Verkeerssituatie bespreken

Men zegt daar alleen dat er hooguit maar twee verkeersborden op een paal buiten de bebouwde kom mogen worden geplaatst.
Dat is nog zo’n punt, de goede volgorde op de paal.

C13
C12

Zo zijn er al wat zaken, dat anders moet/kan.

Laatst bij een melding van ongeveer gelijke aard, met 1 onderbord “Uitgezonderd bestemmingsverkeer.”
Melde een Gemeente mij terug, u heeft volkomen gelijk, we nemen het risico en laten het hangen. Welk risico?
Men verplaatst het risico naar de burger, die krijgt een boete en moet het maar aanvechten en zo slim zijn te weten, dat het anders zit.

Je bedoeld de rijbaan?

Het kan niet altijd.

Hier ook zo’n leuk voorbeeld van een bord dat niet klopt, maar wat nogal wat voeten in de aarde lijkt te hebben om aangepast te krijgen.

Zo was het:

Eenrichtingsverkeer, zonder uitzondering voor fietsers. Dat zien we in Nederland bijna nooit, behalve bij grachten met aan weerszijde wegen. Fietsers mogen aan de andere kant van het water in tegenovergestelde richting fietsen, dus de uitzondering zou hier de verkeerssituatie alleen maar onveiliger maken (nauwe straat met busverkeer).

Toen ging de straat dicht vanwege werkzaamheden (dit viel geloof ik samen met de brand even verderop).

Prima. Toen kwam het bord weer terug:

Eerst nog met de straat gesloten voor autoverkeer, later alles weer open:

Maar nu opeens met een OB54! Aan de andere kant hangt gewoon een C02 zonder onderbord, en aan de andere kant van de gracht mag je nog steeds fietsen.

Ik kan me voorstellen dat de gemeente-ambtenaar die de borden regelt bijna altijd onderbord OB54 onder een C02/C03 hangt, waardoor deze bij de herplaatsing er dus automatisch bijbesteld is. Maar hij hoort daar niet (de andere kant laat immers geen fietsers toe).

De gemeente gaf de fout al wel toe:

Maar eens zien hoe lang het duurt om één OB54 weg te halen. :slight_smile:

Dat aanvechten kan dan aardig lastig worden, want de wettekst, zoals hij er staat, is op meerdere manieren te interpreteren. Of is er al jurisprudentie over?

Laatst, werd in mijn omgeving een bushalte aangepast, op een T ruising waar een lantaarnpaal staat, heeft men toen een tijdelijk halte gemaakt , door alleen het bord aan de lantaarnpaal te plaatsen.

De bus stond nu soms vijf minuten stil midden op de kruising.

Dit ergerde mij dusdanig, meerdere onveilig situaties gezien. Schoolkinderen op de fiets er langs. En ook ongelukken.
Maar niet verplaatsen.

RVV

Ik zie hier een situatie waar een haltepaal staat.

Lastig zoeken naar zo’n specifiek geval.

Ik heb een PR gemaakt voor OSRM waarin bicycle=use_sidepath wordt gezien als een verbod om te fietsen op de weg waarop deze staat. Dat lijkt overeen te komen met de beschrijving op de wiki, en lost het probleem in Leeuwarden op. Kun je eens kijken of dat zo in orde is, en bevestigend commentaar toevoegen aan de PR?

changeset commentaar

RVV onderborden

Een hele rare constructie gebruikt de Gemeente hier.
Als deze er onder hangt dan geldt het verkeersbord alleen voor het icoon op de onderbord.
Hier mag alles door, maar geen agricultural.
Anders is het met uitgezonderd.

De bebording is gewijzigd.
https://www.mapillary.com/map/im/UWz6Kd1s_9FHAj5NTD8BQg vanuit de Duivense richting gezien.

Van deze kant mag agricultural er ook niet door.
https://www.mapillary.com/map/im/3HdnhBypgDa2uRRf4ozHyg vanuit de Zevenaarse richting gezien.

Melding naar Gemeente lijkt mij gewenst.

Bahbah wat een prutsers.
Voordeel is dat wij allemaal geen bon kunnen krijgen daar want wij weten hoe het zit :slight_smile:
We kunnen natuurlijk wel een bon krijgen maar dan maken we bezwaar.

Als borden veranderd zijn, waar is dan het verkeersbesluit.
Zoekend op beide wegnamen van de twee Gemeentes, geen vondst.

Melding gemaakt.

Heb je goed gezien Allroads, ik vond het ook al vreemd maar had geen zin om aan te kloppen bij de gemeente. Dit is echt gepruts van hun kant. De situatie op OSM heb ik bij het sluiten van de note aangepast naar wat de gemeente hoogstwaarschijnlijk in gedachten had, ook al klopt het niet volledig met de huidige bebording. Ben benieuwd wat er van zal komen.

De landbouwsluis zelf valt geheel binnen de grenzen van Gemeente Duiven. Het bord aan de Zevenaarse kant valt net binnen de Zevenaarse gemeentegrenzen (scheelt ~2m).

Vandaag maar weer eens wezen kijken… situatie is onveranderd.

Op het Bedrijventerrein Twente in Almelo is nog een leuke situatie:

Als je vanaf de ene kant komt, zie je dit

Vanaf de andere kant dit:

Het komt praktisch gesproken op vrijwel hetzelfde neer, alleen die tractor is een spelbreker. :slight_smile:

Nog een linkje naar deze weg https://www.openstreetmap.org/way/503389748

Naast de tractor: een verplicht fietspad geeft aan dat je niet op de hoofdrijbaan mag rijden; het bord verboden voor motorvoertuigen laat fietsers op de hoofdrijbaan (die dan als een aparte weg beschouwd wordt) wel toe.

Dit https://osm.org/go/0GWocPphk-?layers=N&m= fietspad weet ook niet wat hij wil zijn.

Vanuit het noorden (Siebrandsweg):

En vanuit het zuiden (o.a. Asserbrink):

Reactie van de gemeente: “Dit is correct zo”

Ja, maar dat wordt ondervangen door een C15 net buiten beeld op de hoofdrijbaan

@Geim:
Ja, het lijkt vreemd, maar het komt meer voor. Soms ook de combi GT11 en G12a.
Waarschijnlijk wil de Gemeente de scooters maar in 1 richting op dit pad hebben.
Misschien is het onderliggende verkeersbesluit nog op te duiken, daar zal de motivatie in moeten staan.

Dus op de hoofdrijbaan mogen motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, dat stuk moet dan open gezet worden voor deze categorie.

Voor deze categorie heb je nu de mogelijk rechtdoor te steken vanaf die kant of/anders de hoofdrijbaan op dan na 100 meter weer links, dat kan, omdat je ook daar rechtdoor moet kunnen gaan bij 100 meter.
Net of ze daar een escaperoute hebben willen maken om de drukte van de hoofdrijbaan te ontlopen. Vroeger gezien het oude bord.

Gezien dat je de werking van een verkeersbord niet mag uitbreiden (alleen bij enkele, o.a. G7) dus je kan hem niet plaatsen, die G12a.
Wel met C12 en OB55, het tractorsymbool uitgezonderd toestaan.

Dat wordt dan een agricultural:backward=yes, let wel het bord staat binnen een C12 zone met een conditional, dus agricultural:backward:conditional=no @ (Su)

https://www.mapillary.com/map/im/zAmFFFbPo_U26Y_VTnUGaQ

De andere kant op staat een C9 op de hoofdrijbaan dus “Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen”
Maar die parallelweg valt binnen deze C12 zone, die op zondag geldt.
Dus dan kunnen “Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h” maar ook brommobielen niet gebruik maken van de parallelweg. immers C12, “Gesloten voor alle motorvoertuigen”.
Rare situatie.