteret samt navn, men bør sjekkes. En del av disse verkstedene kan nok like gjerne tagges shop=car.

  • Noen av navnene på verkstedene kan nok gjerne fikses litt på, f.eks. forkortelser.

  • De verkstedene som har taggen GEOCODE_RESULT lik street, place eller post district har bare en omtrentlig plassering og må flyttes til riktig sted i nærheten.

  • Ta gjerne med taggen ref:gvorg, så kan vi finne hvilke verksteder som gjenstår å lastet opp til OSM senere.

  • Husk å fjerne taggene med STORE bokstaver før opplasting til OSM.